top of page

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.): Ενέργειες προώθησης, εξειδίκευσης ανά τομέα και προϊόν, υλοποίησης και ενημέρωσης.

Τι αναλογεί στο Νομό Καρδίτσας

7 Απριλίου 2016

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επίκαιρης Ερώτησης που κατέθεσε η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Καρδίτσας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα:  "Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.): Ενέργειες προώθησης, εξειδίκευσης ανά τομέα και προϊόν, υλοποίησης και ενημέρωσης. Τι αναλογεί στο Νομό Καρδίτσας"

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Θα συζητηθεί η πρώτη με αριθμό 735/4-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Καρδίτσας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρυσούλας Κατσαβριά – Σιωροπούλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στον Νομό Καρδίτσας.

Θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αποστόλου.

Παρακαλώ, έχετε τον λόγο, κ. Κατσαβριά.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, είμαι βέβαιη ότι αναγνωρίζετε τις απίστευτες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται σκληρά στην ύπαιθρο, κτηνοτρόφοι και αγρότες.

Είμαι, επίσης, βέβαιη για τις προθέσεις, αλλά και για τις άοκνες προσπάθειές σας, να εμπνεύσετε στους αγρότες την αισιοδοξία και την πίστη στη γη τους και στο μέλλον τους. Οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι βιώνουν τις συνέπειες της κρίσης και της λιτότητας που έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή ύφεση, ανεργία, μείωση εισοδημάτων και περικοπές κοινωνικών παροχών.

 

Η ανάκαμψη και τελικά η ανάπτυξη προϋποθέτουν την αλλαγή οικονομικού υποδείγματος και τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για την προώθησή του. Η στρατηγική για την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε κοινοτικούς πόρους, μέσω του ΕΣΠΑ και του ΠΑΑ, της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Κύριε Υπουργέ, η βαμβακοκαλλιέργεια αποτελεί την κύρια καλλιέργεια στη Θεσσαλία και στον Νομό Καρδίτσας, απασχολεί πολλές αγροτικές οικογένειες και συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εκκοκκιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων. Έτσι, το προϊόν για τον Νομό μας αποτελεί σημαντική πηγή οικονομικών εισροών και απασχόλησης.

Ο Νομός αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεπάρκειας νερού, άρδευσης για τη διατήρηση της παραγωγικότητας κυρίως των μεγάλων καλλιεργειών, όπως είναι το βαμβάκι, το καλαμπόκι, τα τεύτλα και τα κτηνοτροφικά φυτά, όπως είναι η μηδική. Έτσι, η ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης ως έργο υποδομής έχει μεγάλη σημασία για τον Νομό.

Η κατασκευή κλειστών δικτύων θα συντελέσει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στον περιορισμό των απωλειών του νερού και θα αυξήσει τις εξυπηρετούμενες αρδεύσιμες εκτάσεις, ανακουφίζοντας οικονομικά τους πληττόμενους παραγωγούς.

Η αντικατάσταση των παλιών συστημάτων άρδευσης με στάγδην άρδευση θα περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση νερού, θα συντελέσει στον περιορισμό της νιτρορύπανσης και χρήσης λιπασμάτων, ενώ συγχρόνως θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.

Σας ερωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τα εξής:

Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την αποτελεσματική διάθεση των κοινοτικών πόρων; Πώς συνδέεται η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και πόσο αποτελεσματική είναι η ενημέρωσητων αγροτών προκειμένου να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα κάθε είδους κίνητρα;

Δεύτερον, ποιο είναι το ύψος των πόρων που αναλογούν στον Νομό Καρδίτσας; Ποια έργα έχουν προγραμματιστεί και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους; Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη βαμβακοκαλλιέργεια, η οποία λόγω των χαμηλής ανταγωνιστικότητάς της μειώνεται συνεχώς, σε ποιο μέτρο του ΠΑΑ θα ενταχθεί η στήριξη της βιωσιμότητάς της, η βελτίωση της ποιότητάς της και η καλύτερη οργάνωση της παραγωγής;

Τρίτον, σε ποιο μέτρο του ΠΑΑ θα ενταχθούν τα έργα υποδομής, κυρίως η ολοκλήρωση της κατασκευής κλειστού δικτύου της λίμνης Σμοκόβου και η προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων στάγδην άρδευσης και ποια θα είναι τα κίνητρα για τους παραγωγούς;

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Αγαπητή συνάδελφε, το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας, στο οποίο αναφερθήκατε διεξοδικά, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11/12/2015. Δεν χρειάζεται να παρελθοντολογήσουμε σχετικά με το γιατί και το πώς εγκρίθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Πρόκειται για ένα εθνικό πρόγραμμα που αφορά όλες τις περιοχές της χώρας, με συνολική κοινοτική συμμετοχή ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να αναμοχλεύσει συνολικά πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Βασική προτεραιότητα, μεταξύ των άλλων, δίνεται στη στρατηγική που θα υπηρετήσει την αγροτική ανάπτυξη της χώρας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα του αγροτοδιατροφικού συστήματος, όσο βεβαίως και την αλυσίδα των εγχώριων αγροτικών προϊόντων.

Οι δυνατότητες από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πολλές. Περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές για τη μείωση του κόστους εισροών, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας –αυτή η παρέμβαση είναι πολύ σημαντική- καθώς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Επίσης, ενισχύουν –το τονίζω αυτό- την ενθάρρυνση συμμετοχής των παραγωγών σε υγιή συλλογικά σχήματα, ομάδες, οργανώσεις παραγωγών, μέσω ακόμα και κάλυψης των λειτουργικών τους δαπανών, καθώς και μέσω παροχής κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων.

Αυτά, βέβαια, θα τα συζητήσουμε κατά τις επόμενες ημέρες. Αύριο μπαίνει στην Επιτροπή το σχετικό νομοσχέδιο που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας του συνεργατισμού, όπου εκεί θα γίνει μία διεξοδική αναφορά και σ’ αυτά τα ζητήματα.

Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, έχουν προγραμματιστεί διάφορα μέτρα. Για ορισμένα απ’ αυτά τα μέτρα έχει δοθεί η διαχείριση σε περιφερειακό επίπεδο. Αυξήσαμε σημαντικά τη συμμετοχή της περιφέρειας στα συγκεκριμένα μέτρα, γεγονός που σημαίνει ότι οι προσκλήσεις και η επιλογή των έργων θα γίνει σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά.

Όμως, θέλω να επισημάνω ότι δεν γίνεται προγραμματισμός ξεχωριστών έργων σε κάθε περιοχή. Υποβάλλονται προτάσεις από όλους τους εν δυνάμει δικαιούχους και βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων επιλογής και βάσει βεβαίως και της συγκριτικής αξιολόγησης που θα ακολουθηθεί, τελικά θα επιλεγεί ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν.

Σημειώνεται, πάντως, ότι ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην ενίσχυση του κλάδου της κτηνοτροφίας. Οι κτηνοτρόφοι, οι αγελαδοτρόφοι γαλακτοπαραγωγοί και αιγοπροβατοτρόφοι θα έχουν μεταξύ των άλλων τη δυνατότητα υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων τόσο στον πρωτογενή, όσο και στον δευτερογενή τομέα, αλλά και τη δυνατότητα για την κατάρτιση και λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να καταστήσουν ανταγωνιστικές τις εκμεταλλεύσεις τους.

Εδώ τίθεται το θέμα πώς θα επικοινωνήσουμε περισσότερο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Μπαίνουμε σε μία τέτοια διαδικασία, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, αλλά σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι σύμβουλοι που θα προκύψουν μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Όσον αφορά στα έργα που αναφέρεστε στην Καρδίτσα και στη Θεσσαλία, επειδή δώσατε μεγάλο βάρος ιδιαίτερα στο κομμάτι της άρδευσης, θα τα πω στη δευτερολογία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Παρακαλώ, κυρία Κατσαβριά, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, από την απάντησή σας προκύπτει η σταθερή βούληση της Κυβέρνησης για την ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα σε βασικό πυλώνα της οικονομίας. Θέλω, όμως, να αναδείξω την πιο σημαντική παράμετρο που αφορά στην αγωνία του αγρότη και του κτηνοτρόφου για το κόστος παραγωγής, γιατί αυτό καθορίζει σε τελική ανάλυση όλα τα υπόλοιπα μεγέθη.

Αυτό που μας απασχολεί εδώ –και ιδιαίτερα τον Νομό Καρδίτσας, απ’ όπου προέρχομαι- είναι πώς το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να επηρεάσει το κόστος παραγωγής και να στηρίξει τη βιωσιμότητα αγροτικών προϊόντων που έχουν μεγάλη σημασία για την εθνική, αλλά και την τοπική οικονομία, όπως είναι το βαμβάκι.

Η δημιουργία ενός cluster για τον κλάδο του βαμβακιού ίσως να αποτελέσει μία λύση, ώστε να συνεργαστούν όλα τα μέλη της αλυσίδας –παραγωγοί, εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και κλωστήρια- για να παραχθεί ποιοτικό, ανταγωνιστικό προϊόν, με υπεραξία και χαμηλότερο κόστος παραγωγής, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς.

 

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα μπορεί να γίνει εκστρατεία ενημέρωσης των βαμβακοπαραγωγών σε επίπεδο χώρας. Η σημασία του συμμετοχικού συνεργατισμού και η δημιουργία συλλογικών σχημάτων παραγωγής -που όπως είπατε θα μπει και στη Βουλή στο επόμενο νομοσχέδιο- είναι ο μόνος δρόμος για την παραγωγή ενός ανταγωνιστικού προϊόντος με υπεραξία και μειωμένο κόστος. Το παράδειγμα αυτό έχουν ακολουθήσει με μεγάλη επιτυχία άλλες χώρες, όπως είναι η Αυστραλία, η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Με τα συλλογικά σχήματα οι αγρότες αποκτούν μεγάλη δύναμη διαπραγμάτευσης, χαμηλότερες τιμές στην αγορά αγροεφοδίων και καλύτερες τιμές στην πώληση των προϊόντων τους.

Για την εφαρμογή τέτοιου προγράμματος έχει κάνει την απαιτούμενη προετοιμασία, κύριε Υπουργέ, το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος που εδρεύει στην Καρδίτσα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας.

Ένα θέμα ασφαλώς είναι το ύψος των πόρων και η επάρκειά τους. Το μεγάλο ερώτημα, όμως, είναι οι παρεμβάσεις του Υπουργείου σε μια σειρά από τομείς που δεν είναι λίγοι, με δεδομένο ότι υπάρχουν χρόνια προβλήματα για τα οποία αδιαφόρησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Ενδεικτικά και μόνο θα ήθελα να απαριθμήσω αυτά τα προβλήματα:

Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και των συναφών κατά περίπτωση υπηρεσιών άλλων Υπουργείων, φορέων και οργανισμών. Να αποσαφηνιστεί, δηλαδή, ποιος κάνει τι, πώς, πότε και γιατί. Παράδειγμα είναι η υδατική πολιτική.

Αποπληρωμή ενισχύσεων από παλαιότερα προγράμματα. Ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση των αγροτών με την ίδρυση Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών.

Ενθάρρυνση για την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα και καθιέρωση πρότυπων, βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Εκπαιδευτική υποστήριξη κυρίως προς τους νέους αγρότες με αξιοποίηση των ερευνητικών κέντρων, των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ με προσανατολισμό την καινοτομία, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των αγροτικών προϊόντων.

Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης και ένταξης στα κάθε είδους αναπτυξιακά και επενδυτικά σχέδια.

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Κύριε Πρόεδρε, δώστε μου ένα λεπτό σας παρακαλώ.

Ορθολογική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενίσχυση συνεταιριστικών τραπεζών, διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στις συλλογικές πρωτοβουλίες, τους συνεταιρισμούς και τις συνέργειες. 

Τέλος, κύριε Υπουργέ, κρίσιμο, όπως σας είπα και στην πρωτολογία μου, είναι το ζήτημα των έργων υποδομής. Η ενέργεια, το νερό και το περιβάλλον είναι δημόσια αγαθά που χωρίς αυτά κάθε στρατηγικό σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη είναι γράμμα κενό. Η διαμόρφωση αντίστοιχων πολιτικών αποτελεί ευθύνη της πολιτείας σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό.

Είναι κοινή πεποίθηση ότι η άμεση στροφή προς έργα ώριμα και υλοποιήσιμα μπορούν να δώσουν φτερά στην ανάπτυξη. Για παράδειγμα, η ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της Λίμνης Σμοκόβου και ο αντίστοιχος σχεδιασμός και προγραμματισμός για τη Λίμνη Πλαστήρα, σε συνδυασμό με σύγχρονες μεθόδους άρδευσης, θα καθιστούσε μάλλον περιττή τη συζήτηση για τα υδατικά ισοζύγια της Καρδίτσας και τη μεταφορά νερού από άλλες πηγές.

(Στο σημείο αυτό χτυπάει επανειλημμένα το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τυχαίνει, όμως, δυστυχώς, τόσο το δικό σας Υπουργείο όσο και το Υπουργείο Υποδομών να μην ξεκαθαρίζουν ποιο από τα δύο θα το αναλάβει. Να, γιατί σας μίλησα νωρίτερα για την ανάγκη αποσαφήνισης του ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και γιατί.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κυρία Κατσαβριά

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τέσσερις ερωτήσεις είναι. Αφήστε τη συνάδελφο να μιλήσει

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Δεν είναι τέσσερις, κύριε Νικολόπουλε, αλλά δεκατέσσερις

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να τονίσω, βεβαίως, ότι σε κάθε περίπτωση η αναφορά μου αυτή δεν συνιστά κριτική προς εσάς, αλλά προτροπή προκειμένου να αρθούν όλα εκείνα τα εμπόδια που όρθωσαν εναντίον της αγροτικής ανάπτυξης κατά το παρελθόν είτε η ανικανότητα είτε η σκοπιμότητα των κομμάτων της διαπλοκής.

Περιμένω με ειλικρινές ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, να ακούσω κάποιες καλές ειδήσεις για τους αγρότες μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Κύριε Υπουργέ, έχετε και πάλι τον λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κυρία συνάδελφε, θέσατε βέβαια πολλά θέματα. Όλοι θέλουμε να ακούμε καλές ειδήσεις, εσείς να τις ακούτε και εμείς να τις λέμε. Όμως, έχουμε μια πραγματικότητά την οποία προσπαθούμε όσο το δυνατόν να την εκμεταλλευθούμε. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε ιδιαίτερα για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως σας είπα δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στα ζητήματα άρδευσης γενικότερα της Θεσσαλίας.

Βεβαίως, επειδή υπήρχαν ήδη από το προηγούμενο πρόγραμμα συγκεκριμένα έργα -και αναφέρομαι σε ένα που αφορά ειδικά την κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού από τη Λίμνη της Κάρλας- είχαμε ένα κόστος προϋπολογισμένο γύρω στα 30.000.000 ευρώ. Ήδη έχουν απορροφηθεί από το προηγούμενο πρόγραμμα γύρω στα 16.000.000 ευρώ. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, ήδη στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν υπολογιστεί ως ανειλημμένες υποχρεώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση για να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο.

 

Βεβαίως, υπάρχουν και άλλα έργα -ιδιαίτερα μικρά έργα- που έχουν υπόλοιπα, τα οποία θα πάνε και αυτά προς ανειλημμένες υποχρεώσεις, που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Θα καταθέσω μια κατάσταση, για να πληροφορηθείτε, γιατί δεν μας επιτρέπει ο χρόνος.

Εκείνο που θέλω ιδιαίτερα να τονίσω για την Καρδίτσα είναι ότι υπάρχει μια πρόβλεψη για τα προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν τη συμμετοχική λειτουργία, τα συμμετοχικά σχήματα, τα λεγόμενα clusters.

Επίσης, γίνονται ενέργειες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεννόηση βεβαίως με το Υπουργείο Υποδομών που έχει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα υπ’ ευθύνη του και αφορά την ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης της λίμνης Σμοκόβου.

Ακόμη, επειδή ιδιαίτερα το θέμα των μελετών μείωσης της σπατάλης του νερού και της διαχείρισης γενικότερα του υδροφόρου ορίζοντα είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε ήδη μπει στη διαδικασία να αναθέσουμε μελέτες. Ειδικά το θέμα που βάλατε και το οποίο αφορά την απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων για στάγδην άρδευση, είναι ζήτημα που μας απασχολεί.

Σχετικά τώρα με τα γενικότερα θέματα που αφορούν πληρωμές και καθυστερήσεις, το ξέρετε ότι δίνουμε μια μεγάλη μάχη, μια μάχη η οποία έχει να αντιμετωπίσει τους καταλογισμούς και τα πρόστιμα που ήδη σέρνονται και θα σέρνονται όπως φαίνεται. Σκοπός μας, όμως, είναι να βάλουμε και κάποια τάξη και νομίζω πως προς αυτήν την κατεύθυνση ήδη τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά.

Ευχαριστώ.

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Τελευταία Νέα
bottom of page