top of page

Ο θεσμός του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ανάσα για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και την οικονομία

13 Ιουνίου 2017

Άρθρο για τo θεσμό του εξωδικαστικού συμβιβασμού, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ.

 

 

Ο θεσμός του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Ανάσα για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και την οικονομία

 

Η υπερχρέωση τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων αποτελεί ένα από τα οξύτερα προβλήματα των τελευταίων ετών στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που γεννήθηκε, εξαιτίας και μεσούσης της οικονομικής κρίσης, το οποίο αποτελεί αναμφίβολα ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας. Πολλές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών μολονότι είναι βιώσιμες, βρίσκονται σήμερα στα πρόθυρα της πτώχευσης. Η Κυβέρνησή μας, απέναντι σε αυτό το πρόβλημα έδρασε καταλυτικά, διαμορφώνοντας ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο αίρει τα εμπόδια της επίτευξης συνολικής ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων, πλην όμως βιώσιμων επιχειρήσεων.

Ο νέος αυτός νόμος, ο υπ’ αριθ. 4469/2017, θα ανακουφίσει όλες τις βιώσιμες επιχειρήσεις της χώρας που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών, θέτοντας σε λειτουργία το λεγόμενο εξωδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να μη διασωθούν μέσω αυτού, οι λεγόμενοι «στρατηγικοί κακοπληρωτές». Με τον νέο νόμο θα ρυθμίζονται χρέη προς τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες. Με την καινοτόμα αυτή διαδικασία για την Ελλάδα, η πλειοψηφία των πιστωτών και ο οφειλέτης συζητούν από κοινού, αξιολογώντας την πραγματική οικονομική ικανότητα της επιχείρησης, ένα πλάνο αποπληρωμής, που προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις ή ακόμα και "κούρεμα" οφειλών με σκοπό τη διάσωση της επιχείρησής του.

Ειδικότερα, η διαδικασία ξεκινά κατόπιν σχετικής αίτησης από τον ίδιο τον οφειλέτη, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από μια αρχική πρόταση ρύθμισης οφειλών, καθώς και από αναλυτικά στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησής του προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Την προσπάθεια αυτή συντονίζει ανεξάρτητος διαμεσολαβητής – επιλέγεται από ειδικό μητρώο που θα τηρεί για το σκοπό αυτό η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Η διαδικασία θα υλοποιείται ηλεκτρονικά από ειδικό πληροφοριακό σύστημα, μέσω αντίστοιχης πλατφόρμας, που θα τεθεί σε λειτουργία στις 8 Αυγούστου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του νέου μηχανισμού και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Ο συντονιστής, ένας ανεξάρτητος, ουδέτερος προς τα μέρη τρίτος, μπορεί να διευκολύνει τη διαπραγμάτευση μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Αναλαμβάνει μεταξύ άλλων, την ευθύνη κοινοποίησης των προσκλήσεων προς τους πιστωτές, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία. Περαιτέρω, είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία των προβλεπόμενων χρονικών περιορισμών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, προκειμένου τα αποτελέσματα αυτής να προκύπτουν σε εύλογο χρόνο. Με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων συντάσσει το πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας.

Βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποια επιχείρηση  στη διαδικασία αυτή είναι:

  1. Να αποδείξει ότι είναι βιώσιμη και ότι τα συνολικά της χρέη μέχρι 31/12/2016 είναι πάνω από 20.000 ευρώ.

  2. Να έχει μια θετική χρήση μέσα στα τελευταία τρία χρόνια κάτι που σημαίνει ότι τα λειτουργικά της έσοδα, αφού αφαιρεθούν τα έξοδά της, έχουν θετικό πρόσημο.

 

Επιπλέον, στη ρύθμιση μπορούν επίσης να ενταχθούν και οι ευρισκόμενες σε λύση και εκκαθάριση επιχειρήσεις, εφόσον αποφασιστεί η αναβίωσή τους.

Για την Κυβέρνησή μας αποτελεί υποχρέωση η υποστήριξη του δανειολήπτη, προκειμένου να καταφέρει να προχωρήσει σε δίκαιη και ρεαλιστική αποπληρωμή των χρεών του, που δημιουργήθηκαν εξ αιτίας των υφεσιακών πολιτικών και της ραγδαίας πτώσης πάνω από 25 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ τα προηγούμενα χρόνια.

Τα οφέλη από αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι πολυάριθμα. Κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η σχετικά σύντομη διαδικασία (2-6 μήνες) ενώ για πρώτη φορά στα χρονικά το Δημόσιο διαγράφει χρέη (ακόμα και βασική οφειλή) για την εξυγίανση επιχειρήσεων. Παράλληλα, σε όλη την παραπάνω διαδικασία προβλέπεται αναστολή εκτέλεσης καταδιωκτικών μέτρων. Επίσης, έμφαση δίνεται στον αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών, δεδομένου ότι δεν αφορά χρέη που έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/16 ενώ,  ο οφειλέτης που μπαίνει σε αναδιάρθρωση πρέπει να είναι συνεπής στις δόσεις προς όλους, γιατί αλλιώς αναβιώνουν τα χρέη του.

Για τις περιπτώσεις δε των οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών και φυσικών προσώπων, το σύνολο των οποίων είναι κάτω των 20.000 ευρώ, θα ισχύσουν παρόμοιες ρυθμίσεις με αυτές που ισχύουν με τον παραπάνω νόμο  για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα προβλέπονται σε υπουργικές αποφάσεις, που  θα εκδοθούν έως το τέλος Ιουνίου και οι οφειλέτες θα μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε έως 120 δόσεις, με «κούρεμα» των προσαυξήσεων. Όσο λιγότερες είναι οι δόσεις, τόσο μεγαλύτερο το "κούρεμα", ενώ υπό προϋποθέσεις θα προβλέπεται ακόμη και "κούρεμα" της βασικής οφειλής.

Τελευταία Νέα
bottom of page