top of page

"Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»."

4 Ιουνίου 2018

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων υπό την προεδρία του κ. Δημητρίου Σεβαστάκη, Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης: "Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»."

 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός, ότι η εκπαίδευση περίμενε πολλά χρόνια τον εξορθολογισμό του νομοθετικού πλαισίου.

Βασιζόμενη σε προεδρικά διατάγματα της δεκαετίας του 80 ή και παλαιότερα, μέσα από δαιδαλώδεις νομικές διαδρομές που αναιρούσαν ή τροποποιούσαν το ένα ή το άλλο άρθρο, η διοίκηση στην εκπαίδευση ήταν ένας πραγματικός άθλος.

Ο επανασχεδιασμός των δομών εκπαίδευσης αποτέλεσε για την Κυβέρνησή μας, προτεραιότητα, αλλά και σοβαρότατη, δέσμευση. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα, να χρειαστούν μήνες συστηματικής μελέτης και εμβάθυνσης, ώστε να έχουμε σήμερα μια αξιόπιστη πρόταση.

Η εκπαιδευτική κοινότητα περιμένει από εμάς να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, διορθώνοντας όσα δεν ταιριάζουν στις σύγχρονες συνθήκες, αλλά και να είμαστε αρκούντως τολμηροί, ώστε να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις του παρελθόντος και συντεχνιακές λογικές, κάνοντας βαθιές τομές στις εκπαιδευτικές δομές.

Ο σχεδιασμός των υποστηρικτικών δομών που προτείνετε με το παρόν νομοσχέδιο, τοποθετείται σε μια νέα βάση, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις και τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης, με συνέργειες και δη-επιστημονικότητα. Με τον περιφερειακό εκπαιδευτικό σχεδιασμό από τις επιστημονικές ομάδες όλων των ειδικοτήτων στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, με τη δημιουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε επίπεδο νομού, με την λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για την αειφορία, με τις δικτυώσεις και τις συνεργασίες σε επίπεδο ομάδας σχολείων αλλά και μεταξύ των υποστηρικτικών δομών, με την παιδαγωγική αυτονομία της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες, στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και την ευρύτερη σχολική κοινότητα, την αποτίμηση και τον προγραμματισμό των δράσεων του εκπαιδευτικού έργου, με την συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους αλλά και με τον διευθυντή.

Ενδυναμώνεται έτσι ο Σύλλογος των διδασκόντων με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του. Η συνεργασία του σχολικής μονάδας με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και με τους φορείς της περιοχής συμβάλλει ουσιαστικά στην εξωστρέφεια και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο είναι το κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών αυτών δηλαδή, που αναλαμβάνουν το πολύ σημαντικό έργο της εύρυθμης, αλλά και αποτελεσματικής λειτουργίας του δημόσιου σχολείου, των δομών της εκπαίδευσης, των διευθύνσεων, αλλά και των περιφερειακών διευθύνσεων.

Η αξιολόγηση μόνο των στελεχών εκπαίδευσης από τους Υποδιευθυντές και πάνω ορίζεται με σαφή κριτήρια αξιολόγησης, για όλες τις θέσεις, είτε πρόκειται για διοικητικό, είτε παιδαγωγικό υλικό, είτε εκπαιδευτικό έργο.

Εισάγεται ένα σύστημα σύμφωνο με τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, αλλά και της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις,  σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας.

Απόδειξη της ιδιαίτερης μέριμνας προς αυτή την κατεύθυνση είναι η επιλογή των περιφερειακών Διευθυντών εκπαίδευσης, με το σύστημα επιλογής στελεχών και όχι ως μετακλητών υπαλλήλων που ήταν μέχρι σήμερα.

Κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ, ότι έχει τεθεί σε σωστή βάση ο περιορισμός σε δύο θητείες της υπηρέτησης των στελεχών στην ίδια θέση, θα πρέπει όμως να δούμε, τα προβλήματα που αναδύονται από αυτό και να διορθωθούν τυχόν αδικίες, που μπορεί να προκύψουν.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να τονίσω, ότι η ελληνική εκπαίδευση χρειαζόταν μια νομοθετική ανανέωση και μια γενναία επαναδιατύπωση του νομοθετικού πλαισίου, που τη διέπει, έτσι ώστε να μπορεί να νιώθει περήφανη για τα στελέχη που διαθέτει και αισιόδοξη, ότι θα ρυθμιστούν τα πρακτικά θέματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να διορθωθούν προβλήματα δεκαετιών.

 

Εμείς είμαστε εδώ για όλα αυτά, άλλα και γιατί πιστεύουμε στο δημόσιο σχολείο και στους εκπαιδευτικούς μας. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ.

Τελευταία Νέα
bottom of page