top of page

Υποστήριξη και αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος

11 Δεκεμβρίου 2015

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επίκαιρης Ερώτησης που κατέθεσε η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Καρδίτσας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα:  "Υποστήριξη και αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος"

ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου):  Στη συνέχεια θα συζητηθεί η με αριθμό 276/8-12-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Καρδίτσας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρυσούλας Κατσαβριά-Σιωροπούλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την υποστήριξη και αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος στον Νομό Καρδίτσας.

Ορίστε, κυρία Κατσαβριά-Σιωροπούλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, η Καρδίτσα είναι ένας νομός στον οποίο η καλλιέργεια του βαμβακιού αποτελεί την κατεξοχήν γεωργική δραστηριότητα. Η στήριξη της βαμβακοκαλλιέργειας και η βελτίωση της ποιότητας του βαμβακιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Κυβέρνησης, προκειμένου να πετύχουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος και την καλύτερη τοποθέτησή του στη διεθνή αγορά.

Στο νομό μας εδρεύει το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος για την πιστοποίηση της ποιότητας του προϊόντος. Το Κέντρο κατασκευάστηκε με υψηλές προδιαγραφές και υψηλή τεχνολογία, όπως απαιτούν τα διεθνή στάνταρ για τα Εργαστήρια Ταξινόμησης Βάμβακος. Διαθέτει από τα πλέον σύγχρονα συστήματα εργαστηριακού εξοπλισμού για μέτρηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του βαμβακιού.

Θεωρώ ότι αυτό το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος είναι το πιο σοβαρό εργαλείο που διαθέτει σήμερα η ελληνική πολιτεία για τη χάραξη στρατηγικής του προϊόντος και για την πιστοποίηση της ποιότητάς του.

Επίσης, είναι ο μοναδικός φορέας που έχει απομείνει μετά από την κατάργηση του Οργανισμού Βάμβακος και του Ινστιτούτου Βάμβακος και Βιοτεχνικών Φυτών και εποπτεύει δύο περιφερειακά κέντρα ταξινόμησης βάμβακος, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος.

Από το 2011 λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενο έργο, εξυπηρετώντας τις ανάγκες πιστοποίησης της ποιότητας για λογαριασμό των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων, των εταιρειών σποροπαραγωγής, των διακινητών του προϊόντος και των προγραμμάτων βελτίωσης γενετικού υλικού βάμβακος.

Ταυτόχρονα, ασκεί τον ρόλο της διαιτησίας στην αγορά του βάμβακος και η αξιοπιστία του εντός και εκτός της χώρας είναι συναφής με τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησή του. Κατά συνέπεια, απαιτείται ευελιξία, υψηλή τεχνογνωσία, οργάνωση και ακριβής προγραμματισμός.

Κύριε Υπουργέ, το παραπάνω Κέντρο υπάγεται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος εποπτεύεται από το δικό σας Υπουργείο. Δυστυχώς, το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος δεν έχει αξιοποιηθεί από την ελληνική πολιτεία, όπως προβλέπεται από τους αρχικούς στόχους της ίδρυσής του και ενώ σήμερα προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στην αγορά βάμβακος, αντιμετωπίζει σοβαρά διοικητικά, γραφειοκρατικά προβλήματα και έλλειψη προσωπικού. Αυτά θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του.

Σας ερωτώ, λοιπόν: Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για τη στήριξη του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος; Με ποιον τρόπο σκοπεύετε, κύριε Υπουργέ, να αξιοποιήσετε τον εν λόγω φορέα στη χάραξη στρατηγικής για το προϊόν του βάμβακος; Και τέλος, πώς θα συνδέσετε αυτήν τη στρατηγική με τον εθνικό σχεδιασμό για την αγροτική ανάπτυξη προς όφελος της οικονομίας της Καρδίτσας, της Θεσσαλίας και της χώρας μας γενικότερα;

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε κι εμείς.

Πριν δώσω τον λόγο στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ένας συνοδός καθηγητής από το Γυμνάσιο Ελευθερούπολης Καβάλας, Β΄ Τμήμα.

Η Βουλή τούς καλωσορίζει.

(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες)

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Αγαπητή συνάδελφε, θέσατε πολλά θέματα. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας και σας ευχαριστώ, γιατί μου δίνετε ιδιαίτερα τη δυνατότητα να αναφερθώ σε ένα προϊόν που είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, οφείλουμε να το στηρίξουμε με συγκεκριμένες πολιτικές.

Όντως, ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Κέντρου Βάμβακος που αναφερθήκατε είναι πολλές. Θα σταχυολογήσω μερικές, για να δείξουμε τον ρόλο, τον οποίο πραγματικά πρέπει να παίξει.

Είναι η διενέργεια της ταξινόμησης τυποποίησης του βάμβακος σε επίπεδο χώρας με σύγχρονες μεθόδους και με βάση διεθνή πρότυπα.

Είναι η άσκηση του ρόλου της διαιτησίας στην αγορά βάμβακος, σε διαπιστευμένα πεδία που αφορούν κυρίως την ποιότητα.

Είναι η οργάνωση, η υλοποίηση και ο συντονισμός των δράσεων, σε συνεργασία βεβαίως με το Υπουργείο, που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος.

Είναι, βεβαίως, και η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων και βάση δεδομένων για τη σύνταξη της πορείας της ποιότητας του ελληνικού βάμβακος, δεδομένα τα οποία αναφέρετε και διοχετεύει προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και τη διεπαγγελματική οργάνωση βάμβακος.

Βασική μας, λοιπόν, επιδίωξη είναι το ελληνικό βαμβάκι να αποκτήσει ταυτότητα, να διευκολυνθεί η προώθησή του στη διεθνή αγορά και πάνω από όλα να αποκτήσει προστιθέμενη αξία.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της επίτευξης αυτών των στόχων και προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που έχουν ανακύψει γενικότερα στον κλάδο, προβήκαμε στη σύσταση μιας επιτροπής, μιας ομάδας, με συμμετοχή των εκπροσώπων των εκκοκκιστών, κλωστοϋφαντουργών, βαμβακοπαραγωγών και υπηρεσιακών παραγόντων. Συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος. Έργο αυτής της ομάδας είναι, μεταξύ άλλων, και η αξιοποίηση και η στήριξη του συγκεκριμένου Κέντρου.

Η Ελλάδα είναι η έβδομη χώρα σε εξαγωγές και η δέκατη σε παραγωγή διεθνώς. Για πρώτη φορά η χώρα μας διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ISO17025 για πιστοποίηση της ποιότητας και για άσκηση του ρόλου της διαιτησίας, όπως προανέφερα, στην αγορά βάμβακος, πράγμα που κάνουν οι περισσότερες χώρες εδώ και πολλά χρόνια, ενώ οι δικοί μας διακινητές και έμποροι παλαιότερα έστελναν δείγματα για επιχείρηση των αποτελεσμάτων ποιότητας σε ξένες χώρες.

Το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος είναι το μοναδικό που παρέμεινε για να ενημερώνει παραγωγούς, εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και διακινητές, κυρίως, για τη σημασία της ποιότητας, όπως σας ανέφερα προηγούμενα.

Για μας, για την πολιτεία, αποτελεί εργαλείο χάραξης και εφαρμογής στρατηγικής για την ποιότητα του προϊόντος. Ως τέτοιο θα το στηρίξουμε, γιατί πάνω απ’ όλα στηρίζουμε ένα προϊόν, το βαμβάκι, το οποίο είναι συνδεδεμένο, θα έλεγα, με τον τρόπο ζωής, με τον πολιτισμό, ειδικά σε περιοχές της Θεσσαλίας. Και πραγματικά, επιπλέον υπάρχουν τεράστιες προοπτικές για το βαμβάκι, γιατί μετά από μια περίοδο κάμψης στη διεθνή αγορά, φαίνεται ότι ανοίγονται προοπτικές και προς αυτήν την κατεύθυνση, θα το στηρίξουμε.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο Εθνικό Κέντρο, θα πω περισσότερα στη δευτερολογία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε, κυρία Κατσαβριά.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την απάντησή σας.

Όπως ανέφερα και στην πρωτολογία μου, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος είναι συναφής με τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησής του. Η απόφαση ίδρυσής του προέβλεπε τη λειτουργία τεσσάρων τμημάτων: Τμήμα Ταξινόμησης-Τυποποίησης, Τμήμα Τεχνολογίας, Ινών και Νήματος, Τμήμα Διαιτησίας και Γραμματεία.

Από τα Τμήματα αυτά λειτουργεί μόνο το Τμήμα Ταξινόμησης-Τυποποίησης. Τα άλλα Τμήματα, ενώ υπάρχουν σύγχρονες υποδομές και εργαστηριακός εξοπλισμός, ο οποίος δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται, με αρνητικές επιπτώσεις στη μελλοντική του λειτουργία, αδρανούν, καθώς δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό.

Επίσης, μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ, η μόνη απόφαση της διοίκησης του Κέντρου είναι η τοποθέτηση προϊσταμένου, ο οποίος ασκεί πολλαπλά καθήκοντα, δυστυχώς, χωρίς μέχρι σήμερα να του έχουν ανατεθεί και οι ανάλογες αρμοδιότητες. Το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου, δύο ΠΕ γεωπόνοι, ένας ΘΤΕ γεωπονίας, ένας ΠΕ διοικητικού, δύο ΔΕ διοικητικοί -ένας εκ των οποίων σύντομα θα συνταξιοδοτηθεί- και μια ΥΕ καθαρίστρια, δεν καλύπτουν ούτε τις ανάγκες του Τμήματος που λειτουργεί σήμερα.

Με τις υπουργικές αποφάσεις ίδρυσης του Κέντρου προσδιορίζεται και η χρηματοδότηση από την προσαυξημένη ενίσχυση που προβλέπεται από τον σχετικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1307/2013, άρθρο 59 και 60, που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος. Προτείνω, λοιπόν, το αυτονόητο: Να ισχύσει, επιτέλους, ο Κανονισμός.

Προτείνω, επίσης, το εν λόγω Κέντρο να αναλάβει και την πιστοποίηση των ποικιλιών βάμβακος που δηλώνουν οι εταιρείες διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών στη Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν διαθέτει εργαστήριο.

Κύριε Υπουργέ, το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος είναι ένα έτοιμο εργαλείο στα χέρια της πολιτείας, που πρέπει να αξιοποιηθεί για χάραξη στρατηγικής, για βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας του ελληνικού βαμβακιού, με την παραγωγή ενός ταξινομημένου, τυποποιημένου προϊόντος που θα ικανοποιεί τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς.

Αυτό που ζητώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είναι να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος και αυτό γίνεται μόνο με τη διοικητική και οικονομική αυτονομία του. Η λύση είναι το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος να αναφέρεται απευθείας στην κεντρική διοίκηση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ή στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας. Διαφορετικά φοβάμαι ότι η διοικητική ανεπάρκεια και οι ανούσιες γραφειοκρατικές διαδικασίας θα στερήσουν από τη χώρα μας τη δυνατότητα να αποκτήσει επίσημα δεδομένα για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού που επίμονα ζητούν οι ενδιαφερόμενοι και οι ξένοι διακινητές.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Αγαπητή συνάδελφε, να δούμε πως δημιουργήθηκε το Κέντρο Βάμβακος, ώστε να δούμε την όλη λειτουργία του.

Καταρχάς, λειτουργούσε ως περιφερειακό κέντρο ελέγχου και τυποποίησης. Τα κέντρα που ιδρύθηκαν ήταν δύο: Το Κέντρο Καρδίτσας, στο οποίο αναφέρεστε, καθώς και ένα άλλο με έδρα τον Ορχομενό Βοιωτίας. Αυτά εντάχθηκαν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα.

Το Κέντρο Καρδίτσας διαθέτει όντως σύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστηριακό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Επίσης, είναι ένα από τα πιο σύγχρονα συνεδριακά κέντρα βάμβακος. Μάλιστα, η χωρητικότητα του ξεπερνά τα πεντακόσια άτομα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσον αφορά ιδιαίτερα την όλη οργάνωσή του, τη στελέχωσή του και τη λειτουργία του.

Όντως, το γραφείο του Ορχομενού, λόγω της θέσης στην οποία εγκαταστάθηκε, παρουσίασε πολλά προβλήματα και τελικά η λειτουργία του έχει υποβαθμιστεί, θα έλεγα. Μόνο μια συμμετοχή σε κυκλικές δοκιμές κάνει, ίσα-ίσα για να παραμείνει η διαπίστευση που έχει.

Οι δραστηριότητες, όμως, του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος της Καρδίτσας ελέγχονται, εποπτεύονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και διενεργούνται, θα έλεγα, με τη μορφή αυτοχρηματοδοτούμενου έργου, δηλαδή παροχής υπηρεσιών σε τρίτους, που αμείβονται με βάση το κοστολόγιο που αποφασίζει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και με τιμές ιδιαίτερα χαμηλές για τους παραγωγούς, διότι πρέπει οπωσδήποτε να τους στηρίξουμε.

 Πρόσφατη αξιολόγηση του έργου του συγκεκριμένου Κέντρου έδειξε ότι πραγματικά υπάρχει καλή λειτουργία και πως έχει προοπτικές για να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο.

Σε ό,τι αφορά τη διοικητική του λειτουργία, αυτή γίνεται στα πλαίσια των κανονισμών λειτουργίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία για να διευκολύνεται και η εκτέλεση των εργασιών του, αλλά πάνω από όλα για να υπηρετείται αυτό που λέμε η αυτόνομη λειτουργία του.

Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι θέματα δικά τους, των αντίστοιχων οργανισμών, των διοικητικών συμβουλίων.

Πάντως, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μέχρι σήμερα έχει μια πολύ καλή λειτουργία. Σας ενημερώνω ότι στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 είχε πραγματικά μετρήσει πάνω από δύο χιλιάδες δείγματα. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και μια δουλειά η οποία βοήθησε και τους εκκοκκιστές και τους παραγωγούς, γιατί φάνηκε ότι οι συγκεκριμένοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον.

Επίσης, έχει καταθέσει τρεις ερευνητικές προτάσεις, όσον αφορά το ερχόμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προγράμματα που έχουν σχέση με το μέτρο 16-1, που αφορά την ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, μιλάμε για το βαμβάκι.

Δεύτερο πρόγραμμα που έχει ζητήσει να ενταχθεί είναι το μέτρο 16-5 που αφορά τη συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές δράσεις και δράσεις για την κλιματική αλλαγή και τρίτον, πρόγραμμα για την ανάδειξη της παραγωγής προϊόντος βάμβακος, ονομασίας προέλευσης «Thessaly cotton», σε συνεργασία με ομάδες παραγωγών, εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και κλωστήρια.

Επίσης, προγραμματίζει πάρα πολλές δουλειές και για το 2016, δουλειές οι οποίες θα γίνονται και σε συνεργασία με τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τους παραγωγούς.

Δηλαδή, θέλω να πω ότι πραγματικά το συγκεκριμένο Κέντρο έχει τη δυνατότητα -υπάρχουν οι προϋποθέσεις- να ανταποκριθεί σε αυτό που είναι ζητούμενο ιδιαίτερα για το βαμβάκι, να επανέλθει το βαμβάκι ως παραδοσιακό προϊόν στη θέση που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.

Ευχαριστώ.

Τελευταία Νέα
bottom of page