top of page

Ο πρωτογενής τομέας ατμομηχανή της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

29 Μαρτίου 2017

Άρθρο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ.

 

 

Ο πρωτογενής τομέας ατμομηχανή της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

Ο πολίτης έχει τον πρώτο λόγο και είναι ο πρωταγωνιστής στην προσπάθεια για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της πατρίδας μας.

Μετά από μια επταετή ζοφερή περίοδο κρίσης, ύφεσης και λιτότητας, και βεβαίως, στο τέλος μιας σκληρής διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει το διάλογο με τους πολίτες. Προφανώς, η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει, και αγωνιζόμαστε σκληρά για να κλείσει επιτυχώς.

Διαβουλευόμαστε με τους πολίτες,  την αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς. Θέλουμε να ακούσουμε τον παραγωγό, τον εργαζόμενο, τη νέα γενιά γιατί η Παραγωγική Ανασυγκρότηση πρέπει να γίνει δική τους υπόθεση. Γιατί απο τις σκέψεις τους και τον προβληματισμό τους θα αντλήσει στοιχεία η Πολιτεία προκειμένου  να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Τα σημάδια της ανάκαμψης είναι ήδη ορατά, από το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Η νέα και ελπιδοφόρα πορεία για την οικονομία και την κοινωνία μας έχει ξεκινήσει. Το 2017 είναι η χρονιά που  σηματοδοτεί το πέρασμα  στην Παραγωγική Ανασυγκρότηση και τη δίκαιη ανάπτυξη.

Έχουμε την πεποίθηση ότι ο Νομός μας, ο Νομός Καρδίτσας μπορεί να πρωτοστατήσει στην Παραγωγική Ανασυγκρότηση. Γι αυτό πρέπει να δούμε την ουσία  της και πως μπορούμε να τη φανταστούμε. Πώς θα αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ήρθε η ώρα να εστιάσουμε στην πραγματική οικονομία και την παραγωγή πλούτου.

Βασικός μας στόχος είναι η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας με κεντρικό στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης.

Σε αυτή την κατεύθυνση η κρίσιμη προϋπόθεση είναι να δούμε τις δυνατότητες του τόπου μας και να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του για το αύριο.

Η περιοχή μας, οι πόλεις και τα χωριά της Καρδίτσας είναι ένας  κατεξοχήν αγροτικός Νομός. Οφείλουμε να δώσουμε ώθηση στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες στο χώρο της Μεταποίησης, για τη σύγχρονη τυποποίηση και συσκευασία. Να αποκτήσουμε εξωστρέφεια και να δώσουμε εξαγωγικό προσανατολισμό στα μοναδικά προϊόντα μας για να φτάσουν στις εγχώριες και ξένες αγορές. Να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία που παράγεται στον τόπο μας και να μείνει εδώ. Για να αυξηθεί το εισόδημα του παραγωγού μας. Για να έχουν όλοι δουλειά. Για να παραμείνουν οι νέοι, τα παιδιά μας στην πατρίδα μας.

Εκτός από τα εκκοκκιστήρια,  τη βιομηχανία τοματοπολτού, την αλευροβιομηχανία, τα οινοποιεία, τις μελισσοκομικές και κτηνοτροφικές μονάδες, τα θερμοκήπια, τα τυροκομεία, τις εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, υπάρχει χώρος και δυνατότητες για τη δημιουργία και λειτουργία πολλών ακόμη επιχειρήσεων, συνεταιριστικού ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Ακόμη και επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, της ΚΑΛΟ. Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σε αυτή την προοπτική.  

Το ποιοτικό μας βαμβάκι μπορεί να γίνει η πρώτη ύλη για τα καλλίτερα ρούχα και τον καλλίτερο ιματισμό. Το κρασί μας, το τσίπουρο, τα οπωροκηπευτικά, το κρέας, το γάλα, η φέτα, το λουκάνικο και το μέλι μας,  μπορούν να φτάσουν στο τραπέζι του Έλληνα και του Ευρωπαίου καταναλωτή. 

Οι υδάτινοι πόροι, η εύφορη γή, το πλούσιο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. 

Ειδικά για το νερό, δρομολογήσαμε ήδη την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Ταυρωπού με 12 εκατ. €.  Δρομολογήσαμε επίσης την ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της Λίμνης Σμοκόβου και δεσμεύσαμε 3,5 εκα. € για τη σχετική μελέτη του. Στόχος το συντομότερο να ενταχθεί η εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων εξοικονόμησης νερού από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις καθώς και η υπογειοποίηση του δικτύου από τις γεωτρήσεις αυτές.

Επίσης, ολοκληρώνεται η επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην εξυγίανση των Τ.Ο.Ε.Β., στη θέσπιση Ενιαίων Κανόνων Διαχείρισης των Υδάτινων Πόρων καθώς και στην καθιέρωση Ενιαίων Κανόνων Τιμολόγησης  του αρδευτικού νερού.  Πρόκειται για παρεμβάσεις ουσιαστικές που θα λύσουν οριστικά τόσο το πρόβλημα της επάρκειας νερού  όσο και το πρόβλημα της θεαματικής μείωσης του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων για όλους τους παραγωγούς.

Σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, έχουμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Το ΠΑΑ της περιόδου 2014-2020 με τα 4,7 δις € κοινοτική συμμετοχή, που μαζί με την εθνική και ιδιωτική συμμετοχή, θα ξεπεράσει τα 6 δις €.  Δεν πρέπει να χάσουμε ούτε ένα € αλλά ούτε και ένα λεπτό σε χρόνο. Η αξιοποίηση των πόρων αυτών, είναι φανερό ότι μπορεί να απογειώσει την τοπική μας οικονομία.

Έχουμε επίσης, το  Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Θεσσαλίας καθώς και Ερευνητικά Κέντρα όπως το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος και το  Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων. Η αξιοποίησή τους και η σύνδεσή τους με την παραγωγή μπορεί να επιταχύνει την πορεία της ανάπτυξης του τόπου μας,  ειδικά στην κατεύθυνση των νεοφυών επιχειρήσεων και της καινοτομίας.

Όμως, το απόλυτο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η  αξιοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου για το συνεργατισμό.

Η οργάνωσή μας στο επίπεδο των ομάδων παραγωγών και των  συνεταιριστικών και συνεργατικών σχημάτων, είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στον αγροτικό τομέα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αναδείξουμε και να διεκδικήσουμε σωστά τα αιτήματά μας. Να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του πρωτογενούς τομέα. Να παράγουμε ποιοτικά και φθηνά προϊόντα, να αυξήσουμε το εισόδημά τους, να παρακάμψουμε τους μεσάζοντες και να αναβαθμίσουμε τη θέση μας. Μπορούμε να κάνουμε τη δίκαιη ανάπτυξη και τα οφέλη της, δική μας υπόθεση.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις δυνατότητες που έχει η Καρδίτσα και στον τομέα του τουρισμού. Ο τόπος μας διαθέτει μοναδικές φυσικές ομορφιές και δυνατότητες, όπως είναι η Λίμνη Πλαστήρα, τα λουτρά του Σμοκόβου, της Δρανίστας – Καΐτσας και του Σουλαντά, τη Λίμνη Στεφανιάδα, αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού τις οποίες μπορούμε να αναδείξουμε και να  αξιοποιήσουμε.

Αφήνουμε πίσω, αλλά δεν ξεχνάμε, ποιοι και πως μας οδήγησαν στη μαύρη πενταετία της χρεοκοπίας, της ύφεσης και της λιτότητας. Δεν  ξεχνάμε ποιοι και πώς καταδίκασαν το λαό μας στη φτώχεια και την ανεργία. Είναι όλοι αυτοί που ονειρεύονται εκλογές για να ξανάρθουν στην εξουσία και να αποτελειώσουν την κοινωνία προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων. Είναι όλοι εκείνοι που ακόμη και σήμερα δίνουν τον υπέρ πάντων αγώνα για την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και την υπεράσπιση της διαπλοκής και της διαφθοράς του παλιού πολιτικού συστήματος. Είναι η Ν.Δ. και ο κ. Μητσοτάκης που  θέλει να μειωθούν οι φόροι τους, να αυξηθούν οι φόροι για τη λαϊκή οικογένεια και να γκρεμιστεί το κοινωνικό κράτος.

Δώσαμε σκληρές μάχες και στήσαμε ξανά το κοινωνικό κράτος στα πόδια του. Ασκούμε μια ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική με κύρια αιχμή την πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για όλους, ακόμα και για τους ανασφάλιστους. Όπως επίσης και με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την υλοποίηση του σχεδίου μας. Για τη  μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας, τουλάχιστον κατά 10 μονάδες μέχρι το 2020. Γιατί η ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα, η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία. Επιδιώκουμε  την ανάκτηση όλων των κοινωνικών, των εργασιακών και των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών. Και φυσικά επιδιώκουμε ταυτόχρονα, τη δίκαιη κατανομή των βαρών, την αύξηση και τη δίκαιη διανομή του εισοδήματος.

Τώρα είναι η ώρα της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και της δίκαιης ανάπτυξης.

Τελευταία Νέα
bottom of page