top of page

Οι σχέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με την Ομογένεια & Προσκλήσεις Ομογενειακών Φορέων – Αποστολές Εξωτερικού

9 Ιουνίου 2016

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς υπό την προεδρία του κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη με θέματα ημερήσιας διάταξης: α) "Οι σχέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με την Ομογένεια.", β) "Προσκλήσεις Ομογενειακών Φορέων – Αποστολές Εξωτερικού."

Τελευταία Νέα

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι της περιφέρειας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

στις πρόσφατες επισκέψεις μου στην Πολωνία και την Ιταλία, εκτός των άλλων, είχα την ευκαιρία να έχω επαφές με τους Έλληνες που ζουν στις χώρες αυτές. Έχω ήδη ενημερώσει την Επιτροπή για τα αποτελέσματα αυτών των επαφών στην προηγούμενη συνεδρίασή της, αλλά και την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας για τα θέματα που τέθηκαν.

Δύο είναι τα κύρια αιτήματα των ομογενών μας. Το πρώτο είναι η επαφή τους με τη δημόσια διοίκηση και το δεύτερο είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών τους. Ειλικρινά, χαίρομαι για την παρουσία του Υπουργού, κ. Κουρουμπλή, σήμερα στη συνεδρίασή μας. Πολύ περισσότερο χαίρομαι γιατί είναι ένας αποτελεσματικός Υπουργός, από τους πολιτικούς που εννοούν αυτά που λένε και τα κάνουν πράξη. Είμαι βέβαιη ότι η ίδρυση των ΚΕΠΟ στα κατά τόπους προξενεία μας στο εξωτερικό είναι η προσφορότερη και καταλληλότερη λύση για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ομογενών μας στη δημόσια διοίκηση.

Η εκπληκτική εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο της πληροφορικής και της επικοινωνίας καθιστά απαράδεκτη κάθε επιπλέον καθυστέρηση της Πολιτείας να διευκολύνει την επαφή του Ελληνισμού της Διασποράς μαζί της. Τολμώ να πω ότι η έλλειψη πολιτικής βούλησης των προηγούμενων κυβερνήσεων φαινόταν να έχει μια τιμωρητική διάθεση απέναντι στους ομογενείς, αν δεν υπέκρυπτε απλώς αδιαφορία και ανοργανωσιά. Δεν θέλω, βέβαια, να πιστέψω πληροφορίες που κυκλοφορούν για τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν στο παρελθόν προκειμένου να οργανωθεί η επαφή της ομογένειας με το Ελληνικό Κράτος, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αν, αλήθεια, έτσι έχουν τα πράγματα, δεν είναι άραγε υποκριτικό το ενδιαφέρον της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και για το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς;

Ωστόσο, οφείλουμε να κοιτάμε μπροστά. Μπορούμε να θέσουμε άμεσα το στόχο για τη δικτύωση της ομογένειας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, τόσο οριζόντια, όσο και σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η ψηφιακή εποχή, στην οποία ζούμε, καθιστά το στόχο αυτό εφικτό, ενώ τα οφέλη είναι προφανή. Πρώτα απ' όλα, είναι η δραματική μείωση του κόστους σε χρόνο και χρήμα, όχι μόνο για τους συμπατριώτες μας του εξωτερικού, αλλά και για το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, είναι η εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης του Ελληνικού Κράτους και της ομογένειας. Ακόμη, θα μπορούσε να αναβαθμιστεί το επίπεδο οργάνωσης των ομογενών για να ξεπεραστούν οι παθογένειες από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.

Ένα άλλο όφελος μπορεί να είναι η αποτελεσματικότερη πολιτική της Ελλάδος προς όφελος της Διασποράς μέσα από την απογραφή των κοινοτήτων μας για την καταγραφή των αναγκών τους σε αξιόπιστες βάσεις δεδομένων. Εδώ από τη γνωρίζω, κύριε Γενικέ, κάνετε μια σπουδαία δουλειά.

 

Τέλος, θα μπορούσαν να διευρυνθούν οι δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων των ομογενών στην πατρίδα, αλλά και, αντίστροφα, να διευκολυνθεί και ο εξαγωγικός προσανατολισμός των ελληνικών προϊόντων.

Δράττομαι της ευκαιρίας, κύριε Πρόεδρε, να αναφέρω το ζήτημα της καθιέρωσης της 20ης Μαΐου ως παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού. Θεωρώ ότι οι συνθήκες είναι ώριμες και πρέπει το σχετικό σχέδιο νόμου να έρθει σύντομα στη Βουλή. Υπογραμμίζω και πάλι την ανάγκη να μείνει η πρωτοβουλία αυτή, η οποία ουσιαστικά ανήκει στους ομογενείς μας και ιδιαίτερα εκείνων της Ιταλίας, έξω από τα όρια μιας στείρας διαμάχης, που διαιωνίζει την απραξία και αποδυναμώνει τον εθνικό ιστό.

Το γεγονός ότι οι σχέσεις της δημόσιας διοίκησης με την ομογένεια, όπως και η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού, αποτελούν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων, όχι μόνο του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και των Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης. Με τον κ. Κουρουμπλή, παρόντα εδώ σήμερα, να το υπογραμμίζει, με κάνει αισιόδοξη, να ελπίζω να έχουμε σύντομα καλές ειδήσεις για τους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας.

bottom of page