top of page

Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"

1 Αυγούστου 2017

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις".

Τελευταία Νέα

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πιο ευαίσθητος παλμογράφος των κοινωνικών, των πολιτικών και των πολιτισμικών διεργασιών υπήρξε ανέκαθεν ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης. Ιστορικά οι αναμετρήσεις σε αυτόν τον χώρο πήραν έντονο ταξικό χαρακτήρα και βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι αυτές οι αναμετρήσεις υπήρξαν προπομπός πολιτικών εξελίξεων, εξελίξεων κατά κανόνα σε προοδευτική κατεύθυνση.

Αυτό που ενόχλησε και ενοχλεί μόνιμα κάποιες πλευρές του κατεστημένου είναι η δημοκρατική και συλλογική λειτουργία των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Και τις ενοχλεί, γιατί έτσι διασφαλίζεται ο έλεγχος και η διαφάνεια στον τρόπο κατανομής των πόρων, η αξιοκρατική προσέγγιση της ακαδημαϊκής λειτουργίας και η απόκρουση της χειραγώγησης της νέας γενιάς.

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι οι κατά καιρούς μεταρρυθμίσεις, με κορυφαία αυτή του Νόμου Διαμαντοπούλου, έρχονταν κάθε φορά να σαρώσουν κάθε δημοκρατικό κεκτημένο και να υποτάξουν την ακαδημαϊκή ελευθερία στους νόμους της αγοράς, όπως δεν είναι τυχαίο ότι άφηναν ανέγγιχτους τους κάθε λογής «ημέτερους», αυθεντίες, καθηγητές, υπό το πρόσχημα της αριστείας και της σύνδεσης με την παραγωγή.

Οι παρεμβάσεις που επιχειρούνται στην ανώτατη εκπαίδευση με το παρόν νομοσχέδιο είναι παρεμβάσεις ώριμες και επιβεβλημένες. Είναι ώριμες γιατί έρχονται ως επιστέγασμα του ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου με την ακαδημαϊκή κοινότητα επί δυόμισι χρόνια και ύστερα από την παταγώδη αποτυχία του ν. 4009.

Είναι, όμως, και επιβεβλημένες, γιατί ήρθε η ώρα να καταξιωθεί ο ακαδημαϊκός κόσμος, τα μέλη ΔΕΠ, οι φοιτητές και οι σπουδαστές, το διοικητικό προσωπικό, που κράτησαν όρθια τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ στα χρόνια της κρίσης. Ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί η δημοκρατική νομιμότητα και η αποτελεσματική λειτουργία των ιδρυμάτων και ασφαλώς να συνδεθεί η ανώτατη εκπαίδευση με τη νέα πορεία της χώρας.

Η σύσταση των περιφερειακών ακαδημαϊκών συμβουλίων ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, η επανασυγκρότηση του πρυτανικού συμβουλίου και η μονοσταυρία στον τρόπο εκλογής των αντιπρυτάνεων, η αποκατάσταση του τμήματος ως βασικής ακαδημαϊκής μονάδας, ο επανακαθορισμός του πλαισίου των μεταπτυχιακών σπουδών ως προς τη χρηματοδότηση και ως προς τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι φοιτητές, ανάλογα με την οικονομική τους δραστηριότητα, η αναγνώριση του πέμπτου έτους σπουδών ως μεταπτυχιακό ισοδύναμο, ο εξορθολογισμός και η κωδικοποίηση διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας, η ίδρυση κέντρου επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης, με την παράλληλη κατάργηση των υφιστάμενων κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης των ιδρυμάτων, η προώθηση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, η αναγνώριση και η οριοθέτηση του ακαδημαϊκού ασύλου που συμπυκνώνει αγώνες για παιδεία και δημοκρατία, όλα αυτά αποτελούν γενναίες ρυθμίσεις που αποσκοπούν σε μια δημοκρατική μεταρρυθμιστική τομή, με την οποία επιλύονται χρόνια προβλήματα λειτουργίας και ορίζουν ένα σύγχρονο πλαίσιο για τη δημόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτήν.

Επιπλέον, μπαίνουν οι βάσεις για την αντιμετώπιση της γεωγραφικής απομόνωσης πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, για την αποφυγή του κατακερματισμού και της αλληλοεπικάλυψης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, για την αύξηση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, για την κάλυψη των κενών σε προσωπικό των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων. Τέλος, μπαίνουν και οι προϋποθέσεις για τον τερματισμό του εκπατρισμού της νέας γενιάς, των νέων επιστημόνων μας.

Γνωρίζουμε τη λυσσαλέα επιμονή της νεοφιλελεύθερης Αντιπολίτευσης για ένα αυταρχικό και αντιελεύθερο εκπαιδευτικό σύστημα. Αναγνωρίζουν ότι ο πραγματικός τους αντίπαλος κυοφορείται στις κυψέλες της πραγματικής γνώσης και της έρευνας. Γι’ αυτό κραυγάζουν και αντιστέκονται σε οποιαδήποτε παρέμβαση αποκαθιστά τη δημοκρατία και την ελευθερία της ακαδημαϊκής κοινότητας. Όμως θεματοφύλακες των ακαδημαϊκών αρχών και αξιών είναι οι ίδιοι οι φορείς τους, τα μέλη της κοινότητας, αυτοί δηλαδή που διεκδίκησαν και αξιώνουν τη υπερψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου.

Σας ευχαριστώ.

bottom of page