top of page

Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: "Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"

7 Ιουνίου 2018

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: "Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις".

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τις ευχές μου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που σήμερα μπαίνουν στη μεγάλη προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις και να ευχηθώ να έχουν τα αποτελέσματα που προσδοκούν.

Μετά από μήνες σκληρής δουλειάς στο Υπουργείο Παιδείας, τη δημόσια διαβούλευση, τις συζητήσεις στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και την ακρόαση των φορέων, βρισκόμαστε μπροστά στην ψήφιση ενός νομοσχεδίου, το οποίο αφ’ ενός φιλοδοξεί να βάλει σε τάξη το δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο και αφ’ ετέρου δίνει αυτή τη νέα πνοή που η εκπαίδευση χρειαζόταν και περίμενε εδώ και πολλά χρόνια.

Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο η Κυβέρνηση κάνει επιτέλους ένα σημαντικό βήμα με καινοτόμες αλλαγές προς την υλοποίηση των δεσμεύσεών της για ένα δημόσιο, δημοκρατικό, συνεργατικό σχολείο, επανασχεδιάζοντας τις δομές εκπαίδευσης που θα κληθούν να λύσουν τους γόρδιους δεσμούς του παρελθόντος και να ενισχύσουν με κάθε τρόπο κάθε θετικό έργο που πραγματοποιείται μέσα στο σχολείο.

Η καθιέρωση του συλλογικού προγραμματισμού και της αποτίμησης του έργου της σχολικής μονάδας από τους ίδιους τους συλλόγους διδασκόντων και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στο εκπαιδευτικό έργο φορέων και θεσμών, με βάση τον ρόλο και την ευθύνη που καθένας φέρει, ενισχύουν την παιδαγωγική αυτονομία της σχολικής μονάδας και τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου και μας επιτρέπουν να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε μια νέα εποχή στην εκπαίδευση.

Το υπάρχον σύστημα έπρεπε να τροποποιηθεί, να μετεξελιχθεί, να συνταχθεί με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις. Οι σοβαρές κοινωνικές αλλαγές που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας με την οικονομική κρίση, την αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών και οι σημαντικές επιπτώσεις τους στην οικογένεια και το σχολείο απαιτούν την άμεση και δραστική παρέμβαση της πολιτείας και κυρίως του Υπουργείου Παιδείας.

Η ίδρυση των ΠΕΚΕΣ, των νέων υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας, προάγει τη συλλογικότητα στον προγραμματισμό και τις δράσεις και φιλοδοξεί να δώσει αυτή τη νέα πνοή που έχει ανάγκη η εκπαίδευση με επιστήμονες εκπαιδευτικούς και εξειδικευμένα στελέχη όλων των ειδικοτήτων.

Η ευθύνη της υποστήριξης της σχολικής κοινότητας περνάει σε μια διεπιστημονική ομάδα που θα προσεγγίζει ολιστικά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναγνωρίζεται το έργο όλων των στελεχών, τα οποία θα αξιοποιηθούν με αυξημένα καθήκοντα και εξειδικευμένους ρόλους.

Οι νέοι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου θα επικεντρωθούν σε τρεις βασικούς στόχους, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, την υποστήριξη της διαδικασίας προγραμματισμού και αποτύπωσης του εκπαιδευτικού έργου και την παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

Πολύ σημαντική, επίσης, είναι η ίδρυση των ΚΕΣΥ, που διευρύνουν τα ΚΕΔΔΥ, τα οποία ενισχύονται με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, που θα επιμορφώνονται και θα αναλαμβάνουν αρμοδιότητες γενικότερης υποστήριξης των σχολείων, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και διατηρώντας τους διακριτούς ρόλους των υφιστάμενων δομών.

Οι προσφερόμενες, εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες των ΚΕΔΔΥ, αποτελούν μεγάλη αναγκαιότητα στη σημερινή πραγματικότητα, στην έγκαιρη εκπαιδευτική διάγνωση, αξιολόγηση, αποκατάσταση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες, δεξιότητες και αναπηρίες. Η συνεισφορά του στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας και των οικογενειών των μαθητών και των μαθητριών, στην αντιμετώπιση θεμάτων βίας και κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και της μαθητικής διαρροής, θα αξιολογηθεί και θα υποστηριχθεί.

 Η ενίσχυση του θεσμού των ΚΕΣΥΠ, της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού στις νέες δομές και η αξιοποίηση των έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών, που υποστηρίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη διερεύνηση του εαυτού τους και προετοιμάζουν δυναμικά την ομαλή μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή και την εργασία, αποτελεί προστιθέμενη αξία για την παροχή δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού.

 Σημαντική τομή στο νομοσχέδιο αποτελούν τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των περιφερειακών διευθυντών και των στελεχών εκπαίδευσης, που θα κληθούν να επιτελέσουν τον πολύ σημαντικό ρόλο της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του δημόσιου σχολείου, των δομών και των διευθύνσεων της εκπαίδευσης.

Χρειαζόμαστε ένα σύστημα σύμφωνο με τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, αλλά και της ελεύθερης πρόσβασης και σταδιοδρομίας κάθε ικανού πολίτη αυτής της χώρας στις δημόσιες θέσεις, αλλά και ένα σύστημα καθ’ όλα διαφανές. Στην κατεύθυνση αυτή είναι και η επιλογή των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης με το σύστημα επιλογής και όχι ως μετακλητών υπαλλήλων, που ήταν μέχρι σήμερα. Είναι μια αξιολόγηση διαμορφωτική, η οποία φιλοδοξούμε να οδηγήσει σε αυτοβελτίωση των εκπαιδευτικών μας, αλλά και σε βελτίωση του παρεχόμενου έργου των στελεχών. Η ελληνική εκπαίδευση διαθέτει ικανούς εκπαιδευτικούς και μπορεί να νιώθει υπερήφανη για τα στελέχη της.

 Με το παρόν νομοσχέδιο η πολιτεία τολμά να ξεπεράσει τις συντεχνιακές λογικές και εμμονές του παρελθόντος και όποια πρακτικά προβλήματα και δυσκολίες προκύψουν, είναι βέβαιο πως θα επιλυθούν.

Εμείς πιστεύουμε στο δημόσιο σχολείο και στους εκπαιδευτικούς μας, στηρίζουμε το άνοιγμά τους στην κοινωνία, με όραμα, σχέδιο και σαφή προγραμματισμό. Είμαστε εδώ και για τα δύσκολα. Το έχουμε εξάλλου αποδείξει.

Σας ευχαριστώ.

Τελευταία Νέα
bottom of page