top of page

Ανάπτυξη συγκροτήματος κοινωνικής κατοικίας για τους Ρομά στο Δήμο Σοφάδων

15 Μαϊου 2017

Η βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, συμμετείχε σε σύσκεψη εργασίας με την αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάπτυξη συγκροτήματος κοινωνικής κατοικίας για τους Ρομά στο Δήμο Σοφάδων

 

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, συμμετείχε σε σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την Πέμπτη 27 Απριλίου. Στη σύσκεψη αυτή προέδρευσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, η Ειδική Γραμματέας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά Κατερίνα Γιάντσιου και ο δήμαρχος Σοφάδων Αθανάσιος Σκάρλος.

Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η συνεργασία των παραπάνω φορέων για την ανάπτυξη συγκροτήματος κοινωνικής κατοικίας στο Δήμο Σοφάδων, του Νομού Καρδίτσας. Ο Δήμος Σοφάδων πρόκειται να διαθέσει την έκταση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα εγκαταστήσει τις απαραίτητες υποδομές και το υπουργείο θα προσφέρει ολοκληρωμένους πρότυπους οικίσκους. Οι χώροι που θα απελευθερωθούν, θα αναπλαστούν και θα αποδοθούν για κοινωφελείς δραστηριότητες και θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου να αποφευχθούν οι αστοχίες και τα λάθη του παρελθόντος. 

Η στεγαστική αυτή παρέμβαση, είναι πιλοτικού χαρακτήρα και θα επεκταθεί τόσο στη Μαύρικα του Δήμου Καρδίτσας όσο και στους 380 οικισμούς Ρομά ανά τη χώρα. Παράλληλα, θα πλαισιώνεται και από παρεμβάσεις στους τομείς της  κοινωνικής φροντίδας, της εκπαίδευσης και της προώθησης στην απασχόληση. 

Το πρόγραμμα ξεκινάει από τους Σοφάδες, καθώς το οικιστικό πρόβλημα των Ρομά στην περιοχή αυτή είναι οξύτατο και οι συνθήκες διαβίωσής τους άθλιες. Σημειώνεται  ότι στο Δήμο Σοφάδων υπάρχουν δυο πολυπληθείς οικισμοί, ο παλιός(σχεδόν ενσωματωμένος με τον βασικό ιστό της πόλης) και ο νέος (συγκρότημα εργατικών κατοικιών έξω από τον βασικό ιστό της πόλης), και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός τους αποτελεί το 50% και πλέον του πληθυσμού της πόλης των Σοφάδων. Ο παλιός οικισμός σοφάδων χρονολογείται από τα μέσα του 19ου αιώνα και αποτελείται από 3.500-4.500 χιλιάδες κατοίκους σε έκταση περίπου 240 στρεμμάτων με 800- 1000 περίπου οικογένειες. Ο δεύτερος οικισμός ο οποίος μετονομάστηκε σε Νέα Ζωή αποτελείται από 94 κατοικίες στις οποίες ζουν πάνω από 160 πολύτεκνες οικογένειες με 450 -501 άτομα, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 2011.

Η σταθερή ανάπτυξη συνεργασιών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολιστικών παρεμβάσεων στους δήμους όπου διαβιούν οι Έλληνες Ρομά μπορούν να συμβάλουν στην Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης, απασχόλησης, εκπαίδευσης και υγείας, που καταγράφονται ως τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Η προοπτική της κοινωνικής ανάπτυξης με σεβασμό στις αξίες που δικαιώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συγκροτούν την κοινωνική συνοχή, είναι πλέον όχι μόνον επιθυμητή αλλά δυνατή και επιτεύξιμη.

 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις της κυβέρνησης, με τις οποίες γίνεται πράξη μια ολοκληρωμένη Κοινωνική Πολιτική, με κύρια αιχμή τις 6 ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μια εκ των οποίων είναι οι συμπολίτες μας Ρομά. 

Ήδη το ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) παρέχεται σε πάνω από 450.000 περιπτώσεις ενώ, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν άμεση πρόσβαση στη διαρκώς ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα.  Το γεγονός ότι δεν απαιτείται η προσφυγή σε δήθεν «ειδικούς» ή άλλους «μεσολαβητές», πρέπει να επισημανθεί με ιδιαίτερη έμφαση, καθώς έχουν σημειωθεί κρούσματα εκμετάλλευσης των δικαιούχων. Η διαδικασία πρόσβασης στο ΚΕΑ είναι πολύ απλή και παρέχεται με δυο δυνατότητες: είτε με την άμεση είσοδο μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή  είτε με την επίσκεψη στα κατά τόπους ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). 

Πράγματι, το ΚΕΑ αποτελεί τον βασικό πυλώνα άσκησης της Κοινωνικής Πολιτικής καθώς έχει γίνει πλήρης καταγραφή όλων των κοινωνικών παροχών και επιδομάτων που μπορούν να διατίθενται στους πολίτες, και πλέον ο καθένας με την απλή χρήση των κωδικών του taxisnet και του ΑΜΚΑ, μπορεί να δεί εάν δικαιούται κάτι και τι. Παράλληλα, οργανώνεται η ανάπτυξη του συστήματος των 256 Κέντρων Κοινότητας που θα εγκατασταθούν στους Δήμους της χώρας, ως ένα είδος “one stop shop”, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση και αξιοπρεπής πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων στις υπηρεσίες που τους αφορούν. 

Με την ίδρυση των Κέντρων Κοινότητας τίθεται σε λειτουργία ο Εθνικός Μηχανισμός Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, ο οποίος παρακολουθεί όλες τις πολιτικές του Κράτους και στις  έξι ευπαθείς ομάδες.  Δηλαδή, αξιολογεί, σχεδιάζει, τεκμηριώνει άμεσα και ηλεκτρονικά,  με όλα τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο, οι 13 Περιφέρειες και οι  325 Δήμοι της χώρας.  Αυτό  εξασφαλίζει δικαιοσύνη, αποτελεσματικότητα, ομοιογένεια, σχετικά μικρό κόστος, ταχύτητα, έλεγχο και διαφάνεια της εφαρμοζόμενης πολιτικής.

Είναι απόλυτα φανερό, και σημαντικό να υπογραμμιστεί, ότι η Στρατηγική για τους Ρομά προϋποθέτει την άριστη συνεργασία της κυβέρνησης με την Τοπική και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Τελευταία Νέα
bottom of page