top of page

Ιαματικά Λουτρά και Τουριστική Πολιτική για την Καρδίτσα

5 Φεβρουαρίου 2018

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επίκαιρης Ερώτησης που κατέθεσε η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Καρδίτσας προς την Υπουργό Τουρισμού, με θέμα: "Ιαματικά Λουτρά και Τουριστική Πολιτική για την Καρδίτσα".

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία Υπουργέ, στις βασικές προτεραιότητες της εθνικής μας τουριστικής στρατηγικής και της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας βρίσκεται η προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού, όπως ο ιαματικός τουρισμός και ο τουρισμός υγείας και ευεξίας. Το σπουδαίο απόθεμα φυσικών πόρων και ιαματικών πηγών που διαθέτει η χώρα μας καταγράφει ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης του θερμαλισμού.

Η έλλειψη τόσο θεσμικού πλαισίου στον ιαματικό τουρισμό όσο και χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης των ιαματικών πηγών και των υποδομών τους δεν διευκόλυνε τις επενδύσεις, ώστε να δημιουργηθεί ποιοτικό τουριστικό προϊόν και κατάλληλες υποδομές και κράτησε μακριά τις επενδύσεις και την παραγωγή υψηλού επιπέδου θερμαλιστικών υπηρεσιών.

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού, στη δικαιοδοσία των οποίων υπήρχαν οι παραπάνω ιαματικές πηγές και οι επιχειρήσεις τους, τις οποίες λειτουργούν μέχρι και σήμερα, αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα που είχε σχέση με την αναγνώριση των φυσικών πηγών ως ιαματικών πόρων, την αδειοδότηση, την πιστοποίηση του ιαματικού νερού και την τουριστική του αξιοποίηση.

Είναι σημαντικό, κυρία Υπουργέ, να δοθεί στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού η δυνατότητα να διανέμουν το ιαματικό νερό νόμιμα και με κανόνες, ώστε να ανοίξουν οι επενδυτικοί ορίζοντες στον χώρο του ιαματικού τουρισμού.

Ο Δήμος Σοφάδων του Νομού Καρδίτσας διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους με δύο ιαματικές πηγές σε λειτουργία και χρήση, τα Λουτρά Σμοκόβου και τα Λουτρά Δρανίστας-Καΐτσας, που λειτουργούν, αλλά δεν αξιοποιούνται επαρκώς, καθώς και την Πηγή Σουλαντά που αναβλύζει με εξαιρετικό νερό και παραμένει αναξιοποίητη.

Με υποστηρικτικές πολιτικές για την αξιοποίηση αυτού του ιαματικού πλούτου, σε συνδυασμό με το εξαιρετικό κλίμα, το φυσικό κάλλος και την πλούσια πολιτιστική και ιστορική παράδοση της περιοχής, μπορεί να αναδειχθεί ως προορισμός ιαματικού τουρισμού τεσσάρων εποχών με πολλαπλά οφέλη.

Παρά την εξαιρετική ποιότητα των υδάτων των εν λόγω ιαματικών πηγών, αυτά δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί επίσημα, γεγονός που αποθαρρύνει την πλήρη αξιοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της υπάρχουσας υποδομής, τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, αλλά και επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Κυρία Υπουργέ, ο ιαματικός τουρισμός στον Δήμο Σοφάδων –και στον Νομό Καρδίτσας γενικότερα- μπορεί να αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης με διάχυση στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, νέα επαγγελματική δραστηριότητα και επιχειρηματικότητα και νέες πηγές εσόδων σε συνδυασμό με άλλες μορφές τουρισμού, αλλά και με τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και το εμπόριο.

Σας ερωτώ, λοιπόν, σε ποιες ενέργειες σκέφτεστε να προβείτε για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης των ιαματικών πόρων και για την εκμετάλλευσή τους. Τι χρηματοδοτήσεις και από ποιες πηγές –εθνικές ή ευρωπαϊκές- έχει εξασφαλίσει το Υπουργείο για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στον ιαματικό τουρισμό; Τι ύψους είναι; Ποια η στόχευση του Υπουργείου Τουρισμού και σε ποιους απευθύνεται;

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ορίστε, κυρία Υπουργέ, επίσης, με τη σχετική άνεση έχετε τον λόγο.

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Υπουργός Τουρισμού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία συνάδελφε, το νομοθετικό πλαίσιο που αφορούσε τον τουρισμό υγείας και ιδιαίτερα τον ιαματικό τουρισμό είχε σοβαρές ελλείψεις και δεν έδινε τη δυνατότητα να αναγνωρισθούν οι φυσικοί ιαματικοί πόροι στην Ελλάδα.

                                  

Επομένως, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις που αφορούν τον ιαματικό τουρισμό. Χαρακτηριστικά, σας αναφέρω ότι το νομοθετικό καθεστώς που παραλάβαμε, απέκλειε ουσιαστικά την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού, επειδή τα εκρέοντα ύδατα των ιαματικών πηγών θεωρούνταν απόβλητα και λύματα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναγνωριστούν, αλλά φυσικά ούτε και να αδειοδοτηθούν και, όπως καταλαβαίνετε, να μην μπορεί να προχωρήσει το όποιο επενδυτικό ενδιαφέρον υπήρχε.

Εμείς επιλύσαμε νομοθετικά το χρόνιο αυτό πρόβλημα αποχαρακτηρίζοντας τα εκρέοντα ύδατα από λύματα και απόβλητα και προσδιορίζοντας τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών, έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν και στη συνέχεια να αδειοδοτηθούν.

Με αυτήν τη νομοθετική ρύθμιση αδειοδοτήθηκε και η πρώτη στην Ελλάδα ειδική τουριστική υποδομή με ιαματικές υπηρεσίες τον Μάρτιο του 2017 σε υδροθεραπευτήριο στην Εύβοια, που έλαβε επιτέλους και το ειδικό σήμα λειτουργίας, ώστε να λειτουργεί νόμιμα.

Ενεργοποιήσαμε την Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων, η οποία και προχώρησε στην ταχεία αναγνώριση των φυσικών πόρων ως ιαματικών σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχει αναγνωριστεί πάνω από το 50% των αιτημάτων και η Επιτροπή συνεδριάζει σε πολύ τακτά διαστήματα, ώστε να εγκρίνει άμεσα τις αιτήσεις που υποβάλλονται, όταν οι φάκελοί τους είναι πλήρεις.

Προχωρήσαμε στην κατάρτιση των κοινών υπουργικών αποφάσεων, με στόχο να υιοθετήσουμε σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας των υποδομών ιαματικού τουρισμού. Οι δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις ολοκληρώθηκαν. Περιμένουμε τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ.

Η πρώτη αφορά συγκεκριμένα στον καθορισμό τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού, θερμαλισμού και διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας από το Υπουργείο Τουρισμού.

Η δεύτερη αφορά στον καθορισμό των αντίστοιχων προδιαγραφών για τα κέντρα θαλασσοθεραπείας και της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η Πηγή Σουλαντά, όσο και η Πηγή Σμοκόβου έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων, όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις στα τοπογραφικά διαγράμματα που είχαν αποσταλεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στην έγκρισή τους. Η υπηρεσία ακολούθησε άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως και σε κάθε περίπτωση ενημερώθηκε ο οικείος Δήμος Σοφάδων –συγκεκριμένα στις 16 Ιανουαρίου του 2018-, προκειμένου να προβούν στις διορθώσεις και η Επιτροπή αναμένει την αποστολή και υποβολή των νέων στοιχείων στον φάκελό τους, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αναγνώρισης.

Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, σχεδιάσαμε και προκηρύξαμε δύο προγράμματα ενίσχυσης των υφιστάμενων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων για τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισής τους, αλλά και για την ίδρυση νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Στην παρούσα φάση είναι ανοιχτή και η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προς ιδιώτες που θέλουν να δημιουργήσουν νέα τουριστική επιχείρηση, με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατομμυρίων ευρώ και για προϋπολογισμό επένδυσης έως και 300 χιλιάδες ευρώ η καθεμία.

Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στις επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριοτήτων, περιλαμβάνονται φυσικά και οι θεματικές μορφές τουρισμού, στις οποίες εντάσσεται και ενισχύεται και ο ιαματικός τουρισμός.

Πλέον έχοντας προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο μέσα από υπάρχοντα, αλλά και νέα προγράμματα για τους ΟΤΑ επιδιώκουμε να ενθαρρύνουμε την επενδυτική αξιοποίηση των ιαματικών πηγών σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κυρία Κατσαβριά, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία Υπουργέ, είναι εμφανείς και αναγνωρίζονται οι προσπάθειες του Υπουργείου Τουρισμού και οι δικές σας προσωπικά στην προώθηση των θεματικών μορφών τουρισμού.

Χαίρομαι για τις πρωτοβουλίες σας για τον ιαματικό – θερμαλικό τουρισμό. Με την απόφασή σας αυτή ευελπιστώ ότι σύντομα οι μικρές λεπτομέρειες που εμπόδισαν μέχρι τώρα την πιστοποίηση των εν λόγω ιαματικών πηγών -των Πηγών Σμοκόβου, Δρανίστας – Καΐτσας και Σουλαντά- εύχομαι σύντομα να τακτοποιηθούν.

Με την πιστοποίηση αυτή ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ιαματικές πηγές, να διευκολυνθούν οι σχετικές επενδύσεις και  να αναπτυχθεί ο τουρισμός της περιοχής. Προφανώς σε αυτήν την κατεύθυνση απαιτούνται και άλλες ενέργειες, την πρωτοβουλία των οποίων ελπίζω να αναλάβουν σύντομα τόσο ο Δήμος Σοφάδων, που αποτελεί και μέλος του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, όσο και η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, με την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, ώστε να δοθούν λύσεις σε καίρια ζητήματα.

Σας κάνω γνωστό ότι η ιδιοκτησία των Λουτρών Σμοκόβου ανήκει στην ΕΤΑΔ και τα έχει παραχωρήσει προς εκμετάλλευση στον Δήμο Σοφάδων μέχρι και το 2028. Ωστόσο, η Αναπτυξιακή Εταιρεία που λειτουργεί τα Λουτρά αυτά μαζί με τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις της Ρεντίνας βρίσκεται σε πολύ δυσμενή οικονομική θέση.

Είναι φανερή η αναγκαιότητα για ουσιαστικές επενδύσεις τόσο στα Λουτρά Σμοκόβου όσο και στα Λουτρά Δρανίστας-Καΐτσας και στα Λουτρά Σουλαντά κάτω από ένα αποτελεσματικό επενδυτικό σχήμα, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να προέρχεται από τον Δήμο Σοφάδων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν με κατάλληλες υποδομές.

Τώρα, λοιπόν, που έγινε το πρώτο βήμα με την εξέλιξη της διαδικασίας αναγνώρισης, είναι αναγκαίο να χρηματοδοτηθούν και να εκσυγχρονιστούν οι Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και οι υποδομές των εγκαταστάσεων των ιαματικών πηγών, καθώς και οι υποδομές διαμονής και σίτισης, οι οποίες και αυτές υπολειτουργούν.

Κυρία Υπουργέ, θεωρώ πως μετά από πολλά χρόνια δημιουργούμε επιτέλους τις συνθήκες εκείνες που θα οδηγήσουν τον ιαματικό τουρισμό της χώρας μας στην ανάπτυξη. Έχω την πεποίθηση πως τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να σχεδιάσουμε, να ξεδιπλώσουμε και να εφαρμόσουμε μια αναπτυξιακή πολιτική με μετρήσιμους στόχους για την οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας ανά περιοχή και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Με την ευκαιρία της παρούσας ερώτησης, επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ στο θέμα της υποστήριξης συνολικά της τουριστικής δραστηριότητας στον Νομό Καρδίτσας, που βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή λόγω της κρίσης. Πιστεύω ότι η συνεργασία και ο διάλογος του Υπουργείου Τουρισμού με τους τοπικούς φορείς, με τους δήμους, το Επιμελητήριο, τους επαγγελματίες του τουρισμού, την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, που κάνει πολύ σπουδαία δουλειά, την Αντιπεριφέρεια, μπορούν να δώσουν ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος της περιοχής και των κατοίκων της, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καλών και βιώσιμων επιχειρήσεων, που θα παράγουν υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες και στη διάρκεια όλου του έτους.

Βέβαιη για το ειλικρινές ενδιαφέρον και τις ενέργειές σας για την προώθηση του τουρισμού και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Καρδίτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων, με την ελπίδα να είστε κοντά μας προκειμένου ο Νομός μας να αποτελέσει έναν ευδιάκριτο πόλο τουριστικής ανάπτυξης.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κυρία Κουντουρά, ορίστε, έχετε τον λόγο.

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ (Υπουργός Τουρισμού): Κυρία συνάδελφε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όπως σας ανέφερα και πριν και θα αναφέρω για άλλη μια φορά, ο τουρισμός είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησής μας. Ιδιαίτερα η εθνική περιφερειακή τουριστική πολιτική, την οποία σχεδιάσαμε και υλοποιούμε από το 2015, έχει στόχο να κάνει την Ελλάδα ελκυστικό προορισμό τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες τον χρόνο. Ήταν στρατηγικός μας άξονας η ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού, γιατί ακριβώς -και πολύ σωστά- μέσα από τις θεματικές μορφές τουρισμού μπορούμε να στηρίξουμε νέους ελληνικούς προορισμούς που δεν είναι τόσο δημοφιλείς, μπορούμε να επιμηκύνουμε τη θερινή περίοδο, ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο το οποίο πετύχαμε το 2016 και το 2017.

Δεν σας κρύβω ότι η ικανοποίησή μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί έχουμε συνεχόμενα ρεκόρ σε όλα τα μεγέθη του τουρισμού σε αφίξεις και σε έσοδα. Ο τουρισμός είναι η κινητήρια δύναμη που πραγματικά κρατάει και στηρίζει την οικονομία της πατρίδας μας.

Ο λόγος που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη στρατηγική να στηρίξουμε τον θεματικό τουρισμό δεν είναι μόνο η επιμήκυνση της θερινής περιόδου, οι τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες τον χρόνο ή μόνο οι νέοι προορισμοί που προωθούμε, αλλά είναι και για να δημιουργηθούν ακριβώς θέσεις εργασίας και να μπορέσουν τα οικονομικά οφέλη να περάσουν ισόρροπα σε όλη την Ελλάδα, ανοίγοντας και νέες αγορές, όπως είναι η Ινδία, η Κίνα, δυναμώνοντας την Αμερική, τον Καναδά, τη Ρωσία, αλλά και να δημιουργηθούν και όλες αυτές οι προϋποθέσεις, ώστε να έρθουν, να γίνουν επενδύσεις.

Ο ιαματικός τουρισμός, λοιπόν, είναι ένας τομέας όπου μπορούν να γίνουν εξαιρετικές επενδύσεις. Η οργανωμένη ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού υγείας είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα για μας, καθώς περιλαμβάνει και τον ιατρικό και τον ιαματικό τουρισμό και δημιουργεί, όπως σας είπα, νέες πηγές εσόδων και απασχόλησης και ενισχύει την εθνική αλλά και την τοπική κοινωνία και στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες.

Η επιτελική δομή ΕΣΠΑ για τον τομέα του τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού έχει προωθήσει και έχει υλοποιήσει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, για να γίνει υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση, με έμφαση στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων. Συγκεκριμένα, μέσα από το ΕΠΑνΕΚ εξειδικεύσαμε τη δράση για την αξιοποίηση και ανάδειξη των αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών, δικαιοδοσίας των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, όπως είπατε πολύ σωστά, με συνολικό προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να ενθαρρύνουμε τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση των εγκαταστάσεων των ιαματικών πηγών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τους μη ασθενείς επισκέπτες των πηγών.

Επιπλέον, αυτό το πρόγραμμα δημιουργεί προϋποθέσεις όσον αφορά τις βασικές υποδομές και παροχές, ώστε σε μεταγενέστερο στάδιο να μπορέσουν να αξιοποιηθούν και από ιδιώτες. Έχουμε εκπονήσει μία σχετική μελέτη και ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας, που περιλαμβάνει φυσικά το θεσμικό πλαίσιο, τη γεωγραφική κατανομή των ιαματικών φυσικών πόρων και των σχετικών υποδομών υγείας και ευεξίας, την αναλυτική καταγραφή ιαματικών φυσικών πόρων με συγκριτικά πλεονεκτήματα, τη στρατηγική ανάπτυξης και προβολής τους, τις διαπιστώσεις για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη περιοχών φυσικών ιαματικών πόρων, καθώς και προτάσεις για δράσεις κρατικών ενισχύσεων για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού υγείας και ευεξίας.

Έχουμε συνεργαστεί, επίσης, με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και συστήσαμε και μία ομάδα εργασίας για τον καθορισμό των προδιαγραφών διανομής του νερού, του ιαματικού πόρου και του συνολικού πλαισίου μέσα από το οποίο θα γίνεται η διανομή, η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι επενδύσεις.

Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στη Θεσσαλία τον Οκτώβριο του 2017, που περιλάμβανε συσκέψεις με τουριστικούς και αναπτυξιακούς φορείς στην Καλαμπάκα, στα Μετέωρα, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στα παράλια της Λάρισας και στον Βόλο, πραγματοποιήσαμε μία ευρεία σύσκεψη στο Επιμελητήριο της Καρδίτσας για όλα τα θέματα της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

Όλοι ήταν πολύ ικανοποιημένοι. Συμμετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι, οι Περιφέρειες, το Επιμελητήριο, ο Δήμος Καρδίτσας, Μουζακίου, Σοφάδων, Πλαστήρα, Αργιθέας, φορείς και σύλλογοι της περιοχής. Συζητήσαμε για τη συνεργασία με όλους τους φορείς και τον συντονισμό αυτών των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση εξειδικευμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού, αλλά και την ανάπτυξη γενικότερα της περιοχής εκεί.

Νομίζω ότι αυτό που πετύχαμε -και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε- είναι ότι ενωμένοι όλοι και αφού μπορούμε να συνεργαστούμε, έχουμε τη δυνατότητα για όλες τις περιοχές που μας ενδιαφέρουν να προβάλλουμε τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, ώστε να γίνει μία ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα.

Η Θεσσαλία είναι μία περιφέρεια που μπορεί να έχει τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες τον χρόνο τουρισμό, να έχει θρησκευτικό τουρισμό, να έχει θαλάσσιο τουρισμό, να έχει πολιτιστικό τουρισμό, να έχει εναλλακτικό τουρισμό υπαίθρου, ιατρικό, ιαματικό. Έχει όλες εκείνες τις προδιαγραφές, ώστε μπορεί πραγματικά να έχει τα επόμενα χρόνια πολύ μεγάλη ανάπτυξη.

Η δυναμική είναι εκεί και εμείς κάνουμε τα πάντα για να την προβάλουμε, αλλά και να στηρίξουμε, αν θέλετε, με όλες αυτές τις συνέργειες αυτήν τη προσπάθεια.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τελευταία Νέα
bottom of page