top of page

Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:"Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις"

9 Φεβρουαρίου 2017

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:"Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις"

Τελευταία Νέα

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.  

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα εστιάσω σε δύο πολύ σημαντικές καινοτομίες τις οποίες εισάγει το παρόν νομοσχέδιο. Είναι πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η κατοχή ενός τουλάχιστον τίτλου γνώσης ξένης γλώσσας αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια ένα απαραίτητο προσόν τόσο για τις σπουδές όσο και για την πρόσβαση σε μια σειρά θέσεων εργασίας.

 

Είναι αλήθεια επίσης ότι η δομή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης διέπεται από ένα αναχρονιστικό πλαίσιο με κύριο χαρακτηριστικό την αδυναμία της δημόσιας εκπαίδευσης να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις σύγχρονες απαιτήσεις αφενός και στην αιμορραγία των λαϊκών εισοδημάτων αφετέρου.

Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται η εισαγωγή μιας ουσιαστικής καινοτομίας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση με όχημα το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τη μέχρι σήμερα αξιόπιστη και επιτυχημένη λειτουργία του. Επίσης, το γεγονός της εισαγωγής του θεσμού των ηλεκτρονικών εξετάσεων καθιστά αξιόπιστο και ανταγωνιστικό το κρατικό σύστημα πιστοποίησης ξένων γλωσσών απέναντι στα ξένα συστήματα.

Το πιο σημαντικό όμως είναι η πολιτική βούληση του Υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση της εκμάθησης των ξέων γλωσσών στο σχολείο, με στόχο οι μαθητές να μπορούν να φτάσουν στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε επίπεδο Β1 στην πρώτη ξένη γλώσσα και σε επίπεδο Α1 στη δεύτερη ξένη γλώσσα. Εύκολα μπορεί κανείς να κατανοήσει το όφελος που προκύπτει για τον μαθητή από άποψη χρόνου και για την οικογένεια από άποψη κόστους.

Έρχομαι τώρα στις ρυθμίσεις που εισάγει το παρόν νομοσχέδιο για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και για τις δημόσιες βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της βασικής υποδομής για τη γνώση, τη μάθηση και τον πολιτισμό σε μια χώρα. Στη χώρα μας, παράλληλα με την Εθνική Βιβλιοθήκη και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής λειτουργούν πλήθος βιβλιοθηκών που απευθύνονται είτε σε συγκεκριμένο κοινό –μαθητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και άλλους- είτε στο ευρύτερο κοινό και τους πολίτες μιας πόλης ή μιας περιοχής με τις δημόσιες, τις δημοτικές, τις κοινοτικές βιβλιοθήκες, τις παιδικές βιβλιοθήκες, τις βιβλιοθήκες πολιτιστικών συλλόγων και επιστημονικών εταιρειών και άλλες.

Παρά την ύπαρξη όμως και τη λειτουργία βιβλιοθηκών σε ολόκληρη τη χώρα μέχρι σήμερα δεν υπήρξε συνεπής ορθολογική και ολοκληρωμένη εθνική πολιτική που να αφορά τη συνολική τους θεώρηση, αλλά και τις επιμέρους κατηγορίες των βιβλιοθηκών. Επίσης, το πλήθος των παραπάνω βιβλιοθηκών υπάγεται και εποπτεύεται ή χρηματοδοτείται από έναν εξίσου μεγάλο αριθμό κυβερνητικών και άλλων φορέων, Υπουργείων, δήμων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και πολλών άλλων, καθένας εκ των οποίων αγνοεί παντελώς την πολιτική των υπόλοιπων.

Οι ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου επιβεβαιώνουν τη σταθερή πολιτική βούληση της Κυβέρνησής μας για μια σύγχρονη και αποτελεσματική πολιτική στον χώρο των βιβλιοθηκών και του βιβλίου. Πρόκειται στην ουσία για ένα δεύτερο βήμα στον οδικό χάρτη μιας εθνικής πολιτικής για τις βιβλιοθήκες. Το πρώτο βήμα ήταν η θεσμοθέτηση του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, που συγκροτήθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας.

Η δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία επιμέρους νομοθετημάτων στο πλαίσιο ενός νόμου για όλες τις κατηγορίες βιβλιοθηκών και τη δημιουργία συνεργειών, που θα εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών βιβλιοθήκης σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλον τον πληθυσμό της.

Η διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας, η ενθάρρυνση της οριζόντιας συνεργασίας των βιβλιοθηκών και η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων ανάπτυξης υπηρεσιών και προγραμμάτων, τα οποία κάθε βιβλιοθήκη δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει από μόνη της, συνιστούν τον σκοπό της δημιουργίας του εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών του οποίου κορυφή μπορεί να είναι η Εθνική μας Βιβλιοθήκη.

Είναι γεγονός ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια –δεκαετίες θα μπορούσα να πω- πολύ σοβαρά προβλήματα. Αποτελεί ευτυχή συγκυρία ότι η μεταστέγασή  της σύντομα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» συμπίπτει με τη δρομολόγηση της επίλυσης των προβλημάτων αυτών.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη εισέρχεται σε μια νέα φάση εκσυγχρονισμού και εξοπλίζεται με τα απαραίτητα εργαλεία, προκειμένου να ανταποκριθεί στον νέο απαιτητικό ρόλο της.

 

Ανοίγεται η προοπτική οι υπηρεσίες όλων των βιβλιοθηκών, που θα συμμετέχουν στο δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών, να έχουν τη δυνατότητα εναρμόνισης με τα διεθνή πρότυπα και τις καλές διεθνείς πρακτικές. Αυτό, ασφαλώς, συνεπάγεται και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, καθώς και την ενθάρρυνση δημιουργικών συνεργειών με τα Τμήματα Βιβλιοθηκονομίας-Αρχειονομίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και με τα πάσης φύσεως ερευνητικά κέντρα.

Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και μια τέτοια διάρθρωση και οργάνωση των βιβλιοθηκών, όπως αυτή που επιχειρούμε, οδηγεί στα επόμενα βήματα του οδικού χάρτη, που είναι η αξιοποίηση του βιβλίου και του θεσμού των βιβλιοθηκών ως εργαλείο εκπαίδευσης, κατάρτισης, παιδείας και διά βίου μάθησης, η αξιοποίηση των ψηφιακών εξελίξεων και η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη σύγχρονων και περισσότερων βιβλιοθηκών ανά τη χώρα και ιδιαίτερα εκεί όπου δεν υπάρχουν, η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού που κατέχει ειδικότητες γύρω από το βιβλίο και η ενίσχυση της εκδοτικής δραστηριότητας στους τομείς της παραγωγής, της διακίνησης και της προβολής του βιβλίου.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό, κύριε Υπουργέ, να υπογραμμίσω την ανάγκη μετεξέλιξης του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών ως διυπουργικού οργάνου, το οποίο θα συγκροτήσει μια ενιαία πολιτική για τις βιβλιοθήκες συνολικά, προκειμένου να υπάρξει κοινή στρατηγική, εξοικονόμηση πόρων και αποφυγή επικάλυψης δράσεων. Προτείνω άμεσα να επεξεργαστούμε σχέδιο νόμου ως συνέχεια του σημερινού, που θα αφορά τις επιμέρους κατηγορίες των βιβλιοθηκών –σχολικές, δημοτικές, ερευνητικές, ακαδημαϊκές και άλλες- για ένα ενιαίο σύστημα βιβλιοθηκών προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι βέβαιη ότι σήμερα οι άνθρωποι των βιβλιοθηκών και του βιβλίου, που από εκεί προέρχομαι κι εγώ, μπορούν δίκαια να νιώθουν ικανοποίηση με τις ρυθμίσεις που προωθούμε με το παρόν νομοσχέδιο και όχι μόνο. Η μόρφωση και η εκπαίδευση των Ελλήνων, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, προϋποθέτουν και μια εθνική πολιτική για το βιβλίο, τις βιβλιοθήκες και τη φιλαναγνωσία.

Τα παραπάνω προϋποθέτουν τους αναγκαίους πόρους κι ένα κίνημα γνώσης και παιδείας, το οποίο να την επιβάλει και να τη στηρίξει. Μια εθνική πολιτική για το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πατρίδας μας, πολύ περισσότερο τώρα που ταλανίζεται ακόμα από την πολύχρονη κρίση.

Σας ευχαριστώ

bottom of page