top of page

Σύντομα αδειοδοτούνται οι ιαματικές πηγές του Δήμου Σοφάδων

6 Φεβρουαρίου 2017

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στην Ολομέλεια της Βουλής με θέμα: "Ιαματικά Λουτρά και τουριστική πολιτική για την Καρδίτσα" και εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύντομα αδειοδοτούνται οι ιαματικές πηγές του Δήμου Σοφάδων

Οι θεματικές μορφές τουρισμού ενισχύουν δυναμικά την τουριστική ανάπτυξη

 

«Ειδήσεις έβγαλε» η Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας κ. Χρυσούλας Κατσαβριά – Σιωροπούλου προς την υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά, με θέμα «Ιαματικά Λουτρά και τουριστική πολιτική για την Καρδίτσα».

  • Η αδειοδότηση των ιαματικών πηγών που υπάρχουν στο Δήμο Σοφάδων βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο καθώς, μετά από το σχετικό αίτημα της Δημοτικής Αρχής, το μόνο που εκκρεμεί είναι η τοπογραφική αποτύπωση των πηγών και του περιβάλλοντος χώρου από τις υπηρεσίες του Δήμου.

  • Ο θερμαλισμός-ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού για την ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού, με σκοπό τον τουρισμό 365 ημερών στην Ελλάδα.

 

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναπτύσσοντας την Ερώτησή της, ανέφερε πως «Στις βασικές προτεραιότητες της εθνικής μας τουριστικής στρατηγικής και της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, βρίσκεται η προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού, όπως ο ιαματικός τουρισμός – θερμαλισμός και ο τουρισμός υγείας – ευεξίας. Η έλλειψη τόσο του θεσμικού πλαισίου στον ιαματικό τουρισμό, όσο και των χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης των ιαματικών πηγών και των υποδομών τους, δεν διευκόλυναν τις επενδύσεις ώστε να δημιουργηθεί ποιοτικό τουριστικό προϊόν και κατάλληλες υποδομές και κράτησαν μακριά τις επενδύσεις και την παραγωγή υψηλού επιπέδου θερμαλιστικών τουριστικών υπηρεσιών». Τόνισε μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι: «Είναι σημαντικό, να δοθεί στους ΟΤΑ α’ βαθμού, η δυνατότητα να διανέμουν το ιαματικό νερό νόμιμα και με κανόνες, ώστε να ανοίξουν οι επενδυτικοί ορίζοντες στο χώρο του ιαματικού τουρισμού. Ο Δήμος Σοφάδων του Ν. Καρδίτσας διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους με δύο ιαματικές πηγές σε χρήση, τα Λουτρά Σμοκόβου και τα Λουτρά Δρανίστας- Καίτσας, που λειτουργούν αλλά δεν αξιοποιούνται επαρκώς, καθώς και την πηγή Σουλαντά που αναβλύζει και παραμένει αναξιοποίητη. Με υποστηρικτικές πολιτικές για την αξιοποίηση του ιαματικού αυτού πλούτου, σε συνδυασμό με το εξαιρετικό κλίμα, το φυσικό κάλλος και την πλούσια πολιτιστική και ιστορική παράδοση της περιοχής, μπορεί να αναδειχθεί  προορισμός ιαματικού τουρισμού τεσσάρων εποχών με πολλαπλά οφέλη. Παρά την εξαιρετική ποιότητα των υδάτων των εν λόγω ιαματικών πηγών, αυτά δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί επίσημα, γεγονός που αποθαρρύνει την πλήρη αξιοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής, τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους αλλά και επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή».

Η βουλευτής ρώτησε την υπουργό για τις ενέργειες στις οποίες σκέφτεται να προβεί για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης και εκμετάλλευσης των ιαματικών πόρων του Δήμου Σοφάδων. Ζήτησε επίσης να πληροφορηθεί για τα χρηματοδοτικά εργαλεία από εθνικές ή ευρωπαϊκές πηγές που έχει εξασφαλίσει το Υπουργείο Τουρισμού για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στον ιαματικό τουρισμό.

Η Υπουργός Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά εκτιμώντας τις συνεχείς προσπάθειες της κ. Κατσαβριά για την τουριστική ανάπτυξη της Καρδίτσας και του ιαματικού τουρισμού ειδικότερα, παραδέχτηκε ότι η Πολιτεία, επί δεκαετίες, δεν διέθετε επαρκές θεσμικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα τα εκρέοντα ύδατα των ιαματικών πηγών να θεωρούνταν απόβλητα και λύματα, και κατά συνέπεια να μην μπορούν να αναγνωριστούν, αλλά φυσικά ούτε και να αδειοδοτηθούν. Το χρόνιο αυτό πρόβλημα πλέον επιλύθηκε νομοθετικά προσδιορίζοντας τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών και μπορεί να προχωρήσει το όποιο επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει για τον θεματικό και τον εναλλακτικό τουρισμό. Αναφέρθηκε διεξοδικά στη σημερινή στρατηγική της κυβέρνησης για τον τουρισμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, λέγοντας ότι ο βασικός σκοπός είναι ο τουρισμός 365 ημερών σε όλη την Ελλάδα, καθώς ο τουρισμός είναι σήμερα η κινητήρια δύναμη της οικονομίας. «Μας ενδιαφέρει η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, η δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και η δίκαιη ανάπτυξη που θα συνδυάζει τον τουρισμό με τους άλλους τομείς της οικονομίας», τόνισε χαρακτηριστικά. Η κ. Κουντουρά αναφέρθηκε  στις προβλέψεις του ΕΣΠΑ και των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Τουρισμού για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στον ιαματικό τουρισμό.  

Για τα Λουτρά του Σμοκόβου και Σουλαντά, η κ. Κουντουρά δήλωσε πως αναμένει την τοπογραφική αποτύπωση των πηγών και του περιβάλλοντος χώρου από τις υπηρεσίες του Δήμου Σοφάδων, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στην πιστοποίηση και την αδειοδότησή τους.

Τέλος, η κ. Κατσαβριά, στη δευτερολογία της, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την αδειοδότηση και πιστοποίηση των ιαματικών πηγών του Δήμου Σοφάδων, την οποία χαρακτήρισε ως θετικό πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της περιοχής. Τόνισε επίσης ότι «τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να σχεδιάσουμε, να ξεδιπλώσουμε και να εφαρμόσουμε μια αναπτυξιακή στρατηγική, με μετρήσιμους στόχους, για την οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας ανά περιοχή και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς», λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι ο Δήμος Σοφάδων ως διαχειριστής πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες, παρά το γεγονός ότι η ιδιοκτησία των πηγών ανήκει στην ΕΤΑΔ.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε την ομιλία της καλώντας την υπουργό Τουρισμού να συνεχίσει το διάλογο και τη συνεργασία με όλους τους φορείς της Καρδίτσας, προκειμένου να υποστηριχτεί και να ενισχυθεί συνολικά η τουριστική δραστηριότητα στο Νομό, η δημιουργία θέσεων εργασίας, καλών και βιώσιμων επιχειρήσεων που θα παράγουν υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες στη διάρκεια όλου του έτους.

Τελευταία Νέα
bottom of page