top of page

Εναρμόνιση της εκπαίδευσης με τις κοινωνικές ανάγκες

15 Νοεμβρίου 2017

Άρθρο για την εναρμόνιση της εκπαίδευσης με τις κοινωνικές ανάγκες, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ.

 

 

Εναρμόνιση της εκπαίδευσης με τις κοινωνικές ανάγκες.

Η δημοκρατική εκπαίδευση, η συλλογική λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας, η ισότητα των ευκαιριών, είναι η απάντηση στην κρίση και η προϋπόθεση για τη δίκαιη ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση είναι ο καθρέφτης που αντανακλά, με τον πιο αξιόπιστο τρόπο, το σύνολο των διεργασιών που συντελούνται στην κοινωνία και την οικονομία. Πρόκειται για διεργασίες που αφορούν στο σήμερα αλλά και στη διαμόρφωση του μέλλοντος των επόμενων γενεών. Αυτός είναι ο λόγος που για το κατεστημένο, το εκπαιδευτικό σύστημα και η παιδεία γενικότερα, αποτέλεσε το ιδανικό θύμα της ύφεσης και των ασκήσεων λιτότητας.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, είχαμε τη θανάσιμη σύμπτωση: χρεοκοπία στην οικονομία και στο εκπαιδευτικό σύστημα με ταυτόχρονη απόπειρα εμβάθυνσης της αδικίας και των κοινωνικών ανισοτήτων.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 34% η μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση, από το 2011 μέχρι και το 2014. Η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ – η σημερινή «κεντροαριστερά» -  είχαν συνομολογήσει την περαιτέρω μείωση των δαπανών, σε 2,15% επί του ΑΕΠ για το 2017 και σε 1,9% για το 2018. Αντίθετα, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση αυξήθηκαν στο 2,85 % επί του ΑΕΠ. Η σύγκριση αυτή, από μόνη της, θα αρκούσε για να πείσει και τον πλέον κακόπιστο για τη μεροληπτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της κοινωνίας των πολλών, σε αντίθεση με τη μεροληπτική πολιτική της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ υπέρ της «αριστείας» του κατεστημένου.

Όμως, η βαθιά πολιτική σύγκρουση του ΣΥΡΙΖΑ με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές δυνάμεις, ξεφεύγει από τους αριθμούς. Αγγίζει κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς ήδη υλοποιούνται ριζικές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Θεσμοθετήθηκε και λειτουργεί ο Νέος Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Ξεκίνησε η υλοποίηση του θεσμού των Σχολικών Γευμάτων για περίπου 40.000 μαθητές Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, με στόχο το επόμενο σχολικό έτος να επεκταθεί σε πάνω από 100.000 μαθητές.

Προγραμματίζεται η δημιουργία Δικτύου Συστήματος Βιβλιοθηκών σε 1.000 Δημοτικά Σχολεία στο σχολικό έτος 2017 -2018 με στόχο να επαναλειτουργήσουν και οι Σχολικές Βιβλιοθήκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προβλέπεται εντός τριετίας (2018-2021) η σταδιακή μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό από 25 σε 22.

Με τις αλλαγές στα Γυμνάσια, καθιερώθηκαν τα δύο τετράμηνα και μειώθηκε ο εξεταστικός φόρτος σε όφελος των μαθητών. Καθιερώθηκε επίσης η ενισχυτική διδασκαλία για τους μετεξεταστέους.

Καταργήθηκε η τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο και αποδεσμεύτηκε ο βαθμός του απολυτηρίου του Λυκείου από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μειώθηκαν τα εξεταζόμενα μαθήματα του ΓΕΛ στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Επίκειται η αλλαγή του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Έγινε εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης των μαθημάτων σε Α/θμια και Β/ θμια εκπαίδευση και υλοποιείται πιλοτικά, η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών.

Δόθηκε άμεση προτεραιότητα στον τομέα της ειδικής αγωγής με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την άρση των εμποδίων στην ισότιμη εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και την ενίσχυση του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Τα προγράμματα λειτουργίας των Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων έχουν προσαρμοστεί με τα αντίστοιχα των γενικών, και σε όλα αυτά τα σχολεία μπορεί πλέον να λειτουργεί και Ολοήμερο πρόγραμμα. Με τη δημιουργία νέου τύπου σχολείου, με νέα ωρολόγια προγράμματα, αναβαθμίστηκε η Δευτεροβάθμια Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Ο επανασχεδιασμός  του νέου τύπου σχολείου, τα νέα ωρολόγια προγράμματα, ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την ειδική αγωγή, καθώς και η αύξηση των προσλήψεων προσωπικού στην Ειδική Αγωγή σε αριθμούς ρεκόρ αναβαθμίζουν το  περιεχομένο σπουδών και το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. Στόχος µας η κάλυψη των µεγάλων κενών της πρώιμης παρέμβασης και της διά βίου εκπαίδευσης και υποστήριξης των ΑµεΑ.

Επανήλθε ο έλεγχος και η εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων στο Υπουργείο Παιδείας.

Συγκροτήθηκε Εθνική Στρατηγική για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και καθορίστηκε το Πλαίσιο  Ποιότητας της Μαθητείας.  Με τις αλλαγές στα ΕΠΑΛ προωθείται μία σημαντική μεταρρύθμιση στην επαγγελματική εκπαίδευση: Ενιαία Α' τάξη, τομέας στη Β΄, Ειδικότητα στη Γ΄, Μεταλυκειακό έτος μαθητείας µε πλήρη εργασιακά δικαιώματα στους αποφοίτους, πρόσβαση αποφοίτων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Ενισχυτική διδασκαλία και στα ΕΠΑΛ και καθορισμός  επαγγελματικών δικαιωμάτων  για όλες τις ειδικότητες στις οποίες απαιτούνται. Εφαρμόζεται η  Πιλοτική δράση «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ».

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, σε σχολικές μονάδες της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Αποκαταστάθηκε ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του χαρακτηρισμού της διαγωγής και καταργήθηκε η ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων των μαθητών.

Αυξήθηκαν οι δομές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κατά 6 μονάδες.

Ο στόχος να ανοίξουν όλα τα σχολεία και στις δυο βαθμίδες της εκπαίδευσης, χωρίς ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και βιβλία, επιτεύχθηκε και φέτος  όπως και το 2016 για πρώτη φορά.

Σε ότι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τα ΑΕΙ:

Θεσμοθετήθηκε νέο και ολοκληρωμένο πλαίσιο οργάνωσης για την έρευνα στα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα και υπερδιπλασιάστηκαν οι κρατικές δαπάνες το χώρο της έρευνας.

Προκηρύχθηκαν 1.000 θέσεις  ΔΕΠ  για πρώτη φορά μετά το 2010 και προγράμματα απόκτησης διδακτικής εμπειρίας για νέους διδάκτορες. Καταργήθηκε η διαγραφή φοιτητών, οργανώθηκαν προγράμματα ενίσχυσης απόρων φοιτητών και επανήλθε η κανονικότητα στη διοίκηση των ΑΕΙ και η ομαλότητα στην ακαδημαϊκή κοινότητα.  

Διευρύνθηκε η δυνατότητα φοίτησης στο Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο με μείωση των διδάκτρων. Βελτιώθηκε το σύστημα των μεταγραφών ενώ παρέχονται δωρεάν συγγράμματα για το 2ο πτυχίο.

Μειώθηκαν τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τα ΑΕΙ.

Με τη θεσμοθέτηση κινήτρων επαναπατρισμού των νέων επιστημόνων, επιχειρείται η ανακοπή του brain drain.

Η παραπάνω συνοπτική παρουσίαση της πολιτικής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα της Παιδείας καταδεικνύει το γεγονός ότι, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, είναι εφικτός ο στόχος για αλλαγές στην κατεύθυνση της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και της ανάδειξης της Παιδείας ως αναπτυξιακού συντελεστή. Αντίθετα, το παλιό πολιτικό σύστημα χρησιμοποίησε τη χρεοκοπία ως άλλοθι, για τη βάρβαρη επιλογή του να συρρικνώσει τις δαπάνες για την παιδεία και να τσαλακώσει τα όνειρα της νέας γενιάς.

Η δημοκρατική εκπαίδευση, η συλλογική λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας, η ισότητα των ευκαιριών, είναι η απάντηση στην κρίση και η προϋπόθεση για τη δίκαιη ανάπτυξη.

Η νέα γενιά και η κοινωνία των πολλών γίνονται οι πρωταγωνιστές του νέου οικονομικού και κοινωνικού υποδείγματος. Επιδιώκουν την εναρμόνιση της εκπαίδευσης με τις κοινωνικές ανάγκες ως μια από τις προϋποθέσεις για  τη κοινωνική απελευθέρωση και την  κοινωνική δικαιοσύνη.

Τελευταία Νέα
bottom of page