top of page

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

9 Ιανουαρίου 2019

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε ως εισηγήτρια σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων υπό την προεδρία του κ. Δημητρίου Σεβαστάκη, Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

 

 

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.

Συζητάμε σήμερα ένα νομοσχέδιο που διαμορφώνει μέσα από 52 άρθρα ένα νέο τοπίο στον ακαδημαϊκό χάρτη της Κεντρικής Ελλάδας. Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Αττική ενώνουν τις ακαδημαϊκές δυνάμεις, κρατάνε τα υγιή και δυναμικά στοιχεία τους, αναδιαμορφώνουν το παλιό χωρίς να το γκρεμίζουν.

Εστιάζω στην κατάργηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου και την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας, το αρχαιότερο Τριτοβάθμιο Ίδρυμα της περιοχής, κλείνει τον κύκλο του 36 χρόνια μετά από την ίδρυσή του,  ως ΤΕΙ Λάρισας.  Η συγχώνευση των δύο Ιδρυμάτων,  αποτελεί ώριμη εξέλιξη, που αποβλέπει, όχι απλώς στην διάσωση του ΤΕΙ, αλλά στην αναγέννηση και την εκπλήρωση των στόχων της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

 Στα άρθρα 2 και 5, κατοχυρώνονται τα δικαιώματα του προσωπικού πάσης φύσεως του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και η συνέχιση των εργασιακών σχέσεων με ανάλογους όρους χωρίς απολύσεις, υποβάθμιση της θέσης ή των οικονομικών απολαβών τους.

 Στο άρθρο 6, οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εντάσσονται αυτοδικαίως  στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  με δικαίωμα να ολοκληρώσουν  τις σπουδές τους  και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, καθώς η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας  συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι το 2024 ή να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα και να λάβουν πτυχίο ΑΕΙ.

 Στο άρθρο 22, ιδρύονται 22 νέα τμήματα, ανάμεσά τους και το Τμήμα Αγωγής  και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στην Καρδίτσα, που  αναδεικνύει την πολιτική μας για την αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής.

Θέλω να τονίσω τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας για το νομό μου, που έρχεται μετά από τριάντα χρόνια, για να ισορροπήσει την βίαιη απομάκρυνση της Σχολής Νηπιαγωγών, μια πολιτική πράξη που τότε κλόνισε την κοινωνία μας οικονομικά και τη μείωσε ηθικά. 

Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο, που αφουγκράστηκε τις ανάγκες του νομού και αποδέχτηκε την πρότασή μας.

Επειδή η κοινωνική σημασία αυτού του Τμήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, ζητώ να τονίσουμε στο σχετικό άρθρο την ίδρυση του Τμήματος, ότι θα λειτουργήσει οπωσδήποτε την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, όπως και τα άλλα Τμήματα. Η Καρδίτσα, αποκτά με το παρόν νομοσχέδιο 5 ισχυρά Πανεπιστημιακά Τμήματα, από το 1 Τμήμα της Κτηνιατρικής που είχε και τα 3 από αυτά είναι πενταετούς φοίτησης, τμήματα που έχουν πολλά να προσφέρουν στην ακαδημαϊκή της αναβάθμιση και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής.

Επίσης θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα, τόσο τα νέα Τμήματα που δημιουργούνται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, όσο και τα αναβαθμισμένα Τμήματα των πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας που εντάσσονται σε αυτό, να είναι πενταετούς φοίτησης και να έχουν σαφή προσανατολισμό, στην πρωτογενή παραγωγή και την Γεωπονία, είτε είναι Μάρκετινγκ ή Ιχθυοκαλλιέργειας. 

Μεγάλη τομή μετά την συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, είναι η ίδρυση του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» με 11 Ινστιτούτα,  όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 και που με το ερευνητικό τους έργο, θα εμπλουτίσουν ποιοτικά τις σπουδές σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και είναι το πιο μεγάλο στοίχημα για την πραγματική αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Ινστιτούτο Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου με έδρα τη Λάρισα, που έρχεται να γεφύρωση την έρευνα με τις ανάγκες για ίασή, όχι μόνον για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά για όλη τη χώρα.

Η Καρδίτσα ενισχύεται σημαντικά με το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων που σε συνεργασία με την Κτηνιατρική και το Κέντρο Γενετικών Ζωικών Πόρων Καρδίτσας, θα υποστηρίζει τα Πανεπιστημιακά Τμήματα και τα ΚΕΕ που θα ακολουθήσουν, στο επίπεδο της έρευνας, της πρακτικής άσκησης και τις διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Η ανάγκη της περιοχής μου, μιας κατεξοχήν αγροτικής περιοχής και η αξιοποίηση των τοπικών χαρακτηριστικών και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, πιστεύω, ότι συνηγορούν στην ίδρυση 2 επιπλέον Ινστιτούτων στην Καρδίτσα. Προτείνω, λοιπόν, την ίδρυση στο νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, του Ινστιτούτου Βάμβακος και Αγροτικής Εκπαίδευσης και  Ινστιτούτου Ξύλου και Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας. Τεκμηριωμένες προτάσεις έχω ήδη καταθέσει και κρίνεται απαραίτητη η άμεση ένταξή τους, στο νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η στρατηγική μας για την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη, για πρώτη φορά, θα στηρίζεται στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση των φοιτητών, των μελλοντικών αγροτών και των παραγωγών, με τόσο υψηλά πρότυπα.

Σε αυτό θα συνηγορήσει και η δημιουργία με το άρθρο 24, του Αβερώφιου  Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας στη Λάρισα, που θα συμβάλει στην αλλαγή οικονομικού υποδείγματος και την χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, για την ανάκαμψη, την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Με το άρθρο 33 συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου σε κάθε ΑΕΙ άμισθη επιτροπή ισότητας των φύλων ως συμβουλευτικό όργανο για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ξεχωρίζει η συνδρομή της προς θύματα που καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση. Για πρώτη φορά λαμβάνεται ένα μέτρο για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού και της έμφυλης βίας με ουσιαστική ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη  της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και το άρθρο 45 που κάνει δεκτό από τις φετινές πανελλήνιες του 2019 ένα πάγιο αίτημα των μουσικών σχολών για την εισαγωγή με εξετάσεις ιδιαίτερης βαρύτητας στα καλλιτεχνικά μαθήματα που θα  ανέρχεται στο 60% των μορίων εισαγωγής, τη νεοελληνική γλώσσα με 30% και με τον βαθμό απολυτηρίου κατά 10%.

Θα κλείσω αγαπητοί συνάδελφοι, με το άρθρο 38 που αφορά στην κατάρτιση ενιαίου ηλεκτρονικού πίνακα για διορισμό των μόνιμων εκπαιδευτικών σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά από πολλά χρόνια αυτή η Κυβέρνηση πραγματοποιεί 15.000 μόνιμους διορισμούς για την επόμενη 3ετία και ιδιαίτερα στον πολύπαθο χώρο της ειδικής αγωγής και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η ενίσχυση του συστήματος και η αδιάβλητη καταγραφή των στοιχείων. Εκφράστηκαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αλλά και από τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών για τα κριτήρια διορισμού. Όσοι επιδιώκουν εκ του ασφαλούς μία ιδιότυπη επαναφορά της επετηρίδας ή αγνοούν τις επιταγές του Συντάγματος και τις αποφάσεις του ΣτΕ υπονομεύουν τη διαδικασία των διορισμών. Δυστυχώς, αντικειμενικά ταυτίζονται με εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που όχι μόνο δεν θέλουν διορισμούς αλλά δηλώνουν με κάθε τρόπο ότι θέλουν απολύσεις. Εμείς δεν θέλουμε προσλήψεις με διαγωνισμούς που επιστημονικά έχει τεκμηριωθεί ότι δεν αποδεικνύουν την καταλληλόλητα αλλά μετρούν τη γνώση ευκαιριακά και αποσπασματικά. Αυτή η Κυβέρνηση και το έχει αποδείξει στηρίζει το δικαίωμα στην δουλειά.

Το σύστημα που προτείνουμε αποπνέει δικαιοσύνη και απόλυτη ισορροπία μεταξύ της μοριοδότησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων και της προϋπηρεσίας και μέσα από αδιάβλητους ενιαίους πίνακες διορισμών. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση έχει ανάγκη από την εμπειρία των αναπληρωτών που εδώ και πολλά χρόνια βρίσκονται σε κατάσταση ομηρίας και στηρίζουν  με το έργο τους την εκπαίδευση αλλά και από νέο αίμα που θα μεταγγίσουν στα σχολεία μας νεότεροι εκπαιδευτικοί με αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα. Ύστερα από 10 χρόνια αδιοριστίας και υποστελέχωσης όλων των εκπαιδευτικών δομών, επανέρχεται η κανονικότητα και στο χώρο της στελέχωσης της εκπαίδευσης και τερματίζεται η εργασιακή ανασφάλεια και η αβεβαιότητα χιλιάδων εκπαιδευτικών. Υλοποιείται η δέσμευση της κυβέρνησης για προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών του χώρου της εκπαίδευσης με μόνιμο προσωπικό με στόχο την ομαλή λειτουργία των σχολείων προς όφελος των μαθητών και ευρύτερα της κοινωνίας.

 

Σας ευχαριστώ.

Τελευταία Νέα
bottom of page