top of page

"Περιφερειακή Πολιτισμική Πολιτική"

7 Φεβρουαρίου 2019

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Δημητρίου Γάκη με θέμα: "Περιφερειακή Πολιτισμική Πολιτική".

Κυρία Υπουργέ, θερμές ευχές για τα γενέθλιά σας, χαιρόμαστε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας και θεωρώ, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και απολύτως αναγκαία τη σημερινή συζήτηση, αφού για πρώτη φορά συζητάμε παρουσία της Υπουργού, τον σχεδιασμό και τους άξονες, που μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτόν, για την περιφερειακή πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας και στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού, ιδιαίτερα σε μια χώρα που έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια από τη βιαιότητα της χρεοκοπίας και της πολύπλευρης κρίσης και ιδιαίτερα, στο χώρο του πολιτισμού.

Το ερώτημα που τίθεται είναι, εάν μπορεί ο πολιτισμός να μετατραπεί σε φορέα αλλαγής με προοδευτική κατεύθυνση, που θα δικαιώνει την ανθρώπινη ύπαρξη και την υπεροχή εκείνων των αξιών, που δίνουν νόημα και προοπτική στο κοινό μας μέλλον. Αυτό είναι που οφείλουμε να επιδιώξουμε, ώστε να υπάρξει ανασυγκρότηση της τοπικής ταυτότητας και της ανάπτυξης του τοπικού, με τους άξονες που συμπεριλαμβάνονται και στο σχεδιασμό του Υπουργείου που μας ανέφερε η Υπουργός και θεωρώ, πολύ σημαντική την πρωτοβουλία σας να υπάρξει η ίδρυση περιφερειακών γραφείων σύγχρονου πολιτισμού στις 13 περιφέρειες της χώρας, τα οποία σε συνεργασία με την ειδική γραμματεία σύγχρονου πολιτισμού και την επιτροπή περιφερειακής πολιτικής, θα έχουν τη συνολική ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Για να δώσουμε χώρο σε όλα τα ζωντανά κύτταρα της περιφέρειας και των τοπικών κοινωνιών, είναι απαραίτητο να ξεκινήσει ένας διάλογος, στον οποίο θα συμμετέχουν σε ισότιμη βάση όλοι οι δήμοι με τις δομές τους, βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς οργανισμούς, ωδεία, κινηματογραφικές λέσχες, μουσεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, ομάδες, κινήσεις,  ενώσεις πολιτών και ο καθένας που ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό, ώστε ο σχεδιασμός αυτός να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες, ανησυχίες και τις προσδοκίες της κοινωνίας. Τα περιφερειακά σχέδια πολιτισμικής ανάπτυξης θα μπορούν να βρουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, τον αναγκαίο συνομιλητή και υποστηρικτή και αυτό θεωρώ, πως είναι κάτι που ήταν πραγματικά απαραίτητο, γιατί όντως δεν υπήρχε αυτός ο διάλογος.

Θα μου πείτε, μπορεί να αλλάξει ένας τόπος και με αξιώσεις, μέσα από τις νέες πολιτικές που σχεδιάζουμε για τον πολιτισμό; Το στοίχημα είναι, αυτή η πολιτική να συμπεριλάβει τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής και την βιωμένη κουλτούρα, να ενθαρρύνει τη διεύρυνση της συμμετοχής καλλιτεχνικών ομάδων στην πολιτισμική παραγωγή και να υποστηρίξει τους δημιουργούς και τη δημιουργικότητα, να αναπτύξει συμμετοχικές και συμπεριληπτικές πρακτικές, να εστιάσει στη διαθεματικότητα, ώστε να δώσει τη δυνατότητα της συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες, που αντιμετωπίζουν πολλαπλούς αποκλεισμούς και ανισότητες, να δομήσει συνέργειες με ένα δίκτυο πολιτισμικών κέντρων σε όλη την περιφέρεια μνήμες.

Εγώ θεωρώ, πως θα ήταν πολύ σημαντικό, το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος να στηρίξει τους δήμους, ώστε να αναπτυχθούν, να αξιοποιηθούν απαξιωμένοι χώροι σε όλες τις μικρές ή μεγάλες κοινότητες και τους δήμους, παλιά σχολεία κ.λπ., ώστε να στηρίξουν όλη αυτή την πολιτική και να δημιουργηθούν κέντρα πολιτισμού και νεότητας παντού.

Όλη αυτή η προσπάθεια να συνδυαστεί με στροφή στην καινοτομία με την στροφή στην ποιότητα. Να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοπική κοινότητα, τη μνήμη, τις προσδοκίες και τις ανάγκες της και ταυτόχρονα να επανεξετάζει και να ανανεώνει διαρκώς αυτή τη σύνδεση.

Οι δομές και οι δράσεις που θα δημιουργηθούν πρέπει να είναι προοπτικά βιώσιμες, έτσι ώστε να αλλάξει ο τόπος και οι ζωές των ανθρώπων σταθερά προς το καλύτερο.

Κυρία υπουργέ, με αυτό το σχέδιο πραγματικά θεωρώ ότι αναπτερώνετε τις ελπίδες της επαρχίας που αγωνίζεται και δημιουργεί κάτω από αντίξοες συνθήκες. Της επαρχίας που έχει ανάγκη από την καθοδήγηση και τη στήριξη και του υπουργείου σας.

Σας ευχαριστώ.

Τελευταία Νέα
bottom of page