ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

2015-2019

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
"Δίπλα στον αγρότη"
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
"Πολιτικές και δράση για την κοινωνία"
ΥΓΕΙΑ
"Υγεία για τους πολλούς"
ΠΑΙΔΕΙΑ
"Παιδεία και μόρφωση για όλους"
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
"Προτεραιότητες και εναλλακτικές λύσεις για τη δίκαιη ανάπτυξη στην Καρδίτσα"
ΔΙΚΤΥΑ / ΥΠΟΔΟΜΕΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒ
"Έργα και παρεμβάσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης"
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
"Πολιτισμός και άθληση για όλους"
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Show More
report-clipart.png
for pdf.png
1Τ_tractor.png
2T_society.png
3Τ_health2.png
4T_education 2.png
5T_growth.png
6T_construction2.png
7T_culture and sports.png

Για ένα νέο, δίκαιο και βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο!!!

Για να έχουν όλοι δουλειά!!!

Για να παραμείνουν οι νέοι, τα παιδιά μας στον τόπο μας!!!

Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου

Κοινωνικά Δίκτυα
Τελευταία Βίντεο

© 2016 Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου