top of page

Δύο σημαντικές ειδήσεις προέκυψαν από την επίκαιρη της κ. Χρ. Κατσαβριά για τις ομάδες παραγωγών 

19 Οκτωβρίου 2017

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στην Ολομέλεια της Βουλής με θέμα: "Προώθηση και στήριξη των συλλογικών σχημάτων παραγωγής" και εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δύο σημαντικές ειδήσεις προέκυψαν από την επίκαιρη

της κ. Χρ. Κατσαβριά για τις ομάδες παραγωγών

 

  • Ομάδες Παραγωγών: Ολοκληρώνεται και υπογράφεται άμεσα η Υπουργική Απόφαση για τη νομική τους υπόσταση.

  • Γεωργικοί Σύμβουλοι: Επίκειται η ανακοίνωση του μέτρου.

 

Συζητήθηκε στη Βουλή η Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας κ. Χρυσούλας Κατσαβριά – Σιωροπούλου προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου, με θέμα την «Προώθηση και στήριξη των συλλογικών σχημάτων παραγωγής».

Η κ. Κατσαβριά αναφέρθηκε στο 4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας, που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα στη Λάρισα και το οποίο ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Θεσσαλίας στην αγροτική και την κτηνοτροφική ανάπτυξη. Επισήμανε για μια ακόμη φορά την ανάγκη αλλαγής του Παραγωγικού Προτύπου προκειμένου, αφενός η ανάπτυξη να αποκτήσει χαρακτηριστικά μονιμότητας, βιωσιμότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης και, αφετέρου, να αποτραπεί η επανεμφάνιση των παθογενειών, όπως  το στρεβλό καθεστώς των επιδοτήσεων και ο τρόπος λειτουργίας των συνεταιρισμών, που οδήγησαν την αγροτική οικονομία και τους παραγωγούς στα γνωστά αδιέξοδα.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε τον ιδιαίτερα θετικό ρόλο που μπορούν να παίξουν τα συνεργατικά σχήματα και οι Ομάδες Παραγωγών που θεσμοθετήθηκαν με τον πρόσφατο νόμο του ΥΠΑΑΤ και τη δυνατότητα που τους παρέχεται να αξιοποιήσουν τα μέτρα του ΠΑΑ  που αφορούν στη μεταφορά γνώσεων και την επαγγελματική κατάρτιση, στα συστήματα ποιότητας και στη συνεργασία – ένταξη σε επιχειρησιακές ομάδες. Τόνισε μάλιστα, χαρακτηριστικά: «Μέσα από τα συλλογικά αυτά σχήματα προσδοκούμε να λυθούν ορισμένες χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής γεωργίας όπως είναι ο μικρός κλήρος, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι ελλείψεις  στην οργάνωση και τον συνεργατισμό, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, η αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας μέσα από την δημιουργία κρίσιμης μάζας προϊόντος και η εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των αγορών». Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση, ότι:  «Οι ομάδες – οργανώσεις παραγωγών, αποτελούν μία ευκαιρία προκειμένου να ξεπεραστούν οι  χρόνιες αδυναμίες και να εκσυγχρονιστεί η ελληνική γεωργία. Αυτό ασφαλώς, συνδέεται άμεσα  με τη βελτίωση της εισοδηματικής και της κοινωνικής θέσης του παραγωγού».

Η κ. Κατσαβριά, επίσης, προσδιόρισε τα προβλήματα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία και  την  επιβίωση των σχημάτων αυτών, και τα ιεράρχησε ως εξής:

1) τα προβλήματα διοίκησης,

2) η δυσκολία διαχείρισης του παραγόμενου προϊόντος,

3) η χρήση των νέων τεχνολογιών και,

4) η προώθηση του παραγόμενου προϊόντος τους στις αγορές σε  μία μετρήσιμη ποσοτικά και ποιοτικά μάζα.

 

Επιπλέον, αναφέρθηκε στα ζητήματα που θέτουν οι αγρότες, σε σχέση με τη νομική υπόσταση των ομάδων παραγωγών που επιχειρούν να συγκροτήσουν, τη δυνατότητά τους για πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, τη φορολογική τους μεταχείριση, καθώς και μια σειρά άλλα πρακτικά ζητήματα, που αφορούν στην ορθολογική και άρτια  λειτουργία των ομάδων παραγωγών. Έδωσε επίσης, έμφαση στη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος και του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, καθώς αυτά τα δυο ερευνητικά κέντρα που εδρεύουν στην Καρδίτσα, προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες προς το ΥΠΑΑΤ και τους παραγωγούς.

Στο πλαίσιο αυτό, ρώτησε συγκεκριμένα τον κ. Αποστόλου

1. Πώς διασφαλίζεται η εφαρμογή μέτρων του ΠΑΑ, που σχετίζονται με τα συλλογικά σχήματα, έτσι ώστε να οδηγήσουν σε καλύτερη οργάνωση της παραγωγής, να βοηθηθεί ο παραγωγός και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα χωρίς να αποτελέσουν μόνο μέτρα παροχής οικονομικής στήριξης;

2. Με δεδομένο ότι το βαμβάκι για τη Καρδίτσα είναι κυρίαρχο προϊόν, πως θα αξιοποιηθεί το μέτρο για τα συλλογικά σχήματα παραγωγών για τη στήριξη της βιωσιμότητας της καλλιέργειας, που σήμερα είναι οριακή;

Ο υπουργός κ. Αποστόλου, στην απάντησή του, διαβεβαίωσε ότι το ΥΠΑΑΤ είναι δίπλα στους αγρότες και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ίδρυση και λειτουργία των συνεργατικών σχημάτων και των ομάδων παραγωγών, καθώς και η ομαλή ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία. Αναφέρθηκε στον χρονικό ορίζοντα δημιουργίας των σχημάτων αυτών,  καθώς «μέχρι τέλους του χρόνου θα έχουν υποστεί τη διαδικασία αξιολόγησης από την εποπτική αρχή του Υπουργείου για να μπορέσουν να περπατήσουν. Στο τέλος βεβαίως της διαδικασίας αυτής θα παραμείνουν κι εκείνα που όντως μπορούν να υπηρετήσουν τις στρατηγικές που θέλουμε να υπηρετήσουμε, γιατί αυτή είναι απαίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Ξεκαθάρισε επίσης, ότι «οι οργανώσεις παραγωγών που θέλουν να επωφεληθούν του συγκεκριμένου μέτρου, δηλαδή  την πενταετή κάλυψη λειτουργικών εξόδων και μέχρι του ποσού των 100.000 €, πρέπει να καταθέσουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο, μέσα στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι ανάγκες και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουν να υλοποιηθούν».

Ο κ. Αποστόλου, δήλωσε επίσης, ότι «Ήδη ολοκληρώνουμε τη σχετική υπουργική απόφαση και σήμερα ή αύριο δίνονται στη δημοσιότητα όλες οι λεπτομέρειες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη νομική τους υπόσταση. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό γι’ αυτές τις ομάδες παραγωγών που θέλουν να επωφεληθούν του συγκεκριμένου μέτρου και εντελώς διαφορετικό για τις ομάδες παραγωγών οι οποίες μπορούν να συσταθούν με άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, πέντε στη ζωική παραγωγή, δέκα στη φυτική, φτιάχνουν μια ομάδα παραγωγών, θέλοντας να υποστηρίξουν το προϊόν τους. Αυτός είναι ο βασικός κρίκος της σύνδεσής τους».

Ως προς το θέμα της στελέχωσης των ερευνητικών κέντρων, ο υπουργός είπε χαρακτηριστικά: «είναι ένα τεράστιο ζήτημα, όπως ξέρετε. Οι ελλείψεις στο Υπουργείο είναι σε όλα τα επίπεδα. Προσπαθούμε γι’ αυτό. Σύντομα ανακοινώνουμε το μέτρο που αφορά τους γεωργικούς συμβούλους. Θα είναι μια μεγάλη ανάσα, γιατί περίπου χίλιοι επιστήμονες του χώρου σε τριακόσιες πενήντα δομές σε όλη την Ελλάδα θα κάνουν αυτό που λείπει από την περιφέρεια. Δηλαδή, λείπει ο γεωτεχνικός εφαρμογών, για να παρέχουν συμβουλές όσο γίνεται κοντά στους αγρότες».

Τέλος, και ειδικότερα για το βαμβάκι, ο κ. Αποστόλου είπε: «Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, που αναγνωρίστηκε, έχει βάλει ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του συγκεκριμένου προϊόντος, την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και την επέκτασή της σε μια καλλιέργεια ολοκληρωμένης διαχείρισης. Παρά τις δυσκολίες που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου  μέτρου, (δηλαδή των συλλογικών σχημάτων παραγωγής), επειδή πρόκειται για ένα προϊόν που ιδιαίτερα για τη χώρα μας - και πολύ περισσότερο για την περιοχή της Θεσσαλίας - είναι ένα προϊόν που θέλουμε να στηρίξουμε, θα είμαστε μαζί τους. Θα έχουμε και συνεργασίες όχι μόνο από τους αγρότες αλλά και από τους εκκοκκιστές αλλά και όλους όσοι, θα έλεγα, έχουν σχέση με την Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος».

Τελευταία Νέα
bottom of page