top of page

"Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις"

7 Φεβρουαρίου 2017

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε σε συνεδριάση της Διαρκής Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Δημήτρη Σεβαστάκη, με θέμα ημερήσιας διάταξης την συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: "Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις".

Τελευταία Νέα

 

 

 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν νομοσχέδιο ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος ως προς το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Είναι αλήθεια ότι η μέχρι σήμερα επιτυχημένη και αξιόπιστη λειτουργία του Κρατικού Πιστοποιητικού μας επιτρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα.

Η θεσμοθέτηση ακόμη χαμηλότερων εξέταστρων διευκολύνει τα λαϊκά νοικοκυριά σε σχέση με το σημαντικό μεγάλο κόστος που καταβάλλουν για την απόκτηση ενός τίτλου γλωσσομάθειας, ο οποίος εδώ και πολλά πολλά χρόνια είναι απαραίτητο προσόν τόσο για τις σπουδές όσο και για την πρόσβαση σε μια σειρά θέσεων εργασίας.

Επίσης, το γεγονός της εισαγωγής του θεσμού των ηλεκτρονικών εξετάσεων θωρακίζει το κρατικό σύστημα πιστοποίησης ξένων γλωσσών απέναντι στον ανταγωνισμό με τα ξένα συστήματα, τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να περνούν στην ηλεκτρονική εποχή και να αξιοποιούν την τεχνολογία για την οργάνωση των εξετάσεων και την προετοιμασία των υποψηφίων.

Όμως, το πιο σημαντικό είναι η πολιτική βούληση του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών στο σχολείο, με στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες να μπορούν να φτάσουν στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε επίπεδο Β1 στην πρώτη ξένη γλώσσα και σε επίπεδο Α1 στην δεύτερη ξένη γλώσσα. Εύκολα μπορεί κανείς να κατανοήσει την ωφέλεια που θα αποκομίσει αφενός ο μαθητής από άποψη χρόνου και αφετέρου η οικογένεια από άποψη κόστους. Η ολοκλήρωση αυτού του βήματος ελπίζουμε σχετικά σύντομα θα καταστήσει δυνατή την απόκτηση και υψηλότερων τίτλων γλωσσομάθειας, ως αποτέλεσμα της εκμάθησης ξένων γλωσσών στο σχολείο.

Ως προς το, καίριας σημασίας, θέμα των ρυθμίσεων για την Εθνική Βιβλιοθήκη, θέλω να πω ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη περνά σε νέα εποχή με τη μεταστέγαση της στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ολοφάνερη πια η ανάγκη για τον άμεσο εκσυγχρονισμό της. Χαίρομαι καθώς διαπιστώνω ότι ολόκληρη η πρόταση διέπεται από σύγχρονο και ανοιχτό πνεύμα και δίνει λύσεις στα προβλήματα που ταλάνιζαν την Εθνική μας Βιβλιοθήκη εδώ και δεκαετίες.

Ειδικότερα, το εθνικό δίκτυο Βιβλιοθηκών το οποίο δημιουργείται έχει στόχο την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υπόλοιπες Βιβλιοθήκες, προκειμένου να λειτουργήσει ως ένα είδος ομπρέλας προσφέροντας διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη στις Βιβλιοθήκες μέλη του. Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των ανθρώπων των Βιβλιοθηκών εδώ και πολλά χρόνια. Επιτέλους οι υπηρεσίες όλων των Βιβλιοθηκών του δικτύου θα έχουν τη δυνατότητα να εναρμονιστούν με τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές, να δημιουργήσουν κοινούς καταλόγους, να διαμορφώσουν προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης του προσωπικού τους.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη και μαζί μ’ αυτήν και οι υπόλοιπες αλλάζουν εποχή, γυρίζουν σελίδα. Θα έχουν πλέον τη δυνατότητα ν’ αντιμετωπίσουν με γνώση τις προκλήσεις του μέλλοντος, διευρύνοντας τις υπηρεσίες τους και παρέχοντας, μέσω της πλατφόρμας, δυνατότητες απομακρυσμένης μάθησης. Η αμφίδρομη αυτή επικοινωνία που θα υπάρξει θα μπορέσει επιτέλους να συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία αναγνωστικής κουλτούρας. Αλλά το κυριότερο, η Εθνική Βιβλιοθήκη θα μπορέσει να επιτελέσει τον απαιτητικό ρόλο της ως βασικού φορέα άσκησης ενιαίας πολιτικής και συντονισμού του συνόλου των Βιβλιοθηκών της χώρας μας.

Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, καθώς και η ενθάρρυνση δημιουργικών συνεργειών με τα Τμήματα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχαιονομίας των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και επιστημόνων πληροφόρησης και, φυσικά, με τα πάσης φύσεως ερευνητικά κέντρα.

Νομίζω περιττεύει η αναφορά στις προφανείς θετικές επιδράσεις, στη μόρφωση των Ελλήνων και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πατρίδας μας.

 

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε επόμενο στάδιο επιβάλλεται να προσεγγίσουμε συνολικά τα ζητήματα των βιβλιοθηκών διαφόρων κατηγοριών, οι οποίες υπάγονται σε διαφορετικούς φορείς, όπως είναι οι σχολικές βιβλιοθήκες, οι δημοτικές βιβλιοθήκες και πολλές άλλες. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει και αυτές να συνδέονται αποτελεσματικά και σε όλα τα επίπεδα με την Εθνική Βιβλιοθήκη, ενώ παράλληλα θεωρώ ότι είναι αναγκαία η σύσταση ενός διυπουργικού οργάνου, το οποίο θα συγκροτήσει μια ενιαία πολιτική για τις βιβλιοθήκες. Θα το δούμε, όμως, ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των θεμάτων αυτών στο πλαίσιο του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου.

Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ρυθμίσεις θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικά κινούνται σε αλλαγές. Είναι πολύ θετικό και αναγκαίο βήμα η καθιέρωση του ενιαίου αριθμού μαθητή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ενός αριθμούς, δηλαδή που θα ακολουθεί το μαθητή σε όλα τα μαθητικά του χρόνια. Έτσι η μονοσήμαντη ταυτοποίησή του βοηθάει στην παρακολούθηση της πορείας του με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας να μελετήσει το φαινόμενο της σχολικής διαρροής και να σχεδιάσει στοχευμένες δράσεις για τη μείωσή της. Επίσης, πολύ σημαντικό άρθρο είναι το άρθρο 11 του παρόντος σχεδίου νόμου, σχετικά με την φοίτηση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την υποσημείωσή ότι πιθανόν να υπάρξουν οι ίδιες αντικειμενικές δυσκολίες όπως και πριν. Ας χρησιμοποιήσουμε ένα σενάριο, το οποίο υπάρχει συχνά στα σχολεία, ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στο δημοτικό σχολείο είναι 25 και 2 με απόφαση διευθυντή εκπαίδευσης. Αν υπάρχει μαθητής με αναπηρία είτε ειδική εκπαιδευτική ανάγκη και εγγραφή τελευταίως δεν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη μονάδα αν δεν υπάρχει άλλο τμήμα στο ίδιο σχολείο ή πλεονάζοντες μαθητές. Άρα, στην πράξη το πνεύμα του νομοθέτη και πάλι δεν εφαρμόζεται. Το μέτρο είναι απολύτως σωστό και η δυσλειτουργία του θα μπορούσε να αποφευχθεί μόνο εάν οι εγγραφές των μαθητών της πρώτης τάξης του δημοτικού γίνονταν συγκεντρωτικά σε ένα σχολείο της περιοχής και μετά οι μαθητές κατανέμονταν σε όλα τα σχολεία με τοπικά και παιδαγωγικά κριτήρια. Σίγουρα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και όλες τις εγγραφές να τις πραγματοποιούν οι γονείς από οποιοδήποτε στην κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού «my school» που, ήδη, υπάρχει και μέσω αλγόριθμου να κατανέμονται στα σχολεία λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια παιδαγωγικά, υπηρεσιακά και τόπου διαμονής των μαθητών.

bottom of page