top of page

Η Παιδεία στην πρώτη γραμμή για τη δίκαιη ανάπτυξη

7 Ιουνίου 2018

Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας κ. Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, τοποθετήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής σχετικά με το Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: "Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις" και εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Παιδεία στην πρώτη γραμμή για τη δίκαιη ανάπτυξη

Δομές υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τη σημασία της ενίσχυσης των νέων Δομών Εκπαίδευσης υπογράμμισε στην Ολομέλεια της Βουλής, η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Καρδίτσας, κ. Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Η βουλευτής, κατά την ομιλία της, επικεντρώθηκε στους βασικούς στόχους και τη σημασία των αλλαγών που προωθούνται στην παιδεία με τις νέες Δομές και τόνισε χαρακτηριστικά: «Μετά από μήνες σκληρής δουλειάς στο Υπουργείο Παιδείας, τη δημόσια διαβούλευση, τις συζητήσεις στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και την ακρόαση των φορέων βρισκόμαστε μπροστά στην ψήφιση ενός νομοσχεδίου το οποίο αφενός φιλοδοξεί να βάλει σε τάξη το δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο και αφετέρου δίνει αυτή τη νέα πνοή που η εκπαίδευση χρειαζόταν και περίμενε εδώ και πολλά χρόνια.

Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, η Κυβέρνηση κάνει επιτέλους ένα σημαντικό βήμα με καινοτόμες αλλαγές προς την υλοποίηση των δεσμεύσεών της για ένα Δημόσιο, Δημοκρατικό, Συνεργατικό σχολείο, επανασχεδιάζοντας τις Δομές εκπαίδευσης που θα κληθούν να λύσουν τους γόρδιους δεσμούς του παρελθόντος και να ενισχύσει κάθε θετικό έργο που πραγματοποιείται μέσα στο σχολείο.

Η καθιέρωση του συλλογικού προγραμματισμού και της αποτίμησης του έργου της σχολικής μονάδας από τους ίδιους τους Συλλόγους Διδασκόντων και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στο εκπαιδευτικό έργο φορέων και θεσμών, με βάση το ρόλο και την ευθύνη που ο καθένας φέρει, ενισχύουν την παιδαγωγική αυτονομία της σχολικής μονάδας και τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου και μας επιτρέπουν να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε μία νέα εποχή στην εκπαίδευση.

Το υπάρχον σύστημα έπρεπε να τροποποιηθεί, να μετεξελιχθεί, να συνταχθεί με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις. Οι σοβαρές κοινωνικές αλλαγές που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας, με την οικονομική κρίση, την αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών και οι σημαντικές επιπτώσεις τους στην οικογένεια και το σχολείο, απαιτούν την άμεση και δραστική παρέμβαση της Πολιτείας και κυρίως του Υπουργείου Παιδείας.

Η ίδρυση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των νέων υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας, προάγει τη συλλογικότητα στον προγραμματισμό και τις δράσεις και φιλοδοξεί να δώσει αυτή τη νέα πνοή που έχει ανάγκη η εκπαίδευση, με επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένα στελέχη όλων των ειδικοτήτων. Η ευθύνη της υποστήριξης της σχολικής κοινότητας περνάει σε μία διεπιστημονική ομάδα που θα προσεγγίζει ολιστικά την εκπαιδευτική διαδικασία. Αναγνωρίζεται το έργο όλων των στελεχών, τα οποία θα αξιοποιηθούν με αυξημένα καθήκοντα και εξειδικευμένους ρόλους.

Οι νέοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, θα επικεντρωθούν σε τρεις βασικούς στόχους:

1)  Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους,

2) Υποστήριξη της διαδικασίας προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου και,

3) Παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

 

Πολύ σημαντική είναι επίσης η ίδρυση των ΚΕΣΥ τα οποία διευρύνουν το ρόλο των ΚΕΔΔΥ .Ενισχύονται με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.α.) που θα επιμορφώνονται και θα αναλαμβάνουν αρμοδιότητες γενικότερης υποστήριξης των σχολείων, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και διατηρώντας τους διακριτούς ρόλους των υφιστάμενων δομών. Οι προσφερόμενες   εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες των ΚΕΣΥ αποτελούν μεγάλη αναγκαιότητα στη σημερινή πραγματικότητα, στην  έγκαιρη  διάγνωση, αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Η συνεισφορά  τους στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας και της οικογένειας μαθητών- μαθητριών στην αντιμετώπιση θεμάτων βίας και κοινωνικών ανισοτήτων καθώς και  της μαθητικής διαρροής θα αξιολογηθεί και θα υποστηριχθεί.

Η ενίσχυση του θεσμού των ΚΕΣΥΠ, της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις νέες Δομές και η αξιοποίηση των έμπειρων και εκπαιδευμένων στελεχών, που υποστηρίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη διερεύνηση του εαυτού τους και προετοιμάζουν δυναμικά την ομαλή μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή και την εργασία, αποτελεί προστιθέμενη αξία για την παροχή δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής Αειφόρας  αντικαθιστούν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε μια νέα δομή με ενιαίο σχεδιασμό και  δράσεις Αγωγής υγείας και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Σημαντική τομή του νομοσχεδίου αποτελούν τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των Περιφερειακών Διευθυντών και των στελεχών εκπαίδευσης που θα κληθούν να επιτελέσουν το πολύ σημαντικό έργο της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του δημόσιου σχολείου, των δομών και των διευθύνσεων της εκπαίδευσης. 

Χρειαζόμαστε ένα σύστημα σύμφωνο με τις αρχές της Ισότητας και της Αξιοκρατίας αλλά και της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε ικανού πολίτη αυτής της χώρας στις δημόσιες θέσεις αλλά και ένα σύστημα καθ’ όλα διαφανές.

Στην κατεύθυνση αυτή είναι και η επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με το σύστημα επιλογής και όχι ως μετακλητών υπαλλήλων που ήταν μέχρι σήμερα. Μια αξιολόγηση διαμορφωτική, η οποία φιλοδοξούμε να οδηγήσει σε αυτοβελτίωση των εκπαιδευτικών αλλά και βελτίωση του παρεχόμενου έργου στελεχών.

Η Δημόσια Εκπαίδευση διαθέτει ικανούς εκπαιδευτικούς και μπορεί να νιώθει περήφανη για τα στελέχη της. Με το παρόν νομοσχέδιο, η Πολιτεία τολμά να ξεπεράσει συντεχνιακές λογικές και εμμονές του παρελθόντος και όποια πρακτικά προβλήματα και δυσκολίες προκύψουν, είναι βέβαιο πως θα επιλυθούν.

Πιστεύουμε στο δημόσιο σχολείο και στους εκπαιδευτικούς μας. Στηρίζουμε το άνοιγμά του στην Κοινωνία, με όραμα, σχέδιο και σαφή προγραμματισμό. Είμαστε εδώ  και  για τα δύσκολα. Το έχουμε εξάλλου αποδείξει.»

Τελευταία Νέα
bottom of page