top of page

Συνέντευξη στο Πρωινό Τύπο για θέματα που αφορούν τους αγρότες

28 Ιουνίου 2018

Συνέντευξη της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας, για θέματα που αφορούν τους αγρότες στον Πρωινό Τύπο Καρδίτσας.

 

 

Κυρία Κατσαβριά, στο προσκήνιο βρίσκονται σημαντικά πολιτικά και εθνικά ζητήματα. Ωστόσο, υπάρχει και η σκληρή καθημερινότητα των πολιτών.

Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι δική μου ευθύνη, στο μέτρο που μου αναλογεί ως βουλευτή του Νομού Καρδίτσας, να συνδέσω το γενικό με το ειδικό. Να δείξω δηλαδή τη σχέση που συνδέει, για παράδειγμα, την ελάφρυνση του χρέους  με τα έργα υποδομής του τόπου μας, με το μόχθο του αγρότη μας, με την προοπτική της νέας γενιάς. Την ίδια ευθύνη, επιτρέψτε μου να πω, μοιράζονται και οι άλλοι βουλευτές, τα κυβερνητικά στελέχη, οι οργανώσεις των κομμάτων, οι φορείς της αυτοδιοίκησης, οι επαγγελματικές ενώσεις και οι παραγωγικοί φορείς. Στο τέλος της ημέρας, πράγματι, εκείνο που έχει σημασία είναι ο ίδιος ο πολίτης, τι έχει συμβεί και τι μπορεί να γίνει, προκειμένου να διευκολυνθεί η ζωή του.

Το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών των αγροτών έρχεται και ξανάρχεται στην επικαιρότητα. Φαίνεται πως η οικονομική δυσπραγία, τους προκαλεί εύλογες ανησυχίες.

Ακούστε. Κατανοώ πλήρως τις ανησυχίες των αγροτών μας γιατί είναι πολλοί και οι σχετικοί νόμοι. Το ακατάσχετο ισχύει για όλους τους πολίτες, έως 1.250 € το μήνα. Ειδικά  για τους αγρότες, το ακατάσχετο είναι 15.000 € το χρόνο,  εισόδημα που προέρχεται από την πώληση των προϊόντων τους, γιατί η κυβέρνηση ξέρει ότι οι αγρότες δεν έχουν σταθερό μηνιαίο εισόδημα. Απλώς, οι αγρότες πρέπει να δηλώσουν, με το λογιστή τους μέσω του taxisnet, έναν και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο, είτε αυτός είναι ατομικός είτε είναι κοινός.

Επιπλέον, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην πραγματοποίηση επενδύσεων από τους αγρότες προκειμένου να βελτιώσουν  ή να δημιουργήσουν νέες υποδομές για τη δραστηριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στη διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος.  Στο σημείο αυτό, θέλω να τονίσω ότι όταν επιβάλλονται από το Δημόσιο κατασχέσεις σε τραπεζικές καταθέσεις, αυτό που λέγεται « εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων», στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία γνωρίζουν την προέλευση της κατάθεσης και το είδος των ενισχύσεων, οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για το ακατάσχετο των καταθέσεων  αυτών.

 

Τέλος, ακατάσχετες είναι και οι παροχές που χορηγούνται στους ασφαλισμένους από τον ΕΛ.Γ.Α., οι οποίες απαλλάσσονται  από  κάθε  φόρο  και  τέλη  χαρτοσήμου.  Επιτρέπεται η κατάσχεση τους μόνον εφόσον πρόκειται για απαιτήσεις που αφορούν στη νόμιμη διατροφή χωρισμένων ζευγαριών. Επιτρέπεται, επίσης, και ο συμψηφισμός των παροχών αυτών με οφειλές του δικαιούχου προς τον ΕΛ.Γ.Α.

 

Ένα άλλο θέμα κ. Κατσαβριά, είναι το πρόγραμμα των νέων αγροτών

 

Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ στο ζήτημα αυτό, καθώς  είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, θα έλεγα και της ευρωπαϊκής γεωργίας συνολικά. Είναι αναγκαίο  να επενδύσουμε στην ηλικιακή ανανέωση και αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, γεγονός που κυριαρχεί στις συζητήσεις για το σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ και το έχουν επισημάνει ο κ. Αποστόλου και ο ίδιος ο Επίτροπος Γεωργίας.

Στην κατεύθυνση αυτή,  προκηρύχθηκε με 241 εκ. το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών. Σε πρώτη φάση, εγκρίθηκαν 10.000 υποψήφιοι στους οποίους και καταβλήθηκε η πρώτη δόση ενίσχυσης. Εξασφαλίσαμε τους πόρους για την ένταξη όλων των επιλαχόντων  της πρώτης πρόσκλησης, οπότε δεσμεύουμε συνολικά 300 εκατομμύρια €  για την ένταξη 16.000 περίπου νέων γεωργών.

Προκηρύχθηκε, επίσης, η Κατάρτιση Νέων Γεωργών με 10,2  εκ. €. Ήδη ολοκληρώθηκε από τον ΕΛΓΟ η κατάρτιση 12.000 ωφελουμένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια των νέων απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.

Ταυτόχρονα θα κατευθύνουμε επιπλέον πόρους για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο αντίστοιχο μέτρο του ΠΑΑ. 

Ο βασικός μας σκοπός είναι η αύξηση της παραγωγής, η αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και οι επενδύσεις αποτελούν προϋπόθεση σε αυτή την προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η ισχυρή δέσμευση για ανάπτυξη συνεργασιών και η διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με τον  παραγωγικό ιστό, προκειμένου  να προωθήσουμε την καινοτομία και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας. 

Ωστόσο, τα συσσωρευμένα χρέη των αγροτών δεν αποτελούν τροχοπέδη για την αξιοποίηση όλων αυτών των δυνατοτήτων;

Ακριβώς. Γι αυτό κάναμε πράξη τη δυνατότητα ένταξης των αγροτών στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού για τα χρέη προς τις τράπεζες – ακόμη και εκείνες που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (πρώην Αγροτική Τράπεζα, ΤΤ, FBB, Probank, Proton, Πανελλήνια, Συνεταιριστικές κλπ),  βεβαιωμένα χρέη προς τον ΕΛΓΑ, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τους πλέον ευνοϊκούς όρους. Μάλιστα, προχθές άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμη από τους οφειλέτες, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2018.   

Μέσω της ρύθμισης δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να εξοφλήσουν ολικά το οφειλόμενο ποσό εντός του τριμήνου, με τη διαγραφή του κεφαλαίου σε αυτή την περίπτωση να ανέρχεται μέχρι και 60%. Επίσης, σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει τη διαδικασία των δόσεων, θα μπορεί να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό μέχρι και σε 10 χρόνια (120 δόσεις), με το κεφάλαιο να διαγράφεται κατά 40%. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες και εξατομικευμένες πληροφορίες στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, το οποίο λειτουργεί σε κτίριο του Δήμο Καρδίτσας, επί της οδού Σαρανταπόρου 43, δεύτερος όροφος.

Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση περιλαμβάνει 100% διαγραφή των τόκων υπερημερίας καθώς και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων του δημοσίου.   

Η ρύθμιση αυτή, αφορά συνολικά 338.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με οφειλές προς τον ΟΓΑ, οι οποίες ανέρχονται στο 1,4 δισ. ευρώ μέχρι 31/12/2017, καθώς και 23.000 οφειλέτες προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα, των οποίων η συνολική οφειλή αγγίζει τα 2,4 δισ. ευρώ.

 

Πολλά και ενδιαφέροντα όσα μας είπατε κ. Κατσαβριά. Θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας καθώς η περίοδος που διανύουμε παράγει συνεχώς ειδήσεις

Συμφωνώ απολύτως. Πράγματι παράγονται πολλές ειδήσεις οι οποίες είναι, επιτέλους, θετικές για τη χώρα και το λαό μας. Είμαι στη διάθεση του «Νέου Αγώνα» και των αναγνωστών σας. Σας ευχαριστώ πολύ.  

Τελευταία Νέα
bottom of page