top of page

Ο Σύλλογος Διδασκόντων πρέπει να καταστεί το κυρίαρχο όργανο στο σχολείο

31 Μαϊου 2017

Η κυρία Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης: "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης" και εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων πρέπει να καταστεί το κυρίαρχο όργανο στο σχολείο

 

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και μέλος της επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κ. Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου, τοποθετήθηκε στην επιτροπή για το σχέδιο νόμου που αφορά στις κρίσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, μετά από την ακρόαση των φορέων της εκπαίδευσης και τη μελέτη των προτάσεών τους.

Η κ. Κατσαβριά ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο σκεπτικό ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές, καθώς αυτές προέκυψαν από την ανάγκη προσαρμογής του τρόπου επιλογής των διευθυντών στην απόφαση του ΣτΕ, με την οποία ανατράπηκε η αντίστοιχη ρύθμιση του 2015. Σε εκείνη τη ρύθμιση προβλεπόταν ένας δημοκρατικός τρόπος επιλογής μέσα από το Σύλλογο Διδασκόντων. Επίσης, μετέφερε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τις απόψεις και τα αιτήματα εκπαιδευτικών ώστε ο διάλογος για το σχέδιο νόμου να καταστεί πληρέστερος.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αρχίζοντας την ομιλία της, τόνισε με έμφαση: «Σε έναν κόσμο που αναζητεί κατεύθυνση, σε μια ταλαιπωρημένη από την κρίση κοινωνία, η δημοκρατία, ως ήθος – έκφραση – οργάνωση - αντίληψη και πρακτική, δεν είναι απλώς θεμελιώδης διαχρονική αξία. Είναι και τρόπος  ασφαλούς εξόδου από τα πολλαπλά αδιέξοδα και περάσματος σε μια κοινωνία με συνείδηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών της.

Στην κατεύθυνση αυτή, και με δεδομένη την απόφαση του ΣτΕ, θεωρώ ότι με το παρόν σχέδιο νόμου, διατηρούνται τα περιθώρια, ώστε οι Σύλλογοι Διδασκόντων να έχουν βαρύνοντα λόγο στην επιλογή των διευθυντών σχολείων, γεγονός που έχει την αποδοχή της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων πρέπει να καταστεί το κυρίαρχο όργανο στο σχολείο, και αυτό μπορούμε να το επιδιώξουμε μέσα από την αξιοποίηση της εμπειρίας που θα αποκομίσουμε στο μέλλον».  

Ως προς τη διαδικασία επιλογής των διευθυντών, τα κριτήρια και τη μοριοδότησή τους, την προτίμηση των υποψηφίων και τη θητεία τους, τα κύρια σημεία της τοποθέτησης της κ. Κατσαβριά, συνοψίζονται ως εξής:

  • Να αναγνωριστεί ως διδακτική η υπηρεσία των Σχολικών Συμβούλων, των Υπεύθυνων Καινοτόμων Δράσεων (ΚΠΕ - Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κλπ), των υπεύθυνων στα ΓΡΑ.ΣΕΠ (Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και ΓΡΑ.ΣΥ (Γραφεία Σύνδεσης με την αγορά εργασίας και ΕΠ) και των υπευθύνων ΣΕΠ στα ΚΕΣΥΠ.

  • Να μοριοδοτούνται δίκαια τα διδακτορικά, τα μεταπτυχιακά, οι ξένες γλώσσες ή τα δεύτερα πτυχία. Επιπλέον, να επιβραβεύονται όσοι αποκτούν τίτλους σπουδών πάνω στη διοίκηση σχολικών μονάδων ή συνεχίζουν να επιμορφώνονται σε συνάφεια με την αντίστοιχη θέση και το ρόλο ευθύνης.

  • Με δεδομένη την ψηφιακή διείσδυση στη δημόσια σφαίρα, να θεωρείται προαπαιτούμενο για τις διευθυντικές θέσεις και να μοριοδοτείται η πιστοποιημένη δεξιότητα της ΤΠΕ.

  • Η ρύθμιση των θητειών στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, είναι μία θετική και συνάμα ρηξικέλευθη ρύθμιση, διότι ευνοεί την κινητικότητα των εκπαιδευτικών και δίνει ευκαιρίες ανανέωσης.

  • Να διασφαλιστεί η αμεροληψία και η διαφάνεια ως προς τις προτιμήσεις των υποψηφίων σε σχέση με τη συνέντευξη και τη μοριοδότηση των μετρήσιμων κριτηρίων.

  • Να ενθαρρυνθούν και νεότεροι εκπαιδευτικοί στη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης.

  • Να αναγνωρίζεται ως επιπλέον προσόν η γνώση της ξένης γλώσσας για τους καθηγητές  ξένων γλωσσών καθώς και η γνώση της Πληροφορικής για τους αντίστοιχους καθηγητές.

  • Οι έχοντες τίτλους της αλλοδαπής, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τη γνώση ξένης γλώσσας, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης να εξετάζονται προφορικά σε αυτή.

 

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε την παρέμβασή της υπογραμμίζοντας ότι:

«Όλοι γνωρίζουμε ότι αρκετές φορές το νομοθετικό έργο υπόκειται σε ανυπέρβλητους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα συμβαίνει τώρα  εξαιτίας της συγκεκριμένης απόφασης του ΣτΕ. Όμως είμαστε εδώ για να επιδιώξουμε και να συμβάλλουμε στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αλλά και να διορθώσουμε τυχόν αδικίες και δυσλειτουργίες.

 

Άλλωστε, το έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε δογματικοί. Έχουμε εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και στο σημαντικό έργο που επιτελούν και θέλουμε για τη δημόσια εκπαίδευση το καλύτερο!».

Τελευταία Νέα
bottom of page