top of page

Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

7 Απριλίου 2016

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στην Ολομέλεια της Βουλής με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Ενέργειες προώθησης, εξειδίκευσης ανά τομέα και προϊόν, υλοποίησης και ενημέρωσης. Τι αναλογεί στο Νομό Καρδίτσας" και εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συζητήθηκε στη Βουλή η Επίκαιρη Ερώτηση  πού κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρυσούλα Κατσαβριά- Σιωροπούλου με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Ενέργειες προώθησης, εξειδίκευσης ανά τομέα και προϊόν, υλοποίησης και ενημέρωσης. Τι αναλογεί στο Νομό Καρδίτσας»

Η κ. Κατσαβριά τόνισε  ότι, δεδομένης της κρίσης και της λιτότητας που βιώνουν οι  Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι, η ανάκαμψη και η ανάπτυξη προϋποθέτουν την αλλαγή οικονομικού υποδείγματος και τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για την προώθησή του. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η Στρατηγική για την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε Κοινοτικούς πόρους, μέσω του ΕΣΠΑ και του Π.Α.Α. της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέλυσε την υφιστάμενη κατάσταση στην Καρδίτσα υπογραμμίζοντας: «Η βαμβακοκαλλιέργεια αποτελεί την κύρια καλλιέργεια στη Θεσσαλία, και στο Νομό Καρδίτσας, απασχολεί πολλές αγροτικές οικογένειες και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εκκοκκιστικών επιχειρήσεων οι οποίες απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων. Έτσι το προϊόν για το Νομό μας αποτελεί μια σημαντική πηγή οικονομικών εισροών και απασχόλησης. Ο Νομός αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεπάρκειας νερού άρδευσης για την διατήρηση της παραγωγικότητας, κυρίως των μεγάλων καλλιεργειών όπως το βαμβάκι, το καλαμπόκι, τεύτλα και κτηνοτροφικά φυτά (μηδική). Έτσι, η ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης, ως έργο υποδομής, έχει μεγάλη σημασία για το νομό. Η κατασκευή κλειστών δικτύων θα συντελέσει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στον περιορισμό των απωλειών νερού και θα αυξήσει τις εξυπηρετούμενες αρδεύσιμες εκτάσεις ανακουφίζοντας οικονομικά τους πληττόμενους παραγωγούς. Η αντικατάσταση των παλιών συστημάτων άρδευσης με στάγδην άρδευση θα περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση νερού, θα συντελέσει στον περιορισμό της νιτρορύπανσης και  χρήσης λιπασμάτων, ενώ συγχρόνως θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών».

Κατόπιν αυτών, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον Υπουργό κ. Αποστόλου να αναφέρει σε ποιες ενέργειες προτίθεται το ΥΠΑΑΤ να προβεί για την αποτελεσματική διάθεση των Κοινοτικών πόρων, ποιοι ακριβώς πόροι και ποια έργα έχουν προγραμματιστεί για το Νομό Καρδίτσας, καθώς και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Ειδικότερα, η κ. Κατσαβριά ζήτησε από τον Υπουργό να την ενημερώσει επακριβώς σε ποιο μέτρο του ΠΑΑ θα ενταχθούν τόσο η  βαμβακοκαλλιέργεια όσο και η ολοκλήρωση της κατασκευής κλειστού δικτύου της λίμνης Σμοκόβου και η προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων στάγδην άρδευσης.

Η κ. Κατσαβριά αιτιολογώντας περαιτέρω την ερώτησή της, υπογράμμισε ότι: «το Π.Α.Α. μπορεί να επηρεάσει το κόστος παραγωγής και να στηρίξει τη βιωσιμότητα αγροτικών προϊόντων που έχουν μεγάλη σημασία για την Εθνική αλλά και την τοπική οικονομία όπως είναι το βαμβάκι. Η δημιουργία ενός cluster για το κλάδο βαμβακιού ίσως να αποτελέσει μια λύση ώστε να συνεργαστούν όλα τα μέλη της αλυσίδας, παραγωγοί, εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και κλωστήρια για να παραχθεί ποιοτικό ανταγωνιστικό προϊόν, με υπεραξία, με χαμηλότερο κόστος παραγωγής, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς. Η σημασία του συμμετοχικού συνεργατισμού και η δημιουργία συλλογικών σχημάτων παραγωγής είναι ο μόνος δρόμος  για την παραγωγή ενός ανταγωνιστικού προϊόντος με υπεραξία και μειωμένο κόστος. Για την εφαρμογή τέτοιου προγράμματος, έχει κάνει την απαιτούμενη προετοιμασία  το εθνικό κέντρο βάμβακος που εδρεύει στην Καρδίτσα».

Επίσης, επισήμανε ότι: «Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι οι παρεμβάσεις του ΥΠΑΑΤ σε μια σειρά από τομείς που δεν είναι λίγοι με δεδομένο ότι υπάρχουν χρόνια προβλήματα, για τα οποία αδιαφόρησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ενδεικτικά και μόνον, απαριθμώ τα προβλήματα αυτά:

  • Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και των συναφών, κατά περίπτωση, υπηρεσιών άλλων υπουργείων, φορέων και οργανισμών. Να αποσαφηνιστεί δηλαδή ποιος κάνει τι, πώς, πότε και γιατί. Παράδειγμα η υδατική πολιτική.

  • Αποπληρωμή ενισχύσεων από παλαιότερα προγράμματα.

  • Ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση των αγροτών, με την ίδρυση ΚΕΑ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών).

  • Ενθάρρυνση για την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα, και καθιέρωση πρότυπων – βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

  • Εκπαιδευτική υποστήριξη κυρίως προς τους νέους αγρότες με αξιοποίηση των Ερευνητικών Κέντρων, των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ με προσανατολισμό την καινοτομία, την αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των αγροτικών προϊόντων.

  • Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης και ένταξης στα κάθε είδους αναπτυξιακά και επενδυτικά σχέδια.

  • Ορθολογική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενίσχυση Συνεταιριστικών Τραπεζών.

  • Διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στις Συλλογικές Πρωτοβουλίες, τους Συνεταιρισμούς και τις Συνέργειες.»

Επιπλέον, τόνισε και την κρισιμότητα του ζητήματος των έργων υποδομής και χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «Η ενέργεια, το νερό και το περιβάλλον είναι δημόσια αγαθά που χωρίς αυτά κάθε Στρατηγικό Σχέδιο για την Αγροτική Ανάπτυξη είναι γράμμα κενό. Η διαμόρφωση αντίστοιχων πολιτικών αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας σε όλα τα επίπεδα: τοπικό, περιφερειακό, εθνικό. Είναι κοινή πεποίθησή ότι η άμεση στροφή προς έργα ώριμα και υλοποιήσιμα μπορούν να δώσουν φτερά στην ανάπτυξη».

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κος Αποστόλου απαντώντας, ευχαρίστησε την κ. Κατσαβριά διότι με την Επίκαιρη Ερώτηση ανέδειξε σημαντικά προβλήματα και υπογράμμισε ότι το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) αφορά όλες τις περιοχές της χώρας, με συνολική κοινοτική συμμετοχή ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να αναμοχλεύσει συνολικά πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Βασική προτεραιότητα, μεταξύ των άλλων, δίνεται στη στρατηγική που θα υπηρετήσει την αγροτική ανάπτυξη της χώρας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα του αγροτοδιατροφικού συστήματος, όσο βεβαίως και την αλυσίδα των εγχώριων αγροτικών προϊόντων. Περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομές για τη μείωση του κόστους εισροών, ενισχύει την ενθάρρυνση συμμετοχής των παραγωγών σε υγιή συλλογικά σχήματα, ομάδες, οργανώσεις παραγωγών, μέσω ακόμα και κάλυψης των λειτουργικών τους δαπανών, καθώς και μέσω παροχής κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων.

Για την Καρδίτσα, συγκεκριμένα, ο Υπουργός επεσήμανε ότι υπάρχει μια πρόβλεψη για τα προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν τη συμμετοχική λειτουργία, τα συμμετοχικά σχήματα, τα λεγόμενα clusters. Επίσης, γίνονται ενέργειες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεννόηση βεβαίως με το Υπουργείο Υποδομών που έχει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα υπ’ ευθύνη του, και αφορά την ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης της λίμνης Σμοκόβου.

Ο Υπουργός καταλήγοντας  ανέφερε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ήδη μπει στη διαδικασία να αναθέσει μελέτες για τη μείωση της σπατάλης του νερού και της διαχείρισης γενικότερα του υδροφόρου ορίζοντα και για την απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων για στάγδην άρδευση.

Τελευταία Νέα
bottom of page