top of page

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις

5 Οκτωβρίου 2016

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, κ. Δημητρίου Σεβαστάκη, με θέμα ημερήσιας διάταξης: "Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις»".

Τελευταία Νέα

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ίδια η έρευνα και η επιστήμη ως συντελεστές γνώσης, αρχίζουν και πατούν ακόμη πιο γερά στα πόδια τους στην χώρα μας  με τις ρυθμίσεις που προωθούνται με το παρόν νομοσχέδιο. Θα αναρωτιόταν όμως κάποιος «μα καλά, δεν ψηφίσατε νομοσχέδιο για την οργάνωση της έρευνας πριν από λίγους μήνες; Τι αλλάζει; Τι καινούργιο κομίζεται;». Πράγματι, κύριε Πρόεδρε, με το προηγούμενο νομοσχέδιο, καθορίστηκαν οι όροι για την οργάνωση της έρευνας στο υφιστάμενο πλαίσιο των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, με σκοπό τη διαφάνεια, την αμερόληπτη διάθεση των πόρων που προέρχονταν κατά κύριο λόγο από το ΕΣΠΑ και την αποτελεσματικότητα.

Όμως, το καινούργιο που έρχεται σήμερα, είναι  πρώτον, ότι  δημιουργείται ένας νέος φορέας, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας και δεύτερον, το γεγονός, ότι η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί ένα δυναμικό εργαλείο χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή  Τράπεζα Επενδύσεων, πράγμα που σημαίνει ότι αυξάνονται ουσιαστικά οι πόροι που διατίθενται για την έρευνα. Η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων με αυτό το εργαλείο εξασφαλίζει ευελιξία και ταχύτητα, καθώς δεν θα υπάρχει γεωγραφικός ή θεματικός περιορισμός. Με τον τρόπο αυτό τα ΑΕΙ και οι δημόσιοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας, θα μπορέσουν να αναλάβουν πρωτότυπες ερευνητικές πρωτοβουλίες και να προσελκύσουν ερευνητές υψηλού επιπέδου με τη χορήγηση υποτροφιών. Η έρευνα δεν είναι αποκλειστικά υπόθεση της αγοράς εργασίας, γι΄αυτό και στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι θα υπάρχει ποσοστό για την κοινωνική και τη βασική έρευνα. Για παράδειγμα, καθαρή έρευνα ήταν τα πειράματα του ηλεκτρομαγνητισμού του Maxwell πάνω στα οποία στηρίζονται το ραντάρ, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το κινητό τηλέφωνο. Τα προσδοκόμενα οφέλη από τη δημιουργία του νέου φορέα έρευνας είναι πολλαπλά και προφανή. Η ανακοπή της φυγής του επιστημονικού μας δυναμικού στο εξωτερικό, εξαιτίας της πολύχρονης κρίσης, είναι ο κορυφαίος στόχος που επιδιώκεται με αυτό το νομοσχέδιο, γιατί είναι αδιανόητο οι νέοι επιστήμονες για τους οποίους η χώρα επένδυσε πολλά  για την εκπαίδευσή τους, να αξιοποιούνται από ανεπτυγμένες οικονομίες και όχι από τη δική μας που τους έχει ανάγκη. Κυρίως όμως, είναι αδιανόητο η Ελλάδα να ακυρώνει τα όνειρα και τις ελπίδες της ελληνικής οικογένειας και των παιδιών της.

Ένας άλλος στόχος με υψηλή προτεραιότητα, είναι το γεγονός ότι η εθνική στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία αποκτά βάθος και προοπτική, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε μέχρι σήμερα, καθώς αρκούνταν στα περισσεύματα, στα ψίχουλα του κρατικού προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. Η αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος, απαιτεί την αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας. Αυτός είναι και ο πρωταρχικός στόχος που επιχειρούμε να επιτύχουμε και είναι σημαντικό να θεωρήσουμε την έρευνα και την καινοτομία ως καθοριστικό αναπτυξιακό συντελεστή. Είναι στην πραγματικότητα κρίσιμος όρος για την παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας και για τη δίκαιη οικονομική  και κοινωνική ανάπτυξη.

Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, αλλά επιτρέψτε μου την εξαγωγή ενός ευρύτερου πολιτικού συμπεράσματος, το οποίο έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά στη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θέλω με ικανοποίηση να τονίσω ότι αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στο παράλληλο πρόγραμμα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., καθώς πηγαίνει πολύ πιο πέρα από τη συμφωνία με τους δανειστές. Αντικειμενικά διευρύνονται οι δυνατότητες της οικονομίας μας σε αντιδιαστολή με τις πολιτικές λιτότητας, στις οποίες μας υποχρεώνουν και μας καθηλώνουν οι δανειστές.

Το δεύτερο σκέλος για όση αξία μπορεί να έχει και αν θέλουν κάποτε να το αντιληφθούν οι εταίροι μας, έχει να κάνει με την αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων της Ε.Ε., έτσι ώστε να επιδεικνύει  πραγματική αλληλεγγύη προς τα μέλη της και όχι τιμωρητική πυγμή προς τους λαούς. Μιλώ εν προκειμένω, για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός μοχλός, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για το σύνολο της Ε.Ε.. Φυσικά, κάτι τέτοιο απαιτεί πολιτική βούληση που δεν διαθέτει το νεοφιλελεύθερο ιερατείο των Βρυξελλών, αλλά θέλω να ελπίζω ότι οι λαοί δεν θα αργήσουν να επιβάλουν τις δικές τους προτεραιότητες στο πλαίσιο μιας νέας ενωμένης Ευρώπης κοινωνικά δίκαιης και  δημοκρατικής. Σας ευχαριστώ πολύ

bottom of page