top of page

Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλευρό των δανειοληπτών

2 Μαρτίου 2017

Άρθρο για τα κόκκινα δάνεια, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ.

 

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλευρό των δανειοληπτών

Συγκροτημένη πολιτική  Προστασίας, Ενημέρωσης και Υποστήριξης

Η βραδυφλεγής βόμβα των κόκκινων δανείων έχει μετατρέψει σε κόλαση την ύπαρξη και την καθημερινή ζωή πολλών Ελλήνων πολιτών και ταυτόχρονα απειλεί το τραπεζικό σύστημα.

Η συζήτηση τόσο για τις ευθύνες των ίδιων των τραπεζών όσο και για τις ευθύνες του παλιού πολιτικού συστήματος έχει πράγματι εξαντληθεί. Είναι όμως σημαντικό να υπενθυμίζεται ότι δεν είναι ο πολίτης που ευθύνεται για την κατάρρευση των εισοδημάτων του. Δεν είναι ο μικροεπιχειρηματίας και ο μικροεπαγγελματίας που προκάλεσε την εξάρθρωση της οικονομίας, τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, την πτώση της ζήτησης και το κλείσιμο εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων. Όλα αυτά αποτυπώνονται σε τρία  βασικά μεγέθη: στην εξαέρωση πάνω από 25% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος, στη μείωση των εισοδημάτων πάνω από 40% και στην παρατεταμένη ανεργία, η οποία κάποια στιγμή ξεπέρασε και το 28%.

Η επαναφορά της οικονομικής  ζωής αλλά και της ζωής των πολιτών στην κανονικότητα και την ομαλότητα προϋποθέτει τη γενναία ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Η τελευταία και επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αποτελεί μια στέρεη βάση σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως και το γεγονός της αποτελεσματικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, για πάνω από το 90% των δανειοληπτών, είναι η σαφής απόδειξη της πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία προτάσσεται το κοινωνικό πρόσημο της πολιτικής μας.

Η ίδρυση και λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), υλοποίησε την απόφαση κυβέρνησης για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πολίτες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Πρόκειται για μια αυτόνομη Δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών, από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2016, δημιουργήθηκε η κεντρική υπηρεσία στη Νίκαια, με την αξιοποίηση  στελεχών, δομών και υλικοτεχνικών υποδομών που διέθετε το Δημόσιο. Στην περιοχή αυτή, ήδη από την 1η Μαρτίου, λειτουργεί το πρώτο πιλοτικό Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ), στο οποίο μπορούν να προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Τα ΓΕΥΔ  είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των δανειοληπτών και  απευθύνονται σε:  

 • Άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (προβλήματα υγείας, ΑΜΕΑ οικονομικά αδύναμους )

 • Άνεργους

 • Αγρότες και εργάτες

 • Μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

 • Ελεύθερους επαγγελματίες

 • Μικροέμπορους , μικροεπιχειρηματίες

 

Από την 1η Μαρτίου στη διάθεση των πολιτών υπάρχει και ο δικτυακός χώρος της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr), που περιλαμβάνει μια διαδραστική πλατφόρμα, χρηστική για τους λιγότερο εξοικειωμένους, η οποία βοηθά βήμα-βήμα στη διαμόρφωση συνδυαστικής αντίληψης για το προστατευτικό θεσμικό πλαίσιο της υπερχρέωσης, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις.

Παράλληλα, θα προχωρήσει η ανάπτυξη του δικτύου των ΓΕΥΔ σε όλη τη χώρα, στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό καλύπτοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του πληθυσμού. 

Σε πρώτη φάση λοιπόν δημιουργήθηκε το πρώτο πιλοτικό ΓΕΥΔ  στις εγκαταστάσεις της ΕΓΔΙΧ, στη Νίκαια. Ακολουθούν 2 ΓΕΥΔ στο κέντρο των Αθηνών και του Πειραιά και αμέσως μετά 12 ΓΕΥΔ στις υπόλοιπες πρωτεύουσες των Περιφερειών. Συνολικά θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο 120 ΓΕΥΔ σε όλη τη χώρα, που θα στελεχώνονται με δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και έχουν συνεχή υποστήριξη από την ΕΓΔΙΧ.

Η αποστολή των Γραφείων αυτών, είναι:

 • Να ενημερώνουν σφαιρικά και αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υπερχρεωμένων πολιτών και επιχειρήσεων, που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την προφανή αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους

 • Να παρέχουν συμβουλές και οδηγίες για διαδικασίες σχετικές με την προστασίας της πρώτης κατοικίας και γενικότερα τις πρόνοιες που περιλαμβάνει ο Νόμος για το σύνολο των χρεών των ευάλωτων και μη κοινωνικών ομάδων, καθώς και την εξωδικαστική ρύθμιση δανείων, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

 • Στρατηγικά θα προωθούνται οι ήδη υπάρχουσες και αναξιοποίητες εξωδικαστικές λύσεις, με προτεραιότητα στη συμβιβαστική επίλυση διαφορών. Η συνάντηση με εκπροσώπους των ΓΕΥΔ θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

 • Οι προτάσεις που παρουσιάζουν τα Γραφεία για τη ρύθμιση δανείων λαμβάνουν υπόψη τα εισοδήματα των οφειλετών και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό οι πληροφορίες που δίνονται από τους πολίτες να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο σαφείς και ειλικρινείς, ώστε οι συμβουλές να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να είναι αποτελεσματικές. Προφανώς τα Γραφεία δεν έχουν δυνατότητα να αποφασίζουν γενναίες ρυθμίσεις χρεών προς τράπεζες, άλλους ιδιώτες, Δημόσιο ή Ασφαλιστικά Ταμεία ή να παρεμβαίνουν στην εξέλιξη δικαστικών ενεργειών, όπως οι πλειστηριασμοί. Ωστόσο για όλα αυτά τα θέματα μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις συνεκτιμώντας τα ενδεχόμενα, καθώς για όλα τα παραπάνω ζητήματα υπάρχουν λύσεις.

 • Από τα 120 Γραφεία, τα 30 θα μετεξελιχθούν  στο β’ εξάμηνο 2017 σε Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ), μια μορφή «ΚΕΠ» που εξειδικεύεται σε δανειολήπτες ΚΕΥΔ. Στην τελική του μορφή το δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης θα αποτελείται συνολικά από 120 σημεία, εκ των οποίων τα 30 θα είναι κεντρικοί κόμβοι. Τα ΚΕΥΔ θα στεγάζονται σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο και θα στελεχώνονται με επιστημονικό προσωπικό, δικηγόρους και οικονομολόγους, που προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ώστε να μην επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

 

Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ανακούφιση των δανειοληπτών και το κάνουμε πράξη με τρόπο που ταυτόχρονα ενισχύει και τη δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να ανταποκριθεί στον επενδυτικό και αναπτυξιακό του ρόλο. Ήδη, και παρά τις τεράστιες δυσκολίες, μπορούμε να προσβλέπουμε στη  σταθεροποίηση και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, όπως αυτή καταγράφτηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 2016. Η ώρα της δίκαιης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης πλησιάζει.

Τελευταία Νέα
bottom of page