top of page

Σ/Ν Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών & επιλογής προϊσταμένων & άλλες διατάξεις."

24 Φεβρουαρίου 2016

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σ/Ν Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών & επιλογής προϊσταμένων & άλλες διατάξεις."

Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

η συζήτηση του παρόντος νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και για ένα δημόσιο που θα είναι σύμμαχος του πολίτη, φέρνει αναπόφευκτα στο μυαλό του κάθε πολίτη μια, συνήθως, δυσάρεστη εικόνα ή εμπειρία από την επαφή του με τις δημόσιες υπηρεσίες. Και φυσικά, η συνήθης επιχειρηματολογία προσωποποιεί τις ευθύνες κι ενοχοποιεί -ποιον άλλον;- τον δημόσιο υπάλληλο.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται σκόπιμα ο αποπροσανατολισμός από την πραγματική συζήτηση, που αφορά το κράτος, τον τρόπο συγκρότησής του και τα συμφέροντα που υπηρετεί.

Χωρίς αμφιβολία, είναι ο έλεγχος του κράτους που τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση και τις πολιτικές συγκρούσεις, καθώς οι κρατικές δραστηριότητες συνδέονται με κάθε πτυχή της κοινωνικής, της οικονομικής και της πολιτιστικής ζωής. Συνακόλουθα, ο ρόλος τους κράτους αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζονται και οι πολιτικές αντιλήψεις, θεωρίες και πρακτικές.

Στο σημείο αυτό, θέλω να επισημάνω ότι κατά το παρελθόν, οι πολιτικές των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησαν το κράτος ως περιουσιακό τους στοιχείο, προκειμένου να εδραιώσουν τις πολιτικές τους επιδιώξεις, που δεν είχαν άλλο σκοπό παρά μόνο την ανακύκλωσή τους στην εξουσία.

Δεν τους έφτανε, όμως, αυτό. Με την πλήρη υποταγή τους στα μεγάλα συμφέροντα και την ακόρεστη δίψα τους για εξουσία οδήγησαν τη χώρα στην υπερχρέωση, τα μνημόνια, τον περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας, την οικονομική συρρίκνωση και την κοινωνική εξαθλίωση.

Ταυτόχρονα, μας λένε ότι φταίει το μέγεθος του κράτους, ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα και οι συντάξεις και όχι τα χρόνια διακυβέρνησής τους, που επικράτησε η διαπλοκή, η διαφθορά και η αδιαφάνεια.

 

Γι’ αυτό άλλωστε στα μνημόνιά τους προέβλεψαν συρρίκνωση του κράτους στο 33%, όταν στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 45%. Γι’ αυτό περιέκοψαν μισθούς και συντάξεις πάνω από 40%. Γι’ αυτό ο σημερινός Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που εφάρμοσαν πιστά τις πολιτικές των απολύσεων και της καταστροφής του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, επιμένουν και σήμερα σε νέες περικοπές συντάξεων και σε κατάργηση των επικουρικών.

 

Όταν, για παράδειγμα, λένε ότι δεν ψηφίζουν το ασφαλιστικό, αυτό εννοούν. Όταν ευθυγραμμίζονται με το ΔΝΤ και μιλούν για εξοικονόμηση πόρων από τις δαπάνες, αυτό ακριβώς εννοούν, δηλαδή περισσότερη φτώχια, μεγαλύτερη εξαθλίωση για τον κόσμο της εργασίας.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακριβώς στον αντίποδα βρίσκεται η δική μας αντίληψη, το όραμα και η πολιτική της δικής μας Κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται και στο συζητούμενο νομοσχέδιο που λίγοι θα πίστευαν ότι ποτέ θα ψηφιζόταν στην Ελλάδα.

 

Για πρώτη φορά εδώ και σαράντα χρόνια η δημόσια διοίκηση ανεξαρτητοποιείται, αυτονομείται, παύει να είναι φέουδο της εκάστοτε κυβέρνησης. Επιχειρείται η ουσιαστική καθιέρωση των αρχών της διαφάνειας, της ισότητας και της αξιοκρατίας στον τρόπο επιλογής και εξέλιξης του στελεχιακού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

 

Το νομοσχέδιο αποτελεί μια τεράστια μεταρρυθμιστική τομή για την Ελλάδα. Με βασικό κριτήριο την αποκομματικοποίηση, επιχειρούμε να πραγματοποιηθεί η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, ενώ στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου προγράμματος διοικητικής αναδιοργάνωσης.

 

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του νομοσχεδίου είναι αναμφισβήτητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης. Η λογική του Εθνικού Μητρώου αφορά σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης και έχει μεγάλο δημοσιονομικό όφελος. Είναι άξιο λόγου ότι οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων, οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι, οι διοικητές και όλοι οι επικεφαλής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου θα αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, βάσει της μοριοδότησής τους και της καταλληλόλητάς τους.

 

Για όσους μας προσάπτουν ότι δεν αξιοποιούμε στελέχη του ιδιωτικού τομέα θα τους πούμε ότι ο ιδιωτικός τομέας θα συνεισφέρει στη στελέχωση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπου προβλέπονται θέσεις διευθύνοντος συμβούλου ή αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου. Πολύ σημαντική καινοτομία είναι η εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχοντας υπηρετήσει για πολλά χρόνια τον δημόσιο τομέα με πίστη και αξιοπρέπεια, μπορώ να πω ότι θα ήμουν πολύ χαρούμενη, αν υπήρχε η δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια να αξιολογηθώ, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Με νέα οργανογράμματα και περιγράμματα θέσεων, θα είναι πλέον εφικτό να αξιολογούνται τόσο οι υφιστάμενοι όσο και οι προϊστάμενοι, εντός της υπηρεσίας αλλά και από τους πολίτες, προκειμένου να υπάρχει αντικειμενικότητα και αμεροληψία στις ανάλογες θέσεις.

 

Η Κυβέρνηση δείχνει εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης και του επιτρέπει να λειτουργεί θεσμικά, ανεξάρτητα, με συνείδηση της ευθύνης του, ώστε το κράτος να αποκτήσει συνέχεια. Όποιος γνωρίζει στοιχειωδώς τις βασικές αρχές της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, του λεγόμενου human resources, εύκολα κατανοεί ότι το παρόν νομοσχέδιο εισάγει σημαντικές καινοτομίες και υιοθετεί σύγχρονες μεθόδους management. Από την κορυφή έως την βάση της δημόσιας διοίκησης ο υπάλληλος παίρνει την θέση που του αξίζει μέσα από διαφανείς, συλλογικές και αξιοκρατικές διαδικασίες.

 

Ο πολίτης, η κοινωνία και η οικονομία μπορούν βάσιμα πλέον να προσδοκούν ότι το κράτος, η δημόσια διοίκηση θα είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο, σύμμαχος και αρωγός στην προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση, στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Τελευταία Νέα
bottom of page