top of page

Χειροπιαστά τα αποτελέσματα της Κοινωνικής Πολιτικής

11 Μαϊου 2017

Άρθρο για την Κοινωνική Πολιτική, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Η Αυγή".

 

 

Χειροπιαστά τα αποτελέσματα της Κοινωνικής Πολιτικής

ΚΕΑ και Στεγαστική παρέμβαση για τους Ρομά στον Δήμο Σοφάδων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις της κυβέρνησης, με τις οποίες γίνεται πράξη μια ολοκληρωμένη Κοινωνική Πολιτική, με κύρια αιχμή τις έξι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μία εκ των οποίων είναι οι συμπολίτες μας Ρομά.

Ήδη το ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) παρέχεται σε πάνω από 450.000 περιπτώσεις, ενώ όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν άμεση πρόσβαση στη διαρκώς ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται η προσφυγή σε δήθεν «ειδικούς» ή άλλους «μεσολαβητές» πρέπει να επισημανθεί με ιδιαίτερη έμφαση, καθώς έχουν σημειωθεί κρούσματα εκμετάλλευσης των δικαιούχων. Η διαδικασία πρόσβασης στο ΚΕΑ είναι πολύ απλή και παρέχει δύο δυνατότητες: είτε με την άμεση είσοδο μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε με την επίσκεψη στα κατά τόπους ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Πράγματι, το ΚΕΑ αποτελεί τον βασικό πυλώνα άσκησης της κοινωνικής πολιτικής, καθώς έχει γίνει πλήρης καταγραφή όλων των κοινωνικών παροχών και επιδομάτων που μπορούν να διατίθενται στους πολίτες και πλέον ο καθένας, με την απλή χρήση των κωδικών του taxisnet και του ΑΜΚΑ, μπορεί να δει εάν δικαιούται κάτι και τι. Παράλληλα, οργανώνεται η ανάπτυξη του συστήματος των 256 Κέντρων Κοινότητας που θα εγκατασταθούν στους δήμους της χώρας ως ένα είδος “one stop shop” προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση και αξιοπρεπής πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων στις υπηρεσίες που τους αφορούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 50 δήμοι με πληθυσμούς Ρομά, στο πλαίσιο ανάπτυξης Κέντρων Κοινότητας, έχουν και παραρτήματα Ρομά που εστιάζουν στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας - πληθυσμού.

Με την ίδρυση των Κέντρων Κοινότητας τίθεται σε λειτουργία ο Εθνικός Μηχανισμός Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής, ο οποίος παρακολουθεί όλες τις πολιτικές του κράτους και στις έξι ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή, αξιολογεί, σχεδιάζει, τεκμηριώνει άμεσα και ηλεκτρονικά, με όλα τα στοιχεία που διαθέτουν το υπουργείο, οι 13 Περιφέρειες και οι 325 δήμοι της χώρας. Αυτό εξασφαλίζει δικαιοσύνη, αποτελεσματικότητα, ομοιογένεια, σχετικά μικρό κόστος, ταχύτητα, έλεγχο και διαφάνεια της εφαρμοζόμενης πολιτικής.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ευπαθή κατηγορία των Ρομά, στρατηγικής σημασίας είναι η επιδίωξη τεσσάρων στόχων:

  • Η ανταπόκριση στις άμεσες ανάγκες του πληθυσμού μέσω δράσεων κάλυψης βασικών αναγκών.

  • Η διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη σταδιακή πορεία προς την πλήρη κοινωνική ένταξή τους.

  • Η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής στην οποία κατοικούν.

  • Η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής προς δύο κατευθύνσεις: αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ρομά αφενός και αφετέρου ασφάλεια, κοινωνική ομαλότητα και δημιουργικός πολιτιστικός πλουραλισμός.

 

Κοινός παρονομαστής είναι η έξοδος από την παγίδα της φτώχειας, της αθλιότητας και της υποβάθμισης της ζωής τους.

Είναι απόλυτα φανερό, και σημαντικό να υπογραμμιστεί, ότι η στρατηγική για τους Ρομά προϋποθέτει την άριστη συνεργασία της κυβέρνησης με την Τοπική και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε σε Σύσκεψη, με αντικείμενο την ανάπτυξη συγκροτήματος κοινωνικής κατοικίας για τους Ρομά στον Δήμο Σοφάδων, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την Πέμπτη 27 Απριλίου. Στη σύσκεψη αυτή προήδρευσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, η βουλευτής Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου ως μέλος και της Επιτροπής Αλληλεγγύης της Κ.Ο., ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, η ειδική γραμματέας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά Κατερίνα Γιάντσιου και ο δήμαρχος Σοφάδων Αθανάσιος Σκάρλος.

Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η συνεργασία των παραπάνω φορέων για την ανάπτυξη συγκροτήματος κοινωνικής κατοικίας στον Δήμο Σοφάδων. Η Ειδική Γραμματεία, σε συνεργασία με την Ομάδα Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού της ΜΟΔ Α.Ε. παρέχει υποστήριξη στον Δήμο Σοφάδων για την εκπόνηση του Τοπικού Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Η στεγαστική αυτή παρέμβαση είναι πιλοτικού χαρακτήρα και για τους 380 οικισμούς Ρομά ανά τη χώρα και θα πλαισιώνεται και από παρεμβάσεις στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, της εκπαίδευσης και της προώθησης στην απασχόληση.

Η σταθερή ανάπτυξη συνεργασιών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολιστικών παρεμβάσεων στους δήμους όπου διαβιούν οι Έλληνες Ρομά μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη των Ρομά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης, απασχόλησης, εκπαίδευσης και υγείας, που καταγράφονται ως τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η προοπτική της κοινωνικής ανάπτυξης με σεβασμό στις αξίες που δικαιώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συγκροτούν την κοινωνική συνοχή είναι πλέον όχι μόνον επιθυμητή, αλλά δυνατή και επιτεύξιμη.

Τελευταία Νέα
bottom of page