top of page

Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού

 22 Φεβρουαρίου 2019

Η κυρία Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, παραβρέθηκε στο συνέδριο με θέμα: «Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού. Εθνική Ευθύνη – Κοινωνική Ανάγκη» και εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού

 

Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας, κ. Χρυσούλα Κατσαβριά Σιωροπούλου, παραβρέθηκε στο συνέδριο με θέμα: «Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού. Εθνική Ευθύνη – Κοινωνική Ανάγκη» που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο, η Διαχείριση Νερού, το Νερό ως μοχλός Ανάπτυξης, η Περιβαλλοντική Προστασία και τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία.

Η κα. Κατσαβριά κατά την έναρξη του συνεδρίου απηύθυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ ανάμεσάς σας. Συγχαίρω τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία να εμβαθύνουμε στο θέμα «Βιώσιμη διαχείριση του νερού» και αναμένουμε με ενδιαφέρον τις προτάσεις και τον διάλογο που θα ακολουθήσει.

Το νερό είναι ένας ανανεώσιμος αλλά περιορισμένος φυσικός πόρος, αποτελεί βασική προϋπόθεση της ζωής αλλά και σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης και πολιτισμού. Το νερό με συνετή διαχείριση μπορεί να αλλάξει τη ζωή στον άνθρωπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανθρώπινες απαιτήσεις αλλά και προστατεύοντας το οικοσύστημα.

Η αγροτική παραγωγή αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή υδατικών πόρων στην Ελλάδα (70% περίπου του συνολικού όγκου). Το υδατικό δυναμικό της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας γενικότερα, ως κατεξοχήν αγροτική περιοχή, δέχεται την μεγαλύτερη ανθρωπογενή πίεση για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. έχοντας φτάσει να καταναλώνει το 25% του νερού που καταναλώνεται σε όλη τη χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επάρκειας ποιότητας και αυτό έχει οδηγήσει σε εξάντληση, μέρους των υδατικών αποθεμάτων.

Αυτό σημαίνει πως είναι επιτακτικά αναγκαία η βιώσιμη και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων επικεντρώνοντας:

  • στην μείωση της σπατάλης που γίνεται στη χρήση του,

  • στην αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί το υδατικό σύστημα,  

  • στην χρηματοδότηση νέων έργων

  • την αξιοποίηση πολλών καλών παραδειγμάτων και τεχνογνωσίας από την Ευρώπη,

  • στην εφαρμογή της οδηγίας - πλαίσιο για τα νερά, 60/2000 όπως ψηφίστηκε με το νόμο 3199/2003.

 

Ειδικά σε ότι αφορά στο κόστος του νερού, μέχρι σήμερα ο προσδιορισμός του κόστους των υπηρεσιών παροχής νερού γινόταν με διάφορους τρόπους από τον εκάστοτε πάροχο, χωρίς ενιαίους και κοινά αποδεκτούς κανόνες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ακόμη και αδικίες σε βάρος των χρηστών. Σύμφωνα με την Απόφαση (με αριθμό 135275/2017 (ΦΕΚ 1751/τ. Β/2017) της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων θεσμοθετείται η επιβολή ενιαίων κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος για διάφορες χρήσεις, καθώς και μέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών.

Με αυτό τον τρόπο απελευθερώνει άξονες και μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που ανέμεναν την συγκεκριμένη απόφαση (λόγω αιρεσιμότητας) και αποκτούμε πρόσβαση σε πόρους 1,2 δις ευρώ στον τομέα των υδάτων και υγρών αποβλήτων.

Όλα αυτά τα χρόνια η συζήτηση στη Θεσσαλία ήταν η εκτροπή του Αχελώου ή όχι. Αυτό αποτέλεσε τροχοπέδη για την εφαρμογή βιώσιμων μεθόδων διαχείρισης του αρδευτικού νερού και άφησε τη Θεσσαλία χωρίς περιβαλλοντικά έργα που αν σχεδιάζονταν και υλοποιούνταν όλα τα προηγούμενα χρόνια το πρόβλημα θα είχε λυθεί σε σημαντικό βαθμό.

Η ελληνική κυβέρνηση αυτή την περίοδο, προωθεί συνταγματικές αλλαγές, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών στο αγαθό του νερού ύδρευσης, μέσω και του δημόσιου χαρακτήρα των φορέων ύδρευσης.

Ειδικά για την αντιμετώπιση των αρδευτικών αναγκών το ΥΠΑΑΤ προγραμματίζει:

  • την εκπόνηση μελετών για την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων,

  • τον εκσυγχρονισμό αλλά και την βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και αρδευτικών δικτύων,

  • την αντικατάσταση των υδροβόρων συστημάτων άρδευσης με τη χρήση βελτιωμένων μεθόδων άρδευσης με συστήματα εξοικονόμησης νερού (στάγδην άρδευση).

  • Την ποσοτική επάρκεια των υδατικών πόρων με την ταμίευση νερού (κατασκευή  λιμνοδεξαμενών, φραγμάτων και δικτύων αξιοποίησης τους).

  • Τη δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης υδάτινων πόρων.

 

Θέλω να επισημάνω ότι το συνέδριο πραγματοποιείται την κατάλληλη στιγμή και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία ώστε μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο, να αναδείξουμε και να βάλουμε μικρούς και μεγάλους στόχους για το μέλλον.

Στο πλαίσιο της «Διεθνούς Δεκαετίας Δράσης για το Νερό» οφείλουμε να πάρουμε πρωτοβουλίες, να αναπτύξουμε συμμαχίες και συνεργασίες ώστε να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων και των προκλήσεων στην δημόσια διαχείριση του νερού»

 

Σχετικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη κοστολόγηση του νερού η βουλευτής αναφέρθηκε στη τοποθέτηση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, κ. Σωκράτη Φάμελλου.

"Στον τομέα των υδάτινων πόρων νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε στην επίπονη και επίμονη προσπάθεια που κάνουμε για να αναστείλουμε καθυστέρηση έξι χρόνων και στον καθορισμό της πολιτικής κοστολόγησης νερού, αλλά και στον ανασχεδιασμό, στην αναθεώρηση των μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση κοστολόγησης νερού, η οποία δημοσιεύτηκε, αποτρέπει τις αυξήσεις στα τιμολόγια νερού με συγκεκριμένες ρυθμίσεις που επιλέξαμε να εισάγουμε. Δίνει προτεραιότητα στη μείωση του κόστους, επιβραβεύει τις οικολογικές πρακτικές μείωσης κατανάλωσης και έχει ειδικά τιμολόγια, για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αλλά και για όσους έχουν οικολογική συμπεριφορά, δηλαδή μειωμένη κατανάλωση, έως και μηδενικά στην ύδρευση. Έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα εφόσον παράλληλα με την Υπουργική Απόφαση για τις αρδευτικές γεωτρήσεις διευκολύνει τους αγρότες, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και εκεί πολιτικές εξοικονόμησης χωρίς επιβάρυνση της αγροτικής παραγωγής".

Τελευταία Νέα
bottom of page