top of page

Νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,  για ασφαλιστικές και εργασιακές ρυθμίσεις

7 Σεπτεμβρίου 2017

Άρθρο για το Νομοσχέδιο που αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,  για ασφαλιστικές και εργασιακές ρυθμίσεις, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ.

 

 

Χρ. Κατσαβριά: «Η αποτελεσματικότητα έχει γίνει εθισμός: το γρήγορο δεν αρκεί. Θέλουμε πάντα, το γρηγορότερο δυνατόν».

 

Με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σήμερα, και ειδικότερα με τις διατάξεις που αφορούν στην αναπηρία, η Πολιτεία εκπληρώνει ένα θεμελιώδες χρέος απέναντι σε εκείνους τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη κατάσταση. Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, είναι ένα ισχυρό αποτύπωμα της ανθρωπιστικής αντίληψης που διέπει την κοινωνική μας πολιτική και αναδεικνύει  έμπρακτα την κοινωνική αλληλεγγύη, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ως βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Πράγματι, η αναπηρία είναι κοινωνικό ζήτημα και όχι πρόβλημα ατομικό ή απλώς οικογενειακό, του οποίου οι συνέπειες αφορούν τα ίδια τα άτομα ή τους συγγενείς τους. Αυτή η προσέγγιση του ζητήματος, που υιοθετείται στον ορισμό της αναπηρίας, προσδιορίζει καθοριστικά την ανάλογη ευθύνη της Πολιτείας και χτυπά στη ρίζα του τον κοινωνικό αποκλεισμό. Πρόκειται για έναν δυναμικό ορισμό του φαινομένου της αναπηρίας, ο οποίος πολύ εύστοχα, περιλαμβάνει πλέον και τις μακροχρόνιες νόσους – καθώς και αυτές ισοδυναμούν στην πράξη με αναπηρία.

Με τις ρυθμίσεις που εισάγονται, επιδιώκεται:

  • Η διασφάλιση της προσβασιμότητας στις υποδομές και τις υπηρεσίες του δημοσίου, στους δημόσιους χώρους, καθώς επίσης και στον καθορισμό γενικών αρχών και προτύπων για προϊόντα διαθέσιμα προς όλους.

  • Η εμπέδωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, καθώς τα διοικητικά όργανα και αρχές υποχρεώνονται να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρίες, είτε αυτά είναι εργαζόμενοι είτε απλά εξυπηρετούμενοι.

  • Η διασφάλιση βασικής πληροφόρησης για τα Άτομα με Αναπηρίες κατά τις συναλλαγές τους  με τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

  • Η εισαγωγή εκπαιδευτικών ενοτήτων, που αφορούν στα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, στα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των παραγωγικών σχολών του Δημοσίου.

  • Η αναγνώριση της ελληνική νοηματικής, της Γλώσσας των κωφών και των βαρήκοων πολιτών,  ως επίσημης γλώσσας του Κράτους, καθώς  και η αναγνώριση  της ελληνικής γραφής Μπράιγ (Braille), ως επίσημης μεθόδου γραφής και ανάγνωσης των τυφλών πολιτών.

  • Ο σεβασμός και η εξασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης στην πληροφόρηση και την επικοινωνία, με τη χρήση από τους παρόχους αυτών των υπηρεσιών,  σύγχρονων και κατάλληλων τεχνολογικών μέσων.

  • Η υποχρέωση διαβούλευσης με τις οργανώσεις των αναπήρων στη διάρκεια των διαδικασιών επεξεργασίας νόμων που τους αφορούν. 

 

Είναι σημαντικό επίσης, να επισημανθεί η σπουδαιότητα της τροπολογίας της κ. Φωτίου που αφορά στη μετατροπή του ΟΓΑ σε αποτελεσματικό εργαλείο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής, τουλάχιστον όσον αφορά στην αξιόπιστη και ταχύτατη απονομή των κάθε είδους κοινωνικών επιδομάτων. Όπως αποδεικνύεται, για την κυβέρνησή μας, η αποτελεσματικότητα έχει γίνει εθισμός: το γρήγορο δεν αρκεί. Θέλουμε πάντα, το γρηγορότερο δυνατόν. Και εάν δεν διαθέτουμε κάποιο εργαλείο, τότε το επινοούμε. Αυτή είναι η ουσία της συγκεκριμένης ρύθμισης.

Όμως, η πολιτική βούληση της κυβέρνησης για μια σοβαρή και ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική, εκδηλώνεται και με τις ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν  στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας, στην ενίσχυση και επέκταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Οι δύο, ίσως πιο σημαντικές, από αυτές τις ρυθμίσεις, αφορούν:  Η μεν πρώτη στη μείωση του κόστους για την εξαγορά πλασματικών ετών για τους αγρότες. Και πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι με αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται πολλοί συμπολίτες μας - ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ κατά το παρελθόν, οι οποίοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με πολλές αλλαγές στον ασφαλιστικό νόμο αφενός αλλά και με τη μετάβαση του ΟΓΑ από αμιγώς αναδιανεμητικού ασφαλιστικού φορέα, σε κύριο φορέα ασφάλισης. Είναι πραγματικά, μια δίκαιη προσέγγιση.

Η δεύτερη ρύθμιση, αφορά στην κατάργηση της υποχρέωσης μηχανικών και δικηγόρων να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές εξαιτίας μόνο της εγγραφής τους σε ΤΕΕ και δικηγορικούς συλλόγους αντίστοιχα. Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών θα έχουν πλέον υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στις Δ.Ο.Υ. - και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί, επιλύει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, καθώς διαφορετικά θα έχαναν το δικαίωμα της επαγγελματικής αναφοράς και της επίσημης επίκλησης της επιστημονικής τους ιδιότητας.

Το σύνολο των θεσμικών παρεμβάσεων που ψηφίστηκαν,  ικανοποιεί δίκαια αιτήματα της κοινωνίας των πολλών και αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση είναι μαζί και δίπλα στον εργαζόμενο λαό, στα νιάτα της πατρίδας μας και σε όλες τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας. 

Τελευταία Νέα
bottom of page