top of page

Για το Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

10 Ιουλίου 2018

Η κυρία Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 • Το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Θεσσαλίας συντίθενται στο δεύτερο μεγαλύτερο  (από τη σκοπιά του αριθμού των τμημάτων) Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Ελλάδας.

 • Η παραμονή του Τμήματος Διαιτολογίας στην Καρδίτσα θα είναι επιλογή των συλλογικών οργάνων του Τμήματος, των πολιτών και των φορέων του νομού.

 • Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου αναβαθμίζεται, δεν καταργείται.

 

Σε διαβούλευση τίθεται η πρόταση του Υπ. Παιδείας για το Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 

Η σημερινή διάρθρωση Πανεπιστημίου και ΤΕΙ στην Καρδίτσα:

 1. Τμήμα Κτηνιατρικής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

 2. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΤΕΙ Θεσσαλίας)

 3. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (ΤΕΙ Θεσσαλίας)

 4. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕΙ Θεσσαλίας)

 5. Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (ΤΕΙ Θεσσαλίας)

 

Η πρόταση του Υπ. Παιδείας για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που θα λειτουργήσουν  στην Καρδίτσα, στο πλαίσιο του Νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

1. Τμήμα Κτηνιατρικής

2. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων  και Διατροφής

3. Τμήμα Δημόσιας Υγείας

4.  Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δασικών Πόρων

 

Ενδεικτικά 2ετή Προγράμματα του ΚΕΕ (Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης)

1. Τεχνικών κατεργασίας Ξύλου και Επίπλου

2. Ζωοτεχνίας

 

Οι διαφορές:

 1. Από ένα (1) Πανεπιστημιακό Τμήμα και τέσσερα (4) Τμήματα ΤΕΙ, η Καρδίτσα αποκτά  τέσσερα (4) Πανεπιστημιακά Τμήματα.

 2. Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος συγχωνεύεται με το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και συγκροτούν το νέο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων.

 3. Το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας διασπάται, με τη  Διαιτολογία να πηγαίνει στα Τρίκαλα και τη Διατροφή να μετατρέπεται στο Πανεπιστημιακό Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. 

 4. Ιδρύεται το νέο Τμήμα Δημόσιας Υγείας.

 

Ερωτήματα και απαντήσεις

 

1. Πώς προέκυψε η πρόταση του υπ. Παιδείας;

Προέκυψε από τη σύνθεση προτάσεων του Πανεπιστημίου, του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια, προκειμένου να υπάρχουν συνέργειες και οικονομίες κλίμακας για τη μεγιστοποίηση του οφέλους για όλους, καθηγητές, προσωπικό, φοιτητές, τοπική κοινωνία.

 

2. Είναι  η πρόταση  για το Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οριστική και τελεσίδικη;

Όχι. Είναι πρόταση ακαδημαϊκή, για διαβούλευση.

 

3. Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

 

Πρώτο βήμα είναι η διαβούλευση, έτσι ακριβώς όπως έχει προ πολλού δεσμευτεί ο υπ. Παιδείας καθηγητής Κώστας Γαβρόγλου, με όλους τους φορείς της Θεσσαλίας και ευρύτερα (ακαδημαϊκή κοινότητα, Δήμοι, κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς). Δεν υπάρχει κανένας αιφνιδιασμός ούτε και αποκλεισμός. Εξάλλου, την ίδια πολιτική εκτενούς διαβούλευσης εφάρμοσε το Υπ. Παιδείας σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνεργειών Πανεπιστημίων – ΤΕΙ (Ιόνια, Ήπειρος, Δυτική Αττική).

 

Το νόημα της διαβούλευσης

Το νόημα είναι η παροχή της δυνατότητας αξιοποίησης δημιουργικών προτάσεων από όλους, φορείς και πολίτες. Το Υπουργείο και η Επιτροπή δεν διεκδικεί το αλάθητο. Τα επιχειρήματα και οι τεκμηριωμένες προτάσεις, σε ακαδημαϊκή και αναπτυξιακή βάση, είναι πάντα καλοδεχούμενα και γόνιμα. Αυτό έχει αποδειχτεί σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων).

 

Δεύτερο βήμα είναι η προετοιμασία του σχετικού νομοσχεδίου και η εκ νέου δημόσια διαβούλευση.

Τρίτο βήμα,η κατάθεση της τελικής πρότασης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και η εκ νέου επεξεργασία της.

 

Τέταρτο, και τελευταίο, βήμα είναι η εισαγωγή σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής για την επεξεργασία του και τη λήψη οριστικής απόφασης.

 

4. Με ποια κριτήρια θα  ληφθούν οι τελικές αποφάσεις;

 

Τα κριτήρια είναι αμιγώς ακαδημαϊκά ως προς την οργάνωση και το πρόγραμμα σπουδών, η εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων, η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών, του Διδακτικού, του Ερευνητικού και του Διοικητικού προσωπικού και, τέλος, η διασφάλιση της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την τοπική και περιφερειακή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Σε κάθε περίπτωση, δεν έχουν θέση κριτήρια συντεχνιακά, τοπικιστικά, μικροκομματικά ή ευρύτερα ιδιοτελή. Ο σχεδιασμός γίνεται από κάτω προς τα πάνω, μέσω επιτροπής ακαδημαϊκών, με συνεχή διαβούλευση χωρίς κανένα αιφνιδιασμό όπως γινόταν από προηγούμενες κυβερνήσεις. Το περιθώριο βελτιώσεων υπάρχει σε όλες τις φάσεις της διαβούλευσης.

 

5. Κερδίζει ή χάνει η Καρδίτσα από την πρόταση για το Νέο Πανεπιστήμιο;

 

Αναμφίβολα κερδίζει όπως ολόκληρη η περιοχή και τα οφέλη θα είναι άμεσα και απτά για όλους. Σημασία έχει η νέα γενιά, τα παιδιά μας, να μπορούν να σπουδάσουν, να έχουν σπουδές επιπέδου και να βρουν δουλειά. Οι αυριανοί πτυχιούχοι θα συμβάλουν στην προκοπή τη δική τους και του τόπου, με ισχυρά πτυχία από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα στα οποία φτιάχνονται και στα οποία θα φοιτήσουν. Η Καρδίτσα – όπως και όλοι οι νομοί της Θεσσαλίας – αναβαθμίζεται ακαδημαϊκά. Μία πόλη 45.000 περίπου κατοίκων, αποκτά τέσσερα (4) Πανεπιστημιακά Τμήματα με σύγχρονες προοπτικές, ανανεωμένα προγράμματα σπουδών και πλήρη αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών, του πάσης φύσεως προσωπικού και, επιπλέον, σύνδεση με τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της περιοχής.

Πανεπιστημιακό Τμήμα σημαίνει καλύτερα στελεχωμένο σε προσωπικό, σε διοικητικούς υπαλλήλους, με περισσότερους φοιτητές που ζουν περισσότερο στην πόλη σπουδών τους, σημαίνει μεταπτυχιακά και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σημαίνει νέους ερευνητές, διδακτορικές σπουδές και νέους υποψήφιους διδάκτορες.

Ευελπιστούμε επίσης ότι τα διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που προγραμματίζονται θα γίνουν εξαιρετικές εστίες εκπαίδευσης και θα προσελκύσουν αρκετούς νέους.

Να προσθέσουμε πως το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων που θα στελεχωθεί με νέους επιστήμονες θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της Κτηνιατρικής και των άλλων Τμημάτων που θα φέρει πιο κοντά τα πανεπιστημιακά τμήματα με τον πρωτογενή τομέα της περιοχής και θα καταστήσει την Καρδίτσα πόλο διεθνούς αναφοράς στο αντικείμενο.

Ακόμη και στην περίπτωση που το Τμήμα Διαιτολογίας πήγαινε στα Τρίκαλα, η Καρδίτσα θα «κέρδιζε» το Τμήμα Δημόσιας Υγείας.  Αυτό, ως μοναδικό πανεπιστημιακό Τμήμα πανελλαδικά που ασχολείται με την υγεία, την αγωγή και την πρόληψη μπορεί να συμβάλει, ακαδημαϊκά και ερευνητικά, α) στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, β) στη διασύνδεση με την Κτηνιατρική στην αντιμετώπιση των ζωονόσων, γ) στη διασύνδεση με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής σε θέματα δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

 

Η δημόσια υγεία σε μία περιοχή όπως η Καρδίτσα με βεβαρημένο περιβάλλον (φυτοφάρμακα, αγροχημικά κ.α) και με ένα Νοσοκομείο που μπορεί να αναβαθμιστεί και ερευνητικά στα θέματα δημόσιας υγείας, αποτελεί επιστημονικό πεδίο αιχμής και ανάπτυξης. Στην Ελλάδα υπάρχει και λειτουργεί μέχρι σήμερα μόνο η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας της Αθήνας, η οποία προσφέρει πλήρη επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων της.

 

6. Είναι οριστικό ότι  το Τμήμα Διαιτολογίας θα πάει στα Τρίκαλα;

Σε μία περίοδο διαβούλευσης τίποτα δεν είναι οριστικό. Πράγματι, το Τμήμα Διαιτολογίας αποτελεί κόσμημα για την Καρδίτσα, προσελκύοντας πολλούς φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να υποστηρίξουμε την παραμονή του στην Καρδίτσα και είναι βέβαιο ότι θα το πετύχουμε, εάν αυτό αποτελεί τη βούληση όλων μας. Άλλωστε, το υπουργείο Παιδείας είναι σταθερά προσανατολισμένο στο γόνιμο διάλογο.

Ωστόσο, πρέπει να κατατεθούν και επιχειρήματα και προτάσεις. Πάντως, το επιχείρημα εκείνων που υποστηρίζουν τη μεταφορά του Τμήματος Διαιτολογίας στα Τρίκαλα, ότι δηλαδή πρέπει «η έδρα Σχολής να συμπίπτει με την έδρα συναφών Τμημάτων» δεν εφαρμόστηκε ΠΟΤΕ, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ούτε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ούτε στο ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι σαφές ότι το Τμήμα Δημόσιας Υγείας θα μεταφερθεί σε άλλο νομό.

 

7. Υποβαθμίζεται το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου σε τμήμα ΚΕΕ (Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης);

Δεν υποβαθμίζεται. Αντίθετα, ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ σε ισχυρό Πανεπιστημιακό Τμήμα. Το σημερινό πρόγραμμα σπουδών του, ως Τμήματος ΤΕΙ, μπορεί να αποτελέσει κατεύθυνση του νέου Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Δασικών Πόρων. Ένα διετές πρόγραμμα ΚΕΕ καλό είναι να συνδέεται με την ύπαρξη και λειτουργία αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

 

8. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει έδρα Σχολής στην Καρδίτσα, όπως στους άλλους νομούς, αδικεί την πόλη μας ή δημιουργεί κάποιο πρόβλημα;

Η Καρδίτσα δεν ήταν ποτέ έδρα Σχολής! Ούτε στο ΤΕΙ, αλλά ούτε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα Τρίκαλα και οι υπόλοιπες πρωτεύουσες νομών ήταν πάντα έδρα Σχολής, για αυτό και παραμένουν όπως πριν.  

Είναι προφανές ότι κάποιοι αγνοούν ότι η έδρα μιας Σχολής είναι καθαρά διοικητική έννοια. Απλά εκεί συνεδριάζει το συλλογικό ακαδημαϊκό όργανο που λέγεται Κοσμητεία Σχολής και αποτελείται από τους Προέδρους των Τμημάτων. Οι Σχολές είναι ΜΟΝΟ διοικητικές μονάδες. Λειτουργούν ΜΟΝΟ ως γραφεία με μία γραμματεία και δεν έχουν ακαδημαϊκή βάση, αλλά ΜΟΝΟ διοικητική. Δηλαδή, η Σχολή και η έδρα της προσδιορίζουν απλά το που θα συνεδριάσουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων.  Για την πόλη μας η έδρα Σχολής ΔΕΝ πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό, καθώς το κέντρο της εκπαίδευσης, παντού στην Ελλάδα, είναι το Τμήμα και όχι η Σχολή. Εξάλλου τα παιδιά μας εισάγονται σε Τμήματα και όχι σε Σχολές. Αποτελεί άραγε αυτό επιχείρημα;

 

9. Από πού εκπορεύεται η σκληρή κριτική στην πρόταση του Υπ. Παιδείας; Ποια είναι τα κίνητρα;

Εκπορεύεται από όλους εκείνους οι οποίοι – κατά σύμπτωση – δεν είπαν λέξη (!!!) για το περιβόητο «Σχέδιο Αθηνά», την κατάργηση του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και τη γενικότερη προσπάθεια υποβάθμισης και απαξίωσης της δημόσιας εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα στο νομό μας! Η κριτική τους βρίσκει προσχήματα σε επί μέρους και μειοψηφικές αντιρρήσεις

Βαφτίζουν την πρόταση για το απόφαση! Οι ίδιοι όμως, δεν έχουν υποβάλει καμία πρόταση ούτε στα κόμματά τους ούτε στα θεσμικά όργανα που υπηρετούν.

Μιλούν για δημοκρατικές διαδικασίες ενώ αυτές είναι δεδομένες και δρομολογημένες ήδη από το Υπ. Παιδείας, το οποίο εγκαλούν.

Τα κίνητρα είναι καταφανώς μικροκομματικά και αντιπολιτευτικά, με σκοπό να δημιουργήσουν σύγχυση και να διεγείρουν τοπικιστικά ανακλαστικά στους πολίτες.

Εάν όλα αυτά συνιστούν αυστηρή κριτική της «σκληρής κριτικής», τότε, το λιγότερο, πρόκειται είτε για άγνοια των πραγματικών δεδομένων της σύγχρονης ανώτατης εκπαίδευσης και των αναγκών της οικονομίας της γνώσης είτε για μια μίζερη και αμυντικού χαρακτήρα νοοτροπία απέναντι στο καινούργιο και ακαδημαϊκά ορθό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανεχθούμε παιχνίδια που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ανάπτυξη του τόπου μας.

 

10. Τι θα συνιστούσε βελτίωση της πρότασης του Υπ. Παιδείας;

 

Μία δική μας πρόταση που θα βελτίωνε την πρόταση του Υπ. Παιδείας μπορεί να είναι η ίδρυση , και με σκοπό:

α) την εκπαίδευση αγροτών σε νέες μεθόδους καλλιέργειας, σε διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου βάμβακος και σε τρόπους επικερδούς διάθεσης και εμπορίας του και

β) την εκπαίδευση ταξινόμων βάμβακος.

Οι απαραίτητες υποδομές υπάρχουν προκειμένου η λειτουργία ενός τέτοιου προγράμματος να συμβάλει καθοριστικά στην τοπική ανάπτυξη, καθώς ο νομός μας είναι πανελλαδικά ο πρώτος στην παραγωγή βάμβακος. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους η πρόταση να υποστηριχτεί όταν, σε δεύτερο χρόνο, μας ζητηθούν από το Υπουργείο Παιδείας οι απόψεις μας για τα 2ετή προγράμματα σπουδών. Υπόψη ότι τα προτεινόμενα 2ετή προγράμματα σπουδών είναι ΜΟΝΟ ενδεικτικά και δεν θα περιληφθούν σε αυτή τη φάση στην ψήφιση του νόμου για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Παρόλα αυτά καλό θα ήταν να δώσουμε το στίγμα μας από τώρα.

Τελευταία Νέα
bottom of page