top of page

Προοπτική για την αποτελεσματικότερη λειτουργία  του ΚΕΦΙΑΠ Καρδίτσας

20 Φεβρουαρίου 2017

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επίκαιρης Ερώτησης που κατέθεσε η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Καρδίτσας προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κόκκαλη: "Σύνταξη Εθνικού Σχεδίου για τη στήριξη της βαμβακοκαλλιέργειας"

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης):Το λόγο έχει η κ. Σιωροπούλου.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε η βαμβακοκαλλιέργεια τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει συνεχή μείωση. Την καλλιεργητική περίοδο του 2016 η μείωση αυτή ήταν περίπου διακόσιες χιλιάδες στρέμματα.

Επίσης, γνωρίζετε ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, το προϊόν στηρίζει την εθνική και τοπική οικονομία και κατέχει σημαντική θέση στην απασχόληση τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα, διότι έχει μεγάλο κύκλο εργασιών. Σημαντική είναι και η συμμετοχή του στη διαμόρφωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας καθώς είναι προϊόν που το μεγαλύτερο μέρος του εξάγεται.

Στον Νομό μου, τον Νομό Καρδίτσας, το βαμβάκι αποτελεί την κατ’ εξοχήν γεωργική δραστηριότητα, στηρίζει πολλές αγροτικές οικογένειες και μεγάλο αριθμό εκκοκκιστικών επιχειρήσεων. Η συνεχής μείωση της καλλιέργειας, πέρα από τις οικονομικές και εργασιακές επιπτώσεις, επηρεάζει την ανακατανομή των υπόλοιπων μεγάλων καλλιεργειών, οι οποίες και αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Επομένως, η στήριξη του βαμβακιού, ως βιομηχανικό προϊόν, θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Κυβέρνησης για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.

Γνωρίζουμε, κύριε Υπουργέ, ότι το προϊόν έχει χάσει ένα μέρος της ανταγωνιστικότητάς του και αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: το υψηλό κόστος παραγωγής και την αδυναμία στην τυποποίηση λόγω της ανομοιομορφίας από την πανσπερμία ποικιλιών που χρησιμοποιούνται και υποβαθμίζουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Τα προβλήματα αυτά προκύπτουν τόσο από την κακή οργάνωση όσο και από την έλλειψη συλλογικών σχημάτων παραγωγής, όπως είναι οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών σε συνδυασμό πάντα με τον μικρό κλήρο.

Όμως, κύριε Υπουργέ, τον τελευταίο χρόνο έχουν προκύψει σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις για το προϊόν, όπως είναι η επανασύσταση της νέας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος και η σύμπραξή της με το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος ως επιστημονικό σύμβουλο με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσα από την οργάνωση της παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.  

 

Μάλιστα, από τη συνεργασία αυτή έχουν προκύψει δύο πολύ σημαντικά έργα. Το πρώτο, αφορά στη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την ποιότητα και το δεύτερο, την ταυτοποίηση της ποιότητας των ποικιλιών.

Μια άλλη δράση είναι η κινητικότητα που παρατηρείται σε πολλές περιοχές της χώρας, εκ μέρους των βαμβακοπαραγωγών, για τη δημιουργία ομάδων και οργανώσεων βάμβακος σε συνεργασία με εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τη στήριξης της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος και του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος. Οι δράσεις αυτές γίνονται ενόψει της προκήρυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, από το οποίο ορισμένα μέτρα παρέχουν στις ομάδες και στις οργανώσεις των παραγωγών οικονομικά και άλλα κίνητρα.

Σας ερωτώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πώς προτίθεστε να εντάξετε σε ένα εθνικό σχέδιο και μια εθνική στρατηγική τις παραπάνω δράσεις σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης;

Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την καλύτερη οργάνωση και την παραγωγή ενός τυποποιημένου, πιστοποιημένου, ποιοτικού προϊόντος, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, για να παραχθεί προστιθέμενη αξία προς όφελος των παραγωγών, των εκκοκκιστών και των κλωστοϋφαντουργών;

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε την κ. Σιωροπούλου. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κυρία Κατσαβριά, πραγματικά χαίρομαι για την ερώτησή σας. Δείχνει το αμέριστο ενδιαφέρον για το βαμβάκι.

Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι μία από τις δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι παραγωγός βαμβακιού. Η άλλη είναι η Ισπανία. Το βαμβάκι είναι από τα κορυφαία εξαγώγιμα προϊόντα. Περίπου ογδόντα χιλιάδες Έλληνες αγρότες στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία ασχολούνται με την καλλιέργεια βάμβακος, ιδιαίτερα, δε, στη Θεσσαλία και στον Νομό Καρδίτσας -που είναι η Περιφέρειά σας- αλλά και στον Νομό Λάρισας, είναι πολλοί οι αγρότες, χιλιάδες, οι οποίοι ασχολούνται με την καλλιέργεια βάμβακος.

Τα πλεονεκτήματα της καλλιέργειας βάμβακος είναι αρκετά. Θα μείνω μόνο στα μειονεκτήματα, γιατί είπατε ότι μειώθηκε η παραγωγή.

Όσον αφορά το αυξημένο κόστος παραγωγής στην καλλιέργεια βάμβακος και την πανσπερμία των ποικιλιών: Θα σας απαντήσω εμπεριστατωμένα και συγκεκριμένα τι σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσον αφορά στα μειονεκτήματα και στην πτώση της καλλιέργειας βάμβακος. Μπαίνει στον πυρήνα του προβλήματος με το μέτρο 09 που αφορά τος ομάδες παραγωγών. Η σχετική Υπουργική Απόφαση υπεγράφη πριν τρεις ημέρες και δίνει πραγματικά κίνητρα στον αγρότη, στον καλλιεργητή βάμβακος να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό το κόστος. Διότι με τις ομάδες παραγωγών, οι οποίες αποτελούν, πλέον, αυτοτελείς οντότητες -και είναι πάρα πολύ σημαντικό- του εμπορικού και του συνεταιριστικού δικαίου, θα μπορούν να προσαρμόζουν την παραγωγή και το προϊόν στις απαιτήσεις της αγοράς, να θεσπίζουν κοινούς κανόνες και πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και να μειώνουν, βέβαια, το κόστος παραγωγής.

Όσον αφορά τις ποικιλίες, σύντομα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα αναλάβει σχετική πρωτοβουλία για την αξιολόγηση εμπορικών ποικιλιών, μεταξύ των οποίων θα είναι και το βαμβάκι.

Περισσότερα για το θέμα θα σας πω στη δευτερολογία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Κυρία Κατσαβριά - Σιωροπούλου, έχετε τον λόγο.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Οι απαντήσεις που μου δώσατε, κύριε Υπουργέ, κατά κάποιον τρόπο με ικανοποιούν. Όμως, όπως ανέφερα και στην πρωτολογία μου, τα δύο βασικά προβλήματα της βαμβακοκαλλιέργειας είναι το υψηλό κόστος παραγωγής και η αδυναμία στην τυποποίηση του προϊόντος που υποβαθμίζει την ποιότητα λόγω της κακής οργάνωσης και της πανσπερμίας των ποικιλιών που είπατε κι εσείς. Η λύση των δύο αυτών προβλημάτων έχει έναν κοινό παρονομαστή. Είναι η οργάνωση της παραγωγής μέσα από την καλλιέργεια συλλογικής συνείδησης των αγροτών και μέσα από τη δημιουργία συλλογικών σχημάτων.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στήριξης τέτοιου σχήματος παραγωγής με κίνητρα, που, όπως κι εσείς τονίσατε, περιγράφονται στα μέτρα για σύσταση ομάδων παραγωγών, για τα συστήματα ποιότητας, για την εκπαίδευση και μεταφορά γνώσεων, για τις επενδύσεις σε υλικά του ενεργητικού και τέλος στο μέτρο που αφορά τη συνεργασία στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης - Καινοτομίας. 

 

Σε ό,τι αφορά, όμως, τα προβλήματα που τόνισα και στην πρωτολογία μου,  η μεν μείωση του κόστους παραγωγής μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα συλλογικό σχήμα, όπως είναι οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών με κοινή χρήση γεωργικού εξοπλισμού, κεφαλαίων, κλπ., πέρα από την κατασκευή υποδομών και τη στήριξη επενδύσεων που βοηθούν στην ορθολογική και βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων όπως είναι το νερό, η ενέργεια κλπ.. Επίσης, μπορεί να γίνει με μείωση του κόστους των γεωργικών εφοδίων, διότι μια ομάδα παραγωγών θα έχει ισχυρότερη διαπραγματευτική δύναμη στην αγορά εφοδίων.

Σχετικά δε με την ποιότητα, για να αξιολογηθεί ένα ποιοτικό προϊόν στην αγορά, θα πρέπει να παράγεται με μια σταθερή και αξιόλογη ποσότητα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ένα συλλογικό σχήμα παραγωγής. Επομένως, τα συλλογικά σχήματα φαίνεται να είναι μονόδρομος για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος.

Εργαλείο ανάπτυξης και στήριξης της βαμβακοκαλλιέργειας και των ομάδων παραγωγών μπορεί επίσης να αποτελέσει και η σύμπραξη και η συνεργασία με την Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος και με το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος με εφαρμογή αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, πέρα από αυτά που εκτελούνται σήμερα.

Επίσης, μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση σε ομάδες παραγωγών για θέματα ποιότητας και στόχευσης της παραγωγής στις ανάγκες της αγοράς.

Συνοψίζοντας, κύριε Υπουργέ, η θεσμοθέτηση των ομάδων παραγωγών με το νέο νόμο και η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση για τις ομάδες παραγωγών, πρέπει να διασφαλίζουν μια ευελιξία στην λειτουργία των ομάδων παραγωγών. Τέλος, όλες αυτές οι δράσεις και οι νέες ευκαιρίες θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσεων, που θα παρακολουθείται από μια Εθνική Ομάδα Εργασίας με την επίβλεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Η φιλοσοφία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένας οδικός χάρτης παραγωγής, μια συνολική ανασυγκρότηση της παραγωγής στη χώρα μας, στην οποία συνολική ανασυγκρότηση η καλλιέργεια βάμβακος ως μεγάλη καλλιέργεια πρέπει να κατέχει δεσπόζουσα και σημαντική θέση. Όπως ανέφερα, τα μειονεκτήματα στην συγκεκριμένη καλλιέργεια είναι το κόστος παραγωγής και η πανσπερμία ποικιλιών.

Όπως είπατε πριν η σχετική Υπουργική Απόφαση υπεγράφη μόλις πριν τρεις μέρες. Και είναι ευθύνη του Υπουργείου να την επικοινωνήσουμε στους παραγωγούς ώστε να δουν το πώς μπορούν να οργανωθούν, ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ομάδων παραγωγών και να προάγουν αυτό το προϊόν το οποίο λέγεται «βαμβάκι», το οποίο παλαιότερα ήταν η ναυαρχίδα των προϊόντων μας, διότι τα πλεονεκτήματα από το συγκεκριμένο μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντικά.

Συνεπώς, πρέπει και η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και εσείς και το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος και η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος να επικοινωνήσουν στους αγρότες να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα των ομάδων παραγωγών.

Από εκεί και πέρα, υπηρεσίες όπως ο ΕΛΓΟ, το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών, αλλά και το Ελληνικό Κέντρο Βάμβακος, το οποίο έχει πολύ σημαντικό έργο, παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την καλλιέργεια βάμβακος.

Συνεπώς, η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σας τονίζει ότι υπάρχει σχέδιο και ότι θέλει να στηρίξει το βαμβάκι στην χώρα μας, ειδικά στην περιοχή και της Καρδίτσας, της Λάρισας και της Μακεδονίας.

Τελευταία Νέα
bottom of page