top of page

Η αγροτική οικονομία στην πρώτη γραμμή για τη δίκαιη ανάπτυξη

18 Δεκεμβρίου 2017

Άρθρο για την αγροτική οικονομία, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ.

 

 

Η αγροτική οικονομία στην πρώτη γραμμή για τη δίκαιη ανάπτυξη

 

Η αγροτική οικονομία πρωταγωνιστεί στην πορεία για την δίκαιη ανάπτυξη, την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου και την κοινωνική συνοχή. 

Κινητοποιούνται αποτελεσματικά όλοι οι διαθέσιμοι πόροι των ενισχύσεων της ΚΑΠ, του ΠΣΕΑ, των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) καθώς και των επιδοτήσεων του ΠΑΑ. Αποτέλεσμα της αξιοποίησης των πόρων αυτών είναι η αύξηση της αξίας της παραγωγής, η οποία με τη σειρά της αυξάνει τα περιθώρια επενδύσεων από τους ίδιους τους παραγωγούς. 

Το πιο σημαντικό είναι ότι με τη θέσπιση του ατομικού αφορολόγητου ορίου προστατεύουμε το αγροτικό εισόδημα, την ίδια στιγμή που οι μικροπολιτικές προσεγγίσεις έκαναν λόγο για φορολογική λαίλαπα. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι 577.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πλήρωσαν εφέτος φόρο 70 εκατ. €, σε αντίθεση με το νόμο της συγκυβέρνησης Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, που προέβλεπε φορολόγηση ακόμη και των επιδοτήσεων από το πρώτο ευρώ με 13%, με τον οποίο θα πλήρωναν  υπερδιπλάσιο φόρο, 173 εκατ. €.  Χώρια που εάν γινόταν δεκτή η απαίτηση των δανειστών για φορολόγηση με 26%, ο συνολικός φόρος θα έφτανε στα 346 εκατ. €, δηλαδή πέντε φορές περισσότερα.

Το καταφέραμε αυτό με τη θέσπιση του αφορολόγητου για συνδεδεμένες και πρασίνισμα έως και 12.000 €, με την εξαίρεση από το φορολογητέο εισόδημα του συνόλου των ενισχύσεων του 2ου πυλώνα της ΚΑΠ (σχέδια βελτίωσης, αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, νέοι αγρότες κλπ) των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ και, βεβαίως, με την έκπτωση φόρου (αφορολόγητο έως 9.550 ευρώ) για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Στην απόγνωσή τους, κάποιοι θέτουν ανύπαρκτα ζητήματα. Το μόνο ζήτημα που υπάρχει ακόμη, είναι η φορολόγηση των συνεργαζόμενων αγροτών, για το οποίο γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί.

 

Ως προς το ασφαλιστικό:

Με τις  παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, ιδιαίτερα με τη σύνδεση των εισφορών με το εισόδημα,  το 90% των αγροτών σήμερα πληρώνει το ελάχιστο ασφάλιστρο. Πετύχαμε να μην υπάρξει καμία μείωση στις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ. Εθνική Σύνταξη 384 ευρώ, όχι ως κατώτερη, αλλά ως βάση υπολογισμού μαζί µε την ανταποδοτική, και για τους αγρότες. Οι αγρότες απολαμβάνουν πλέον τις ίδιες παροχές µε τους άλλους ασφαλισμένους.

 

Ως προς τις ενισχύσεις:

  • Εξασφαλίσαμε την ομαλή καταβολή τους, εξοφλώντας μάλιστα όλες τις παλιές εκκρεμότητες που υπήρχαν, ακόμα και από το 2008. Με το τέλος του έτους, θα έχουν πληρωθεί συνολικά  2,8 δις €. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και το κοινωνικό μέρισμα που αντιστοιχεί στον αγροτικό κόσμο.  

  • Μειώσαμε το χρόνο καταβολής των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ στο μισό.

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στα τρία χρόνια διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαμε ούτε ένα ευρώ πρόστιμα και καταλογισμούς, σε αντίθεση με το παρελθόν που μας κληροδότησε το βάρος 3 δις πρόστιμα, που προσαυξάνονταν με πάνω από 300 εκατ. € το χρόνο. 

Σημαντικό, ως προς το ΠΑΑ, είναι το γεγονός ότι, με τη  συμπλήρωση δύο χρόνων από την έγκρισή του, έχει ενεργοποιηθεί το 62% των πόρων, οι οποίοι ξεπερνούν τα 3,5 δις ευρώ. Οι πληρωμές μέχρι τέλος του χρόνου θα φτάσουν στα 1,4 δις €. Δηλαδή σε μόλις δύο χρόνια η απορρόφηση έχει αγγίξει το 29%. Η εφαρμογή του ΠΑΑ αποτιμάται θετικά και στηρίζεται στην συνεργασία του ΥΠΑΑΤ, με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, στην οποία έχουμε εκχωρήσει το 37,4% των πόρων.

Το 2018, ξεκινά με φιλόδοξους στόχους. Δίνεται έμφαση στην ενεργοποίηση των μέτρων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη βασικών δομών υποστήριξης των παραγωγών. Πρόκειται για τις δομές που αφορούν στην τεχνική και επιστημονική Συμβουλευτική Υποστήριξη από γεωτεχνικούς και άλλους επιστήμονες του χώρου. Οι πόροι που θα διατεθούν σ’ αυτές τις παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 200 εκ. €.

Ένας ακόμη σημαντικός στόχος, αφορά στην ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη στήριξη της ίδιας συμμετοχής των παραγωγών, ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων του ΠΑΑ. Για τον σκοπό αυτό αναπτύσσεται συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που εκπονεί σχετική μελέτη διάγνωσης των χρηματοδοτικών αναγκών και επιλογής των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε μέσα στο 2018 να οδηγηθούμε στη σύσταση του αντίστοιχου ταμείου στήριξης των επενδύσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

 

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι ριζοσπαστικές αλλαγές και οι αναγκαίοι εκσυγχρονισμοί που επιχειρήθηκαν τα δυο τελευταία χρόνια, όπως:

  • Η ρύθμιση για τις βοσκήσιμες γαίες, με την οποία αντιμετωπίστηκαν 2 βασικά ζητήματα της κτηνοτροφίας:

α) η επιλεξιμότητα για τις ενισχύσεις της, ύψους 550 εκατ. ευρώ, με την αλλαγή του ορισμού του βοσκότοπου που πετύχαμε σε επίπεδο Ε.Ε., εντάσσοντας επιπλέον 8 εκατ. στρέμματα επιλέξιμων εκτάσεων και

β) η αειφορική διαχείριση, μέσω των διαχειριστικών σχεδίων που συντάσσονται αυτή την περίοδο, 60 εκατ. στρεμμάτων δασικών εκτάσεων που σήμερα διατίθενται για βοσκή.

  • Η θεσμοθέτηση της Κάρτας του Αγρότη, η οποία έτυχε  μεγάλης ανταπόκρισης από το τραπεζικό σύστημα. Όλα δείχνουν ότι εξασφαλίσαμε μια χαμηλότοκη χρηματοδότηση στους αγρότες δικαιούχους βασικής ενίσχυσης. Σχεδιάζεται η επέκτασή της  το 2018 και στο πρασίνισμα.

  • Η διεύρυνση των συνδεδεμένων ενισχύσεων από τα 63 εκατ. στα 124,  στον τομέα της ζωικής παραγωγής.

  • Η καθιέρωση του εργόσημου στην αγροτική οικονομία, το οποίο σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, θα επεκταθεί και στους μετακλητούς εργάτες γης που εισέρχονται στη χώρα μας, με σκοπό την εποχική εργασία.

  • Το σχέδιό μας για την ανάπτυξη των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών που βρίσκει ήδη μεγάλη ανταπόκριση. Ξεκίνησε η εφαρμογή του από τη Κοζάνη, με την παραχώρηση 1000 στρεμμάτων σε νέους αγρότες.

  • Τέθηκαν ξεκάθαροι κανόνες διαφάνειας στην αγορά του γάλακτος και του κρέατος, θεσμοθετώντας την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας άμελξης του γάλακτος και προέλευσης του κρέατος. Νομοθετήθηκαν επίσης αυστηρές κυρώσεις για την υποχρεωτική πληρωμή, μέχρι 60 ημέρες, στα ευαλοίωτα  αγροτικά προϊόντα, προκειμένου να πάψει ο Έλληνας αγρότης να χρηματοδοτεί το χονδρεμπόριο και τα πολυκαταστήματα.                            

  • Στις αρχές του 2018 ξεκινά η λειτουργία του ΟΔΙΑΓΕ (Οργανισμός Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισμών), που θα αξιοποιεί τη δημόσια αγροτική περιουσία για την προώθηση της αγροτικής δραστηριότητας και για την στήριξη κοινωνικών αναγκών στην επαρχία, με προτεραιότητα σε νέους, άνεργους και συλλογικούς φορείς. Ετοιμάζεται παράλληλα και ρύθμιση για τη σωτηρία και απόδοση στην αγροτική δραστηριότητα, μέσω του ΟΔΙΑΓΕ, της αγροτικής περιουσίας των συνεταιρισμών που έχουν αδρανήσει ή οδηγούνται σε εκκαθάριση.

 

Αξίζει να σημειωθεί, η αρκετά καλή ανταπόκριση στο νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς. Πολλές πλέον υγιείς συλλογικότητες, όπως Συνεταιρισμοί, Ομάδες-Οργανώσεις παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ, αξιοποιώντας το νέο θεσμικό πλαίσιο μπορούν να αναπτυχθούν προς κάθε παραγωγική, μεταποιητική ή εμπορική δραστηριότητα.

Η Παραγωγική Ανασυγκρότηση είναι στα χέρια των ίδιων των αγροτών, οι οποίοι γνωρίζουν καλά ότι ο καλλίτερος σύμμαχός τους είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του.

Τελευταία Νέα
bottom of page