top of page

Προώθηση και στήριξη των συλλογικών σχημάτων παραγωγής

19 Οκτωβρίου 2017

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επίκαιρης Ερώτησης που κατέθεσε η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Καρδίτσας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με θέμα: "Προώθηση και στήριξη των συλλογικών σχημάτων παραγωγής".

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, ακριβώς πριν από μια εβδομάδα ολοκληρώθηκε το 4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στο Συνέδριο διαπιστώθηκε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο ότι η χώρα γυρίζει σελίδα και η Θεσσαλία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγροτική και την κτηνοτροφική ανάπτυξη.

Είναι πλέον κοινός τόπος η ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού προτύπου, προκειμένου αφενός η ανάπτυξη να αποκτήσει χαρακτηριστικά μονιμότητας, βιωσιμότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης και αφετέρου να αποτραπεί η επανεμφάνιση των παθογενειών που οδήγησαν την αγροτική οικονομία και τους παραγωγούς στα γνωστά αδιέξοδα.

Οι δύο πιο σημαντικές παθογένειες του παρελθόντος, οι οποίες έχουν επισημανθεί κατά κόρον από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην αγροτική οικονομία, ήταν το στρεβλό καθεστώς των επιδοτήσεων και των κινήτρων καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των συνεταιρισμών.

Πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόμος για τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες-οργανώσεις παραγωγών. Το Μέτρο 9 του ΠΑΑ, που αφορά στη σύσταση ομάδων-οργανώσεων παραγωγών, παρέχει οικονομική στήριξη στα πρώτα πέντε έτη της λειτουργίας τους. Παράλληλα, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν το μέτρο αυτό με άλλα μέτρα, όπως είναι το Μέτρο 1 που αφορά τη μεταφορά γνώσεων και την επαγγελματική κατάρτιση, το Μέτρο 3 που αφορά στα συστήματα ποιότητας και το μέτρο 16 που αφορά στη συνεργασία ένταξης σε επιχειρησιακές ομάδες.

Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι οι ομάδες-οργανώσεις παραγωγών και τα συλλογικά σχήματα θα αποτελέσουν το νέο μοντέλο στην παραγωγική διαδικασία.

                                                          

Μέσα από τα συλλογικά αυτά σχήματα προσδοκούμε να λυθούν ορισμένες χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής γεωργίας, όπως είναι ο μικρός κλήρος, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι ελλείψεις στην οργάνωση και τον συνεργατισμό, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, η αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας μέσα από τη δημιουργία κρίσιμης μάζας προϊόντος και η εναρμόνιση στις απαιτήσεις των αγορών. Οι αγρότες έτσι θα μπορούν να παρεμβαίνουν πιο δυναμικά όχι μόνο στην κατεύθυνση της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και στην προώθηση των προϊόντων στις αγορές προκειμένου να έχουν μια πιο άμεση σχέση με τους καταναλωτές.

Κύριε Υπουργέ, οι ομάδες-οργανώσεις παραγωγών αποτελούν μια ευκαιρία προκειμένου να ξεπεραστούν οι χρόνιες αδυναμίες και να εκσυγχρονιστεί η ελληνική γεωργία. Αυτό ασφαλώς συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της εισοδηματικής και της κοινωνικής θέσης του παραγωγού.

Σας ρωτώ, λοιπόν: Πώς διασφαλίζεται η εφαρμογή μέτρων του ΠΑΑ που σχετίζονται με τα συλλογικά σχήματα έτσι ώστε να οδηγήσουν σε καλύτερη οργάνωση της παραγωγής, να βοηθηθεί ο παραγωγός και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα χωρίς να αποτελέσουν μόνο μέτρα παροχής οικονομικής στήριξης;

Με δεδομένο ότι το βαμβάκι για την περιφέρειά μου, την Καρδίτσα, για τη Θεσσαλία αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα είναι κυρίαρχο προϊόν, πώς θα αξιοποιηθεί το μέτρο αυτό για τα συλλογικά σχήματα παραγωγών για τη στήριξη της βιωσιμότητας της καλλιέργειας που σήμερα είναι οριακή;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούμε την κυρία συνάδελφο.

Ελάτε, κύριε Υπουργέ, για τρία λεπτά.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κυρία συνάδελφε, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι ο συνεργατισμός είναι μια αναγκαιότητα την οποία πρέπει να υπηρετήσουμε για τη λειτουργία του αγροτικού χώρου. Ιδιαίτερα η στήριξη και η σύσταση των ομάδων παραγωγών και των οργανώσεων γι’ αυτόν τον σκοπό θεσμοθετούνται, ακριβώς για όσα αναφέρατε ότι έχει ανάγκη ο χώρος. Στήριξη που παρέχεται σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, που αναγνωρίζονται βεβαίως βάσει επιχειρηματικού σχεδίου με στόχους πενταετίας που ελέγχονται από τα κράτη-μέλη, αυτό αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο 9.

Άρα, λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πώς τα συλλογικά σχήματα αυτά μέχρι τέλους του χρόνου θα έχουν υποστεί τη διαδικασία αξιολόγησης από την εποπτική αρχή του Υπουργείου για να μπορέσουν να περπατήσουν. Στο τέλος βεβαίως της διαδικασίας αυτής θα παραμείνουν κι εκείνα που όντως μπορούν να υπηρετήσουν τις στρατηγικές που θέλουμε να υπηρετήσουμε, γιατί αυτή είναι απαίτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρα, λοιπόν, με τα υγιή αυτά σχήματα που θα προκύψουν θα επιδιώξουν οι αγρότες να ενταχθούν στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και τελικά να στηρίξουν το εισόδημά τους χωρίς τον φόβο να χαθούν αυτές οι ενισχύσεις χωρίς αποτέλεσμα.

Επίσης, με το μέτρο 9, που είναι ένα μέτρο κίνητρο για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης, συνεργασίας και οργάνωσης σε συλλογικά σχήματα, δρομολογούμε και μια σειρά νέων συνεργατικών σχημάτων.

Άρα, λοιπόν, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ξέρουν ότι προκειμένου να πετύχουν την οικονομική στήριξη, που μιλάει για πενταετή κάλυψη λειτουργικών εξόδων και μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο.

Όσον αφορά το βαμβάκι, η διεπαγγελματική οργάνωση που αναγνωρίστηκε έχει βάλει ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του συγκεκριμένου προϊόντος, την προσαρμογή σε νέες απαιτήσεις της αγοράς, την επέκτασή της σε μια καλλιέργεια ολοκληρωμένης διαχείρισης. Παρά τις δυσκολίες που θα εμφανιστούν για την εφαρμογή του συγκεκριμένου  μέτρου, επειδή πρόκειται για ένα προϊόν που ιδιαίτερα για τη χώρα μας και πολύ περισσότερο για την περιοχή της Θεσσαλίας είναι ένα προϊόν που θέλουμε να στηρίξουμε, θα είμαστε μαζί τους. Θα έχουμε και συνεργασίες ακόμα όχι μόνο από τους αγρότες αλλά και από τους εκκοκκιστές αλλά και όλους όσους, θα έλεγα, έχουν σχέση με την διεπαγγελματική οργάνωση βάμβακος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.

Ορίστε, κυρία Κατσαβριά, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογίας σας.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, το πρώτο βήμα έγινε. Θεσμοθετήθηκε δηλαδή -και πολύ σωστά- το πλαίσιο που αφορά στις συνεταιριστικές οργανώσεις και στις ομάδες παραγωγών. Διαπιστώνουμε, όμως, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία και την επιβίωση των σχημάτων αυτών.

Τέτοια προβλήματα στη γενική τους μορφή είναι τα προβλήματα διοίκησης, η δυσκολία διαχείρισης του παραγόμενου προϊόντος, η χρήση των νέων τεχνολογιών και η προώθηση του παραγόμενου προϊόντος στις αγορές σε μια μετρήσιμη ποσοτικά και ποιοτικά μάζα. Όλα αυτά είναι θέματα δύσκολα και πολλές φορές μη κατανοητά, προς το παρόν τουλάχιστον, στην πλειονότητα των παραγωγών και των οργανώσεών τους προκειμένου να τα επιλύσουν μόνοι τους.

Από την άλλη, το Υπουργείο σας εποπτεύει οργανισμούς όπως ο ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ, ερευνητικά κέντρα όπως το Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών, ενώ παράλληλα συνεργάζεται και με άλλα ερευνητικά κέντρα όπως το Μπενάκειο.

Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω τη λειτουργία δύο ερευνητικών φορέων που εδρεύουν στην Καρδίτσα, του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος και του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων. Και τα δύο αυτά ερευνητικά κέντρα προσφέρουν εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες τόσο προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και προς τους ενδιαφερόμενους βαμβακοκαλλιεργητές ή κτηνοτρόφους, αντίστοιχα. Χρειάζονται, όμως, και την απαραίτητη στελέχωση.

Στην ουσία, κύριε Υπουργέ, τίθεται και το ερώτημα εάν υπάρχει σχέδιο ώστε το Υπουργείο σας να αξιοποιήσει και να κατευθύνει αυτά τα ινστιτούτα και τους οργανισμούς με συγκεκριμένο σχέδιο ώστε να ανταποκριθούν στην ανάγκη στήριξης των ομάδων παραγωγών στα θέματα που αναφέραμε παραπάνω.

Το ερωτώ αυτό, διότι έχω την πεποίθηση ότι χωρίς τη στήριξη των ομάδων παραγωγών από δομές που ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο σας, καθώς επίσης και από τα πανεπιστήμια και από τα ΤΕΙ, δεν θα έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιτρέψτε μου ακόμη να προσθέσω, πέρα από τα προηγούμενα, και τους προβληματισμούς των ίδιων των αγροτών σε σχέση με τη νομική υπόσταση των ομάδων παραγωγών που επιχειρούν να συγκροτήσουν, τη δυνατότητά τους για πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, την απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου, τη φορολογική τους μεταχείριση και μια σειρά από άλλα πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην ορθολογική και άρτια λειτουργία των ομάδων παραγωγών, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για προβληματισμούς τους οποίους μας καταθέτουν σχεδόν καθημερινά οι αγρότες μας στις επαφές που έχουμε μαζί τους.

Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι οφείλουμε άμεσα να καλύψουμε τις όποιες αδυναμίες έχουν διαπιστωθεί και σε κάθε περίπτωση να ξεδιπλώσουμε μια εκστρατεία ουσιαστικής και έγκυρης πληροφόρησης των αγροτών μας για τα συλλογικά σχήματα της οργάνωσής τους. Με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι θα πετύχουμε σύντομα τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, δηλαδή βιώσιμα συνεργατικά σχήματα προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και φυσικά των ίδιων των παραγωγών.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούμε κι εμείς την κυρία συνάδελφο.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά και να κλείσουμε και τη σημερινή συνεδρίαση.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Αφού, λοιπόν, συμφωνούμε στην αναγκαιότητα λειτουργίας αυτών των σχημάτων, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα: Ότι αυτά τα σχήματα, οι οργανώσεις παραγωγών που θέλουν να επωφεληθούν του συγκεκριμένου μέτρου, πρέπει να καταθέσουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο, μέσα στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι ανάγκες με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να υλοποιηθούν.

Εμείς είμαστε δίπλα τους. Ήδη ολοκληρώνουμε τη σχετική υπουργική απόφαση και σήμερα ή αύριο δίνονται στη δημοσιότητα όλες οι λεπτομέρειες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη νομική τους υπόσταση. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό γι’ αυτές τις ομάδες παραγωγών που θέλουν να επωφεληθούν του συγκεκριμένου μέτρου και εντελώς διαφορετικό για τις ομάδες παραγωγών οι οποίες μπορούν να συσταθούν με άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, πέντε στη ζωική παραγωγή, δέκα στη φυτική, φτιάχνουν μια ομάδα παραγωγών, θέλοντας να υποστηρίξουν το προϊόν τους. Αυτός είναι ο βασικός κρίκος της σύνδεσής τους.

Εμείς, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν κοντά τους. Τα συγκεκριμένα Κέντρα που αναφέρατε είναι Κέντρα που θέλουμε οπωσδήποτε να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στον χώρο. Έχουμε συγκεκριμένα μέτρα στην καινοτομία, στην έρευνα και θα δούμε πώς θα μπορέσουν να επωφεληθούν όσο γίνεται περισσότερο οι αγρότες, ιδιαίτερα μέσα από την απορρόφηση Προγραμμάτων μέσω του ΕΛΓΟ και ΔΗΜΗΤΡΑ, για να μπορούν να έχουν και αντίστοιχους πόρους για να καλύψουμε ανάγκες.

Το θέμα του προσωπικού είναι ένα τεράστιο ζήτημα, όπως ξέρετε. Οι ελλείψεις στο Υπουργείο είναι σε όλα τα επίπεδα. Προσπαθούμε γι’ αυτό. Σύντομα ανακοινώνουμε το μέτρο που αφορά τους γεωργικούς συμβούλους. Θα είναι μια μεγάλη ανάσα, γιατί περίπου χίλιοι επιστήμονες του χώρου σε τριακόσιες πενήντα δομές σε όλη την Ελλάδα θα κάνουν αυτό που λείπει από την περιφέρεια. Δηλαδή, λείπει ο γεωτεχνικός εφαρμογών, για να παρέχουν συμβουλές όσο γίνεται κοντά στους αγρότες.

Βεβαίως, έχοντας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με πάρα πολλά μέτρα και δράσεις, θα μπορέσουμε ουσιαστικά να υπηρετήσουμε αυτό που και εσείς και εμείς έχουμε ως στόχο, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, με βασικότερο εργαλείο αναφοράς την αγροτική δραστηριότητα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.

Τελευταία Νέα
bottom of page