top of page

"Υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Περιφέρεια"

14 Ιουνίου 2017

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Δημητρίου Γάκη με θέμα: "Υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Περιφέρεια".

Τελευταία Νέα

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι.

 

Εξαιρετικά ουσιαστική και σημαντική διεργασία που έχει γίνει σήμερα σε αυτή την Επιτροπή, με βάση την παρουσίαση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, όπως μας την εκθέσατε κ. Υπουργέ, που θεωρείται από πολλούς, πως είναι το καλύτερο το καλύτερο πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πως υπάρχουν περιθώρια να γίνουν κάποιες άμεσες παρεμβάσεις μέσα σε αυτό, που θα έχουν οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα κύριε Υπουργέ, είναι πως το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, μπορεί να επηρεάσει το κόστος παραγωγής και να στηρίξει την βιωσιμότητα αγροτικών προϊόντων, που έχουν μεγάλη σημασία, για την εθνική, την περιφερειακή και την τοπική οικονομία, είτε πρόκειται για προϊόντα του αγροτοδιατροφικού τομέα, είτε για προϊόντα που θα κατευθυνθούν στην βιομηχανία, όπως τα βιομηχανικά φυτά, βαμβάκι, βιομηχανική κάνναβη, καπνός και τα λοιπά.

Γίνεται κατανοητό ότι  δράσεις, όπως η δημιουργία και η στήριξη των νέων συνεργατικών και συμμετοχικών σχημάτων, η εκπαιδευτική υποστήριξη των αγροτών, με αξιοποίηση των ερευνητικών κέντρων, των πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με προσανατολισμό την καινοτομία, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα των αγροτικών προϊόντων, η ορθολογική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενίσχυση συνεταιριστικών τραπεζών, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Κρίσιμο όμως, κύριε Υπουργέ, είναι το ζήτημα των έργων υποδομής. Η ενέργεια, το νερό και το περιβάλλον, είναι δημόσια αγαθά, που χωρίς αυτά κάθε στρατηγικό σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη, είναι γράμμα κενό.

Η διαμόρφωση αντίστοιχων πολιτικών, αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας, σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό. Είναι κοινή πεποίθηση, ότι η άμεση στροφή προς έργα ώριμα και υλοποιήσιμα, μπορούν να δώσουν «φτερά» στην ανάπτυξη. Για παράδειγμα, στον νομό μου, την Καρδίτσα, κατ' εξοχήν αγροτικό νομό, η ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της λίμνης Σμοκόβου και ο αντίστοιχος σχεδιασμός και προγραμματισμός για το δίκτυο της λίμνης Πλαστήρα, σε συνδυασμό με σύγχρονες μεθόδους άρδευσης, θα καθιστούσε μάλλον περιττή την συζήτηση για τα υδατικά ισοζύγια της Καρδίτσας και τη μεταφορά νερού από άλλες πηγές.

Σημαντικότατο, όμως, είναι και το θέμα της απλοποίησης και της επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποίησης μικρών επενδύσεων, αυτών των επενδύσεων δηλαδή, που κάνουν οι αγρότες, που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ενταχθούν, στη χρονοβόρα διαδικασία των σχεδίων βελτίωσης. Μικρές επενδύσεις, που έχουν όμως άμεσο οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως για παράδειγμα, η εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης με σταγόνα. Το άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα, εδράζεται στη μείωση της απαιτούμενης ενέργειας για την άρδευση και στη μειωμένη χρήση λιπασμάτων, ενώ το περιβαλλοντικό όφελος προέρχεται από την μεγάλη εξοικονόμηση νερού.

Όπως με έχουν πληροφορήσει παλαιότερα, πριν την κρίση, με μια μελέτη άρδευσης και ένα προτιμολόγιο, που αφορούσε στο κόστος εγκατάστασης ενός συστήματος άρδευσης με σταγόνα, ο ενδιαφερόμενος  απευθυνόταν στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας και με πολύ σύντομες διαδικασίες, ουσιαστικά σε μία εβδομάδα, εγκρίνονταν το ποσό δανεισμού, το οποίο περιείχε και το ποσό της επιδότησης από αντίστοιχο πρόγραμμα, με αυτό του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, του Υπουργείου Γεωργίας.

Με τέτοιες, λοιπόν, απλές και γρήγορες ενέργειες, μπορούμε να προβούμε σε επενδύσεις, που θα έχουν άμεσο οικονομικό και σημαντικά περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.

 

Σας ευχαριστώ πολύ.

bottom of page