top of page

Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τίτλο: "Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις"

17 Ιανουαρίου 2019

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τίτλο: "Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις"

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μία μέρα μετά την ανανέωση της εμπιστοσύνης του Κοινοβουλίου προς την Κυβέρνηση μας, την Κυβέρνηση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την εμπιστοσύνη μας στη νέα γενιά με ένα νομοσχέδιο που ανατροφοδοτεί τις δυνατότητες και τις προοπτικές της, ανοίγοντας δίκαιους ορίζοντες. Είμαστε εδώ για να επαναβεβαιώσουμε με την πρόθεσή μας να είναι η κοινωνία των πολλών ο πρωταγωνιστής στο νέο οικονομικό και κοινωνικό υπόδειγμα που διαμορφώνουμε για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Είμαστε εδώ για να εναρμονίσουμε τις αντιφάσεις στο κέντρο και την περιφέρεια, να ολοκληρώσουμε την ακαδημαϊκή συγκρότηση ανώτατων ιδρυμάτων που στηρίζουν τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της περιφέρειας, επενδύουν στο μέλλον, στην οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας, στην κοινωνία των αξιών, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.

Το νομοσχέδιο αυτό ως συνέργεια των μεταρρυθμιστικών τομών που προωθούμε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης γεφυρώνει τα περιφερειακά χάσματα, φέρνει οξυγόνο στη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

Τρία μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το Εθνικό Καποδιστριακό, το Γεωπονικό και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μπαίνουν σε μα πολύ σημαντική συνέργεια με τα δύο ΤΕΙ, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Κάνουν ελκυστική και ενδιαφέρουσα τη συλλογική προσπάθεια, εγκαινιάζοντας μια βαθύτατη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην εκπαίδευση, την κοινωνία και την οικονομία.

Δείγμα μιας άλλης προοπτικής για ανάπτυξη στη χώρα αποτελεί η ίδρυση νέων διετών προγραμμάτων σπουδών στα ΑΕΙ που θα παρέχουν επαγγελματικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προδιαγραφών με ελεύθερη πρόσβαση στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, τα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών, η αναβάθμιση δομών για τη Διά Βίου Εκπαίδευση.

Με την ίδρυση νέων πανεπιστημιακών ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων πρότυπων αγροτικών και τεχνολογικών πάρκων αλλάζουμε τη λογική του οικονομικού υποδείγματος, καθώς η στρατηγική για την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη, για πρώτη φορά, θα στηρίζεται στην εκπαίδευση και στην εξειδίκευση των φοιτητών με τόσο υψηλά πρότυπα.

Για πρώτη φορά, επίσης, κύριοι συνάδελφοι, λαμβάνεται ένα μέτρο για την προώθηση της ισότητας στον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς θεσμοθετούμε την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου. Μετατρέπουμε τις δαπάνες για την εκπαίδευση σε δαπάνες παραγωγικές. Καθιστούμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συγκριτικό και απόλυτο πλεονέκτημα της χώρας.

Η εμπειρία της δεκατετράμηνης διαβούλευσης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν γόνιμες συγκλίσεις. Οι τοπικές οικονομίες επωφελούνται από την ανάπτυξη συνεργειών σε θέματα αγροτεχνολογίας, ζωικής παραγωγής, τροφίμων, ενέργειας αξιοποίησης δασικών πόρων, πολιτισμού.

Τα νέα ινστιτούτα και τα ερευνητικά κέντρα που θα δημιουργηθούν θα συμβάλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη. Τα ίδια τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που εμπλέκονται θα αναβαθμιστούν, καθώς θα διευρυνθούν και θα συμπληρωθούν τα γνωστικά τους αντικείμενα με άλλα καινοτόμα και αιχμής.

Για τους φοιτητές δημιουργούνται νέες και σοβαρές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Το σχέδιο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στηρίζεται στην ανανεωτική ενσωμάτωση των ΤΕΙ. Τα νέα τμήματα αξιοποιούν τις θεματικές και κτηριακές υποδομές των ΤΕΙ, προστατεύουν και αξιοποιούν το ακαδημαϊκό και λοιπό διοικητικό προσωπικό τους.

Από αύριο λοιπόν θα έχουμε στον ενιαίο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης το κεκτημένο ενός νέου πανεπιστημιακού ιδρύματος με τεράστιες και πολλαπλασιαστικές δυνατότητες για την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη, με εξωστρεφή προσανατολισμό που θα εισάγει το διαφορετικό και το καινούργιο από όλα τα διεθνή κέντρα παραγωγής γνώσης και τεχνογνωσίας.

Μιλώντας ιδιαίτερα για τον Νομό μου, την Καρδίτσα, δημιουργείται ένας ισχυρός ακαδημαϊκός χώρος με πέντε πανεπιστημιακά τμήματα και τρία ερευνητικά ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, το Ινστιτούτο Βάμβακος και Αγροτικής Εκπαίδευσης και το Ινστιτούτο Ξύλου και Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας.

Χαίρομαι που το Υπουργείο αφουγκράστηκε τις παραγωγικές ανάγκες του Νομού μου. Εκφράζω την πλήρη ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο κ. Γαβρόγλου υιοθέτησε και ενσωμάτωσε την πρόταση της δημιουργίας των δύο επιπλέον Ινστιτούτων, του βάμβακος και του ξύλου, που είμαι βέβαιη ότι θα δώσουν ώθηση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, ακυρώνονται στην πράξη οι τοπικιστικές και άλλες ιδιοτελείς προσεγγίσεις που έκαναν την εμφάνισή τους σε μια προσπάθεια αποδυνάμωσης αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος.

Το πιο σημαντικό, όμως, από όλα είναι ότι πετύχαμε να εμπλέξουμε σε αυτή τη μεταρρύθμιση όλη την κοινωνία. Για πρώτη φορά, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι ο τρόπος που λειτουργούν τα πανεπιστήμια, οι στόχοι που θέτουν και η αποτελεσματικότητά τους επηρεάζει τις τοπικές οικονομίες και αφήνει ένα έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα που μπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία της περιοχής.

Με το νομοσχέδιο αυτό, επίσης, θωρακίζουμε ταυτόχρονα την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 15.000 μόνιμες προσλήψεις, καταργώντας την εξέταση του ΑΣΕΠ και υπολογίζοντας ισορροπημένα προϋπηρεσία, ακαδημαϊκά κριτήρια και προσόντα.

Ήδη από το 2015 επαναφέραμε και επαναπροσλάβαμε τους υπό διαθεσιμότητα δύο χιλιάδες εκπαιδευτικούς, από τους οποίους οι τετρακόσιοι πενήντα είναι από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, οι εκατόν πενήντα από δικαστικές αποφάσεις, και ακόμη εξακόσιους εκπαιδευτικούς άμεσα από δικαστικές αποφάσεις του ΑΣΕΠ, αποκαθιστώντας με θάρρος και πνεύμα δικαιοσύνης κατάφωρες αδικίες ετών.

Ανατρέπουμε την πολιτική επιλογή της αδιοριστίας των προηγούμενων κυβερνήσεων με ένα δίκαιο θεσμικό πλαίσιο για την ανανέωση του εκπαιδευτικού δυναμικού, με ενιαίους πίνακες, αντικειμενικά κριτήρια και στόχο τη στελέχωση των σχολείων με μόνιμο προσωπικό. Οικοδομούμε παιδαγωγικές σχέσεις σταθερότητας και επίγνωσης.

Δίνουμε ξεκάθαρη απάντηση στις αγωνίες και την απόγνωση χιλιάδων εκπαιδευτικών. Ανταποκρινόμαστε στο χρέος μας για ένα δίκαιο σύστημα, που θα δίνει ένα τέλος στην πόλωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, που μέχρι τώρα διεκδικεί διορισμούς με όρους υποκειμενικότητας και προσωπικής δικαίωσης, υπό την πίεση της ανάγκης για δουλειά αλλά και της ασφυκτικής ομηρίας σε αβέβαιες εργασιακές σχέσεις τόσων χρόνων.

Το διακύβευμα είναι σημαντικό. ‘Η το μέλλον θα οριστεί με δίκαιους όρους προς κάθε κατεύθυνση ή η κοινωνία θα οπισθοδρομήσει σε ανεξέλεγκτες ατραπούς.

Με αυτό το νομοσχέδιο ανανεώνουμε παράλληλα τους σταθερούς δεσμούς που διαχρονικά μας συνδέουν ως λαό με τις αυθεντικές ελληνικές οικουμενικές μας αξίες. Δομούμε ένα σύνθετο, αλλά δίκαιο περιβάλλον στην εκπαίδευση συνολικά, ώστε να υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του ατόμου και της κοινωνίας.

Σας ευχαριστώ.

Τελευταία Νέα
bottom of page