top of page

Σ/Ν του Υπουργείου Τουρισμού:"Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις"

6 Δεκεμβρίου 2018

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σ/Ν του Υπουργείου Τουρισμού:"Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις"

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θεαματική αύξηση της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Για το 2018 ξεπέρασε τα τριάντα τρία εκατομμύρια επισκεπτών, αριθμός αυξημένος πάνω από 35% σε σύγκριση με το 2014.

Εντυπωσιακή είναι και η συμμετοχή του τουρισμού στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, που αγγίζει σχεδόν το 20%, αλλά και στην απασχόληση με 25% περίπου. Αυτό είχε ως συνέπεια τη στήριξη της οικονομίας, των δημοσιονομικών μεγεθών, της απασχόλησης και των εισοδημάτων στην πιο κρίσιμη φάση της χώρας μας και στην προσπάθειά μας να βγούμε από τα μνημονιακά προγράμματα και την επιτροπεία.

Οι γεωπολιτικές αναταραχές στην ευρύτερη περιοχή δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες γι’ αυτή την εξέλιξη, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η δραστήρια εξωτερική πολιτική, η οικονομική διπλωματία και οι πολλές διακρατικές συμφωνίες που συνήψε η χώρα μας έπαιξαν σημαντικό ρόλο.

Καθοριστικό, όμως, ρόλο έπαιξε η προσπάθεια που καταβλήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού με αιχμή την προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού. Και εδώ οφείλουμε να συγχαρούμε και την κυρία Υπουργό.

Στην πορεία της χώρας προς τη δίκαια ανάπτυξη είναι αναγκαία η κεφαλαιοποίηση των επιτευγμάτων της τουριστικής οικονομίας. Αυτό θα επιτρέψει αφ’ ενός να της δώσουμε χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και ευφορίας και αφ’ ετέρου να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη.

Ακριβώς αυτό επιχειρείται με το παρόν σχέδιο νόμου. Θεωρώ πως έρχεται την κατάλληλη στιγμή ως ώριμος καρπός της τετράχρονης εμπειρίας μας, των νέων αναγκών που έχουν προκύψει και του γόνιμου προβληματισμού που έχει αναπτυχθεί στους κόλπους των ανθρώπων του ελληνικού τουρισμού.

Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση που ξεπερνάει χρόνιες παθογένειες που έκοβαν τα φτερά σε πολλές επιχειρηματικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Λαμβάνει υπόψη της τη διεθνή εμπειρία, τις νέες τάσεις, τα τουριστικά ρεύματα και τοποθετεί τα θεμέλια για την αξιοποίηση των πολλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Ο στρατηγικός στόχος για τουρισμό τριακοσίων εξήντα πέντε ημερών τον χρόνο μετατρέπεται σε ρεαλιστική και εφικτή προοπτική μέσα από τον καθορισμό του πλαισίου για τον θεματικό τουρισμό και τις ειδικές μορφές τουρισμού.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στα άρθρα 20 και 22, τονίζοντας την εύστοχη προσέγγιση του σχεδίου νόμου ως προς τον τουρισμό υγείας και την ειδικότερη μορφή του, τον ιαματικό και θερμαλιστικό τουρισμό. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, η περίπτωση των λουτρών Σμοκόβου και Δρανίστας - Καΐτσας του Νομού Καρδίτσας. Πρόκειται για λουτρά με αξιόλογες και αξιοποιήσιμες εγκαταστάσεις, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν με ποιοτικές υπηρεσίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, να κινητοποιήσουν επενδυτικές πρωτοβουλίες και να συμπαρασύρουν στην ανάπτυξη επιμέρους τομείς της τοπικής οικονομίας της περιοχής.

Αυτό έρχεται να δέσει και με την πρόβλεψη του άρθρου 22 για τη δημιουργία είτε ιατρείου που να παρέχει πρώτες βοήθειες και υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα είτε ιατρείου ιαματικού τουρισμού ως διακριτή δομή, η οποία θα αναγνωρίζεται ως ιδιωτική μονάδα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι για πρώτη φορά εισάγεται ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον τουρισμό, ενισχύει την υπάρχουσα δυναμική του και απελευθερώνει πράγματι τις τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές δυνατότητες.

Παίρνοντας και πάλι ως παράδειγμα τη Θεσσαλία και την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Καρδίτσα, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα, θέλω να υπογραμμίσω ότι εάν συνδυαστεί το ελκυστικό περιβάλλον με τον πρωτογενή τομέα, το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο, τον πολιτισμό, τις γεύσεις, αλλά και την ιστορία που ξεχειλίζει και παραμένει αναξιοποίητη και υπάρξουν οι απαραίτητες συνέργειες, τα ορεινά και πεδινά χωριά μας, με μικρές επενδύσεις, μπορούν να πολλαπλασιάσουν την επισκεψιμότητα, να επεκτείνουν την τουριστική περίοδο και να ενισχύσουν σημαντικά το εισόδημα των κατοίκων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο τουριστικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί και οι ευοίωνες προοπτικές που διαφαίνονται στον ορίζοντα, επιβάλλουν και τον αντίστοιχο εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών υπηρεσιών τουρισμού που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση, την εποπτεία και τον έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων.

Επίσης, επιβάλλουν τον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση του συνολικού πλαισίου που διέπει την τουριστική εκπαίδευση. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι σχετικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 39 έως 59 του σχεδίου νόμου είναι προϊόν επεξεργασίας από τους ίδιους τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και των εποπτευόμενων φορέων του.

Η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος, με φιλόξενους ανθρώπους. Η ανάπτυξη του τουρισμού με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, η συνέργεια ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η αξιοποίηση όλων των εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας, μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο προκειμένου η χώρα μας να κατοχυρώσει μία πιο σημαντική θέση ανάμεσα στους άλλους παγκόσμιους τουριστικούς προορισμούς.

 Σας ευχαριστώ.

Τελευταία Νέα
bottom of page