top of page

Ευκαιρία για την τουριστική ανάπτυξη της Καρδίτσας η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού

24 Μαϊου 2018

Άρθρο για την τουριστική ανάπτυξη της Καρδίτσας με αξιοποίηση εναλλακτιών μορφών τουρισμού, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ.

 

 

Ευκαιρία για την τουριστική ανάπτυξη της Καρδίτσας η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού

 

Η ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού αποτελεί παγκοσμίως ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο, το οποίο ασκεί τεράστια δυναμική στις χώρες ανάπτυξής του. Ειδικά με την εξέλιξη του διαδικτύου και της τεχνολογίας, κάθε σημείο της Γης αποτελεί τουριστικό προορισμό και κάθε πόλη, χωριό, περιοχή ή χώρα, αποζητά να γίνει μέλος αυτής της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα τουριστικού προορισμού που συνδυάζει το παρελθόν με το μέλλον του φαινομένου. Ο πολιτισμός της, η γεωγραφική της θέση, η ιδιομορφία και η κοινωνική συμπεριφορά των κατοίκων της, την κατατάσσουν στους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς, και τη καθιστούν σε ένα τόπο άξιο επενδύσεων, ακόμα και την περίοδο της κρίσης.

Η συνεχής και συντονισμένη προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης σε πολιτικό, επιχειρησιακό και επικοινωνιακό επίπεδο, τα τρία τελευταία χρόνια, μέσα σε ένα ευρύτερα δύσκολο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, με εξωγενείς και αστάθμητους παράγοντες, οδήγησε τη χώρα στο να καταγράψει τις υψηλότερες ιστορικά τουριστικές επιδόσεις της, με αύξηση των εσόδων της χώρας αλλά και του αριθμού των επισκεπτών.

Ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί μια πρόκληση και για το Νομό Καρδίτσας, η οποία γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από μία τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, κυρίως στις περιοχές της λίμνης Ν. Πλαστήρα, της λίμνης Σμοκόβου, των ιαματικών λουτρών Σμοκόβου και των ορεινών περιοχών της Αργιθέας.

Βασικό στοιχείο της τουριστικής της ανάπτυξης αποτελούν σίγουρα, οι τουριστικές υποδομές της. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο ξενοδοχειακό δυναμικό της Καρδίτσας, καταγράφονται περισσότερες από 2.000 κλίνες, αριθμός ικανός να εξυπηρετήσει ένα σχετικά μεγάλο αριθμό τουριστών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, διαρκής αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των επισκεπτών. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, για τα έτη 2015-2016 οι αφίξεις στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας αυξήθηκαν και διαμορφώνονται ως εξής: Για το 2015 ανέρχονταν στους 71.891 (69.066 ημεδαποί και 2.825 αλλοδαποί) και το 2016 ήταν 85.693 (82.699 ημεδαποί και 2.994 αλλοδαποί).

Η ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου της περιοχής οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην περιοχή της λίμνης Ν. Πλαστήρα, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο τουριστικό πόλο έλξης, λόγω της  κατάλληλης βιοποικιλότητας της περιοχής, που της δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ως ενός αξιόλογου τουριστικού κέντρου.

Εκτός όμως από τη λίμνη Πλαστήρα ο Νομός Καρδίτσας παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα, που δημιουργούν σωστές βάσεις και ευκαιρίες για την τουριστική της ανάπτυξη, όπως η ύπαρξη πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου, το αξιόλογο πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα, οι ιαματικές πηγές, η παραδοσιακή κουζίνα, αλλά και η ύπαρξη ικανοποιητικών τουριστικών υποδομών. Η περιοχή παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων μορφών εναλλακτικών τουρισμού, όπως του αγροτουρισμού, του συνεδριακού τουρισμού, του ιαματικού τουρισμού κ.α., αλλά και τη δημιουργία εξειδικευμένων τουριστικών πακέτων, τα οποία θα απευθύνονται σε επισκέπτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Η τουριστική προώθηση και ανάπτυξη ενός τόπου, ωστόσο, δεν εξαρτάται μόνο από τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες ή τις υποδομές που παρέχει. Η τεχνογνωσία, αρχικά, τόσο των κατοίκων, όσο και των διαφόρων φορέων, αποτελεί ένα βασικό στοιχείο τουριστικής προώθησης. Η εξυπηρέτηση των επισκεπτών αλλά και η ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την περιοχή είναι κύρια συστατικά για τη δημιουργία μιας ικανοποιητικής εικόνας της Καρδίτσας. Υπάρχει ανάγκη για μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικής προβολής της περιοχής, ενίσχυση των ξενοδοχειακών υποδομών, επαρκής σήμανση στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών γεγονότων και εκδηλώσεων, καθώς και των ανταγωνιστικών τοπικών προϊόντων.

Κύριο όραμα μας είναι η ανάδειξη και εδραίωση της Καρδίτσας ως προορισμού, ο οποίος σε συνδυασμό με την παράδοση και την πολιτιστική του κληρονομιά, προσφέρει εναλλακτικές και ήπιες μορφές τουρισμού, με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Η δημιουργία τουριστικής συνείδησης με όρους βιωσιμότητας του προορισμού, η ανάπτυξη μιας τουριστικής κουλτούρας που θα υπερβεί το «εγώ» και θα περάσει  στο «εμείς», καθώς και η χάραξη μιας τουριστικής πολιτικής με όρους αειφορίας, πρέπει να υιοθετηθούν σε κάθε πολιτική πράξη και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν, προηγουμένως, συγκεκριμένες ενέργειες όπως:

  • Αξιοποίηση και ανάδειξη της υπάρχουσας πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς. Η Π.Ε. Καρδίτσας παρουσιάζει μία πληθώρα αξιόλογων πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων και τόπων και η μεγαλύτερη και οργανωμένη προβολή τους θα βοηθήσει τόσο στην τουριστική ανάπτυξη, όσο και στην ίδια τη διατήρηση τους.

  • Προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου. Η Π.Ε. Καρδίτσας φημίζεται για το πλούσιο φυσικό της περιβάλλον και την ομορφιά του τοπίου του. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, μέσω τρόπων όπως η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, κατοίκων και επισκεπτών, η επιβολή όρων δόμησης, αλλά και η υλοποίηση έργων για προστασία από φυσικές καταστροφές.

  • Προώθηση των τοπικών προϊόντων. Κρέας, ζυμαρικά, κρασί και τσίπουρο, γλυκά του κουταλιού κ.α. είναι κάποια από τα τοπικά ποιοτικά προϊόντα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας και η προώθηση τους είναι σε θέση να συμβάλει στη διαφήμιση της περιοχής και την αύξηση της επισκεψιμότητας της, μέσω διαφόρων τρόπων, όπως η πώληση τους σε περιοχές εκτός του Νομού ή η προβολή τους σε διάφορους τουριστικούς οδηγούς.

  • Διοργάνωση γεγονότων και εκδηλώσεων. Η περιοχή της Καρδίτσας μπορεί να προσφέρει διάφορες τοποθεσίες για την οργάνωση και τη διεξαγωγή διαφόρων σημαντικών γεγονότων εθνικής εμβέλειας, όπως για παράδειγμα ποδηλατικοί αγώνες ή οικολογικές εκδηλώσεις.

  • Συμμετοχή της Καρδίτσας σε φεστιβάλ και διοργανώσεις υπερτοπικής και εθνικής σημασίας. Η προβολή και η διαφήμιση ενός τόπου αποτελεί, ίσως, τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την τουριστική του ανάπτυξη. Είναι, λοιπόν, σημαντική η συμμετοχή σε διάφορα ειδικά γεγονότα, καθώς αυτά παρέχουν τη δυνατότητα προώθησης της περιοχής και της γνωστοποίησης της στους εν δυνάμει επισκέπτες.

 

Ευκαιρίες προς αυτή τη κατεύθυνση υπάρχουν και μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση του τουρισμού στην Καρδίτσα, μέσα από συντονισμένες δράσεις και αξιοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία όπως είναι η συνεργασία με σχετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την προβολή του τουριστικού προϊόντος, η χρηματοδότηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού από το ΕΣΠΑ, η δημιουργία στοχευμένων τουριστικών πακέτων, η ανάπτυξη πρότυπων μονάδων αγροτουρισμού, με συμμετοχή των τουριστών στην αγροτική καθημερινότητα.

Ο κλάδος του τουρισμού είναι ένα σημαντικό στοιχείο μιας περιοχής που μπορεί να την καταστήσει ανταγωνιστική, καθώς συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αξιοποίηση πόρων, όπως ο πολιτισμός και το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχει επομένως ανάγκη τόσο για σχεδιασμό και προγραμματισμό, όσο και απλής προβολής των τουριστικών στοιχείων του τόπου μας, δημιουργώντας ένα τουριστικό προϊόν πιο ποιοτικό και ελκυστικό για τους ενδιαφερόμενους.

Τελευταία Νέα
bottom of page