top of page

Συζήτηση επί των Εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και έγκριση της Έκθεσης

14 Σεπτεμβρίου 2016

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών υπό την προεδρία του κ. Δημητρίου Γάκη, με θέμα ημερήσιας διάταξης: "Συζήτηση επί των Εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και έγκριση της Έκθεσης."

Τελευταία Νέα

Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ εσάς κύριε Πρόεδρε και το Προεδρείο και να εκφράσω την ικανοποίηση μου για το έργο της επιτροπής καθώς, με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο, καταφέραμε να αποκτήσουμε μια σφαιρική εικόνα τόσο των περιφερειών της χώρας όσο και για τις προοπτικές ανάπτυξης σε κάθε γωνιά της χώρας. Νομίζω, ότι πιο αναγκαίο είναι να κοιτάξουμε περισσότερο το μέλλον, αυτό που συχνά αποκαλούμε αλλαγή υποδείγματος, προφανώς δεν έχει να κάνει με μια επαναφορά στην προ του 2009 κατάσταση, έχει να κάνει με μια νέα αντίληψη για την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό μας.

Ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του  και οι επιμέρους εφαρμοζόμενες πολιτικές οφείλουν να υπακούν σε αυτήν την νέα αντίληψη, το περιεχόμενο της οποίας δεν μπορεί να είναι άλλο από την επιδίωξη της πλήρους απασχόλησης, της δίκαιης διανομής του εισοδήματος, της ανάδειξης των αξιών της συλλογικότητας και της δημοκρατικής συμμετοχής, του σεβασμού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Όμως, υπό τις σημερινές συνθήκες είμαστε υποχρεωμένοι να συνδυάσουμε ένα τέτοιο εθνικό σχέδιο για την προσπάθεια να ανακτήσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία των επιλογών μας, δηλαδή με την προσπάθεια εξόδου από την κρίση.

Η περιφερειακή συγκρότηση της χώρας αποτελεί ασφαλώς ένα θεσμικό κεκτημένο. Οι περιφέρειες πλέον συνιστούν φορείς εξουσίας με διευρυμένες και αποφασιστικές αρμοδιότητες. Ωστόσο κατά τη γνώμη μου εγείρονται τα εξής κρίσιμα ερωτήματα προς διερεύνηση. Έχουμε φθάσει σε ένα επίπεδο θεσμικής ολοκλήρωσης αντίστοιχο με τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας; Η διοικητική διάρθρωση της χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι ικανή να συμβάλλει στην έξοδο από την κρίση και την υλοποίηση του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού; Θέτω αυτά τα ερωτήματα ως προβληματισμό, γιατί θεωρώ ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει άλλες ευκαιρίες.

Ακούγοντας τους περιφερειάρχες στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αποκόμισα την εντύπωση ότι οι περισσότεροι ξεδίπλωσαν ένα όραμα και ένα πρόγραμμα στόχων στηριγμένο κατά κύριο λόγο στο ΕΣΠΑ, δηλαδή κυριάρχησε η αγωνία τους για την πορεία του ΕΣΠΑ. Εδώ, θέλω να υπογραμμίσω, βέβαια, την προθυμία όλων των περιφερειαρχών να εξηγήσουν αναλυτικά τις θέσεις τους στις σχετικές ερωτήσεις της Επιτροπής μας, αναφέρομαι, όμως, απλώς στη γνώμη μου, ότι υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένου περιφερειακού στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος προφανώς πρέπει να ενσωματώνει τις προσδοκίες του από το ΕΣΠΑ, αλλά να πηγαίνει και παραπέρα. Εννοώ μια πληρέστερη ανάλυση για το αναπτυξιακό υπόδειγμα, την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό του, την ουσιαστική επίδρασή του σε βασικά κοινωνικά μεγέθη, όπως της ανεργίας, της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής, του είδους των επενδύσεων, του επιπέδου σύγκλισης ή απόκλισης των ελληνικών περιφερειών μεταξύ τους, την  σύγκριση με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες κ.λπ..

Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι στη συνέχεια πρέπει να πραγματοποιήσουμε ως Επιτροπή την υπόσχεσή μας να πάμε και εμείς στις έδρες των περιφερειών. Η Επιτροπή μας να γίνει κοινωνός της ευρωπαϊκής συγκυρίας με επισκέψεις σε επιλεγμένες περιφέρειες χωρών της Ε.Ε., με την παρακολούθηση σχετικών φόρουμ από τους συναδέλφους της Επιτροπής, με την πρόσκληση στελεχών από ευρωπαϊκές περιφέρειες, όπως ήδη μας έχετε πει ότι έχετε πάρει μια αντίστοιχη πρωτοβουλία ή ακόμη και με την συνεργασία με αντίστοιχη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είπε προηγουμένως κάποιος συνάδελφος. Να οργανώσουμε έναν κύκλο ενημέρωσης για περιφερειακά θέματα από κυβερνητικά στελέχη και τέλος να κωδικοποιήσουμε τα τελικά μας συμπεράσματα και να μεταφέρουμε και στην Ολομέλεια, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι και οι πολίτες για τα θέματα που έχουν επεξεργαστεί στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ και τα συγχαρητήριά μου και πάλι.

bottom of page