Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΣΗ

Για ένα νέο, δίκαιο και βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο!!!

Για να έχουν όλοι δουλειά!!!

Για να παραμείνουν οι νέοι, τα παιδιά μας στον τόπο μας!!!

Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου

Κοινωνικά Δίκτυα
Τελευταία Βίντεο

© 2016 Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου