top of page

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: "Σταθερός και αξιόπιστος μοχλός για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας"

2 Ιουλίου 2018

Άρθρο για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ.

 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: «Σταθερός και αξιόπιστος μοχλός για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας».

Η οικονομία ανακάμπτει και εισέρχεται δυναμικά σε τροχιά ανάπτυξης. Η επιχειρηματικότητα στον ιδιωτικό, τον κοινωνικό και το δημόσιο τομέα είναι το όχημα της χώρας για την αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος. Πολλοί, παγιδευμένοι σε ιδεολογικά στερεότυπα ή μύχιες επιδιώξεις για επιστροφή στην περίοδο της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας, υποτιμούν τις θυσίες του ελληνικού λαού και εστιάζουν μόνο στα ζητήματα φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών. Όχι πως δεν αποτελούν ζητήματα προς εξέταση αλλά εκείνο που, πρωτίστως τώρα, έχει σημασία είναι να γυρίσει ο τροχός. Και το απαραίτητο λιπαντικό για το γύρισμα του τροχού είναι, σε κάθε περίπτωση, η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της οικονομίας και των επιχειρηματικών σχεδίων.

Ο τραπεζικός τομέας, μετά από την οχτάχρονη περιπέτεια, τις αλλεπάλληλες ανακεφαλαιοποιήσεις και τα τελευταία stess tests, είναι πλέον ισχυρός και ικανός να παίξει τον αναπτυξιακό του ρόλο.

Ασφαλώς, στην Καρδίτσα, έχουμε έναν εξαιρετικό λόγο να είμαστε πιο αισιόδοξοι για την προοπτική της τοπικής μας ανάπτυξης. Είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η οποία με την πολυετή παρουσία της, τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της, τα 4 καταστήματά της, τα 8.500 μέλη της, τους 20.000 πελάτες της, στάθηκε ακλόνητος βράχος  απέναντι στις τρικυμίες της χρεοκοπίας.  Στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής ύφεσης η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας μπόρεσε να αναδείξει πλήρως τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και να αυξήσει κατακόρυφα το μερίδιο αγοράς της. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο δείκτης ρευστότητας της Τράπεζας ήταν σταθερά από τους υψηλότερους στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ουδέποτε χρειάστηκε να προσφύγει σε χρηματοδότηση μέσω του ELA ή αναγκαστική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Μάλιστα, οι οικονομικοί δείκτες της Τράπεζας αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι λειτούργησε αθόρυβα, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, συμβάλλοντας  στην  πραγματική στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα των Καρδιτσιωτών  μετέχει ως εταίρος σε αρκετά προγράμματα ενίσχυσης της τοπικής και κοινωνικής οικονομίας (Δίκτυο Υποστήριξης της Τοπικής Ανάπτυξης, Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΥΠΟΔΟΧΗ»), μεταξύ αυτών και στο Ευρωπαϊκό SES-Net και την συνέχεια του SEE-GR, σε συνεργασία με τις Συνεταιριστικές Τράπεζες Χανίων και Ηπείρου, και που έχει ως τελικό στόχο την δημιουργία ενός μηχανισμού για την υποστήριξη της πρόσβασης σε πιστώσεις ή εγγυήσεις των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας καθώς και υπηρεσίες επιχειρηματικής στήριξης και ανάπτυξης. Μέσα από την συμμετοχή της στα παραπάνω προγράμματα, η Τράπεζα έχει αναπτύξει μηχανισμό αξιολόγησης των σχεδίων χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων και αρκετή εμπειρία στον σχεδιασμό χρηματοπιστωτικών εργαλείων για τη στήριξή τους. Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος Horizon2020 συμμετέχει σε συνεργασία με φορείς και πανεπιστήμια, όπως το University of Glaskow, το Δημοκρήτιο Πανεπιστήμιο, το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας κ.α.,  στο πρόγραμμα PROFIT με στόχο την υλοποίηση μιας καινοτόμου ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταπολέμηση του οικονομικού αναλφαβητισμού.

Παράλληλα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας έγινε πρόσφατα η πρώτη και η μόνη ως σήμερα ηθική Τράπεζα στην Ελλάδα, με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων Μικροχρηματοδοτήσεων (EMN), αποκτώντας πρόσβαση σε καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, συνέργειες και εργαλεία χρηματοδότησης που θα διευκολύνουν το έργο της στην προώθηση της στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων και των δομών του Νομού μας. Επίσης, τον Μάϊο του 2016 υπέγραψε μια πολύ σημαντική συμφωνία συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Επ.), την  πρώτη του είδους της στην Ελλάδα, η οποία προβλέπει την παροχή  εγγυήσεων από πλευράς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για την δημιουργία χαρτοφυλακίου δανείων μικροχρηματοδοτήσεων.

Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτη η διεθνής παρουσία της  Συνεταιριστικής μας Τράπεζας, καθώς μετέχει ως ισότιμος εταίρος σε συναντήσεις και συνέδρια, παρακολουθώντας στενά τις Τραπεζικές εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί θετικά και η προσπάθειά της  να εκμεταλλευτεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν από Εθνικούς και Διεθνείς Φορείς, όπως το ΕΤΕΑΝ και το Ε.Τα.Επ. προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού επιπέδου προς τις επιχειρήσεις της περιοχής μας.

Πράγματι, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, ξεπερνάει τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας των τραπεζών καθώς, στα πλαίσια των συνεργασιών της, λειτουργεί παράλληλα ως φορέας ενημέρωσης και συμβουλευτικής για επιχειρήσεις την κοινωνικής οικονομίας σε χρηματοπιστωτικά θέματα. Μέσα από αυτή την διαδικασία και την έμπρακτη στήριξη που παρέχει, έχουν αναπτυχθεί πολύ αξιόλογες πρωτοβουλίες, κοινωνικοί συνεταιρισμοί και σχήματα που συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της ανεργίας, την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ανάπτυξη του Νομού μας.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας έχει αναντίρρητα κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων μας καθώς αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο μοχλό για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας. Και, είναι βέβαιο, ότι ο ρόλος της στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής μας και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της τοπικής μας οικονομίας, θα αποδειχθεί καθοριστικά χρήσιμος.

Τελευταία Νέα
bottom of page