top of page

Οι  Έλληνες της Διασποράς είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας

15 Δεκεμβρίου 2017

Άρθρο για τους Έλληνες της Διασποράς, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιεύτηκε στη εφημερίδα ΑΥΓΗ.

 

 

Οι  Έλληνες της Διασποράς είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας

Ο απόδημος ελληνισμός, ή καλύτερα ο ελληνισμός της διασποράς, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκφράσεις του ελληνισμού στη διαχρονική του πορεία. Χαρακτηρίζεται από την σημαντική συμβολή της στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική εξέλιξη του συνολικού ελληνικού κόσμου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Χαρακτηρίζεται επίσης, και από την υψηλού επιπέδου ενσωμάτωσή της στο καθημερινό γίγνεσθαι της χώρας υποδοχής. Τα περίπου 7 εκατ. των  Ελλήνων  της Διασποράς είναι οι καλλίτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό. Υπερασπίζονται με πάθος τις θέσεις μας για τα εθνικά θέματα και αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για την πατρίδα μας.

Το χρέος της ελληνικής Πολιτείας είναι να εξασφαλίζει τους όρους υπό τους οποίους ο απόδημος ελληνισμός θα διατηρεί την εθνική του ταυτότητα και θα συνδέεται απρόσκοπτα με το ελλαδικό κέντρο. Αυτό ασφαλώς, προϋποθέτει μια συγκροτημένη Εθνική Στρατηγική για τον Απόδημο Ελληνισμό που να διέπεται από πνεύμα συναντίληψης, συνεννόησης και συναίνεσης, στη βάση των δημοκρατικών αρχών, του ουμανισμού και του πολυπολιτισμού. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας στρατηγικής είναι επιτακτικά αναγκαίο να διαμορφώνονται και να υλοποιούνται οι πολιτικές μας.

Ήδη για το πρόβλημα της διοικητικής εξυπηρέτησης των ομογενών μας έχουμε ιδρύσει τα ΚΕΠΟ, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Ομογενών, στα περισσότερα Προξενεία μας στο εξωτερικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα γραφειοκρατίας και κακοδιοίκησης, που ταλαιπωρούσαν και καταδυνάστευαν τους Ομογενείς, από την έκδοση διαβατηρίων και διπλωμάτων οδήγησης μέχρι την υλοποίηση πρωτοποριακών επενδύσεων.

Στο μεγάλο θέμα της Παιδείας των Ομογενειών  έχει επιτευχθεί ένα μεγάλο άλμα με την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας της ελληνικής γλώσσας, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εξωτερικών, Παιδείας και Εσωτερικών, τον Απρίλιο του 2017. Αυτή η πρωτοβουλία ενισχύει και προωθεί την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Γιατί, πράγματι, η εξελικτική διαδρομή της στο πέρασμα των αιώνων, την καθιστά φορέα της πλούσιας  ιστορίας, του πολιτισμού και της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων. Με την οικουμενική παρακαταθήκη της γλώσσας μας, μπορούμε να σκεφτούμε πέρα από τα όρια του χυδαίου καταναλωτισμού και της ισοπεδωτικής και ανελέητης επιβολής ιδεολογικών σχημάτων, θρησκευτικών δογμάτων ή οικονομικών και στρατιωτικών τετελεσμένων. Μπορούμε να αναζητήσουμε το αληθινό στην ελευθερία της σκέψης, στο σεβασμό του διαφορετικού, στη δίκαιη σχέση ανθρώπων και λαών, στην προστασία των φυσικών πόρων και των προϋποθέσεων της ζωής. Αυτό ακριβώς, είναι το μήνυμα που αισθάνονται ως χρέος να μεταλαμπαδεύσουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, οι Έλληνες του Ελλαδικού χώρου και οι Έλληνες της Διασποράς.  Πάνω σε αυτή τη βάση επιδιώκουμε την οικοδόμηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με τους άλλους λαούς.

Επίσης, παρά τις οικονομικές δυσχέρειες του ελληνικού κράτους εξαιτίας της κρίσης, αποκαταστήσαμε τις αρρυθμίες στον τομέα της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό. Μάλιστα, ψηφίστηκε νέο θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στο υπουργείο Παιδείας να ασκήσει μια πιο αποτελεσματική πολιτική που θα καλύπτει τις ανάγκες της νέας γενιάς.

Ως προς το σημαντικό ζήτημα των δεσμών των Αποδήμων με το Εθνικό Κέντρο, ενισχύουμε τους υπάρχοντες θεσμούς και καταβάλλεται προσπάθεια για την ανάδειξη νέων στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων. Αξιοποιούμε την  Πα.Δ.Ε.Ε. (Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού), με συχνή παρουσία των στελεχών της στο ελληνικό Κοινοβούλιο και στενή συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς. Αξιοποιούμε επίσης, δίκτυα πολιτικών, επιστημόνων, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών των ομογενών μας. με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιείται η χρησιμότητα και η επιρροή τους στη χώρα όπου ζουν, με αμοιβαία επωφελείς πρωτοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις τους. Συνεργαζόμαστε στενά με τις Ελληνικές Κοινότητες, αφουγκραζόμαστε τον παλμό τους και από κοινού βρίσκουμε τις κατάλληλες λύσεις για επί μέρους προβλήματα που τους απασχολούν. Στο σημείο αυτό, υπογραμμίζεται για παράδειγμα, ο θετικός ρόλος της (ΟΕΚΑΙ) Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων στο θέμα της ελληνικής γλώσσας.       

Στο πλαίσιο μιας ενεργητικής πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, αναπτύσσουμε τις διμερείς σχέσεις της χώρας και επιδιώκουμε διακρατικές συμφωνίες, για τα φορολογικά και τα συνταξιοδοτικά θέματα των παλιννοστούντων συμπατριωτών μας.

Η αποκατάσταση του πραγματικά δημόσιου χαρακτήρα της ΕΡΤ, μετά τα θλιβερά γεγονότα του 2013 και η Φωνή της Ελλάδας, επανασυνέδεσαν το Εθνικό Κέντρο με τους Απόδημους και ξαναζωντάνεψαν την αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση. Επίσης, η ίδρυση και εξαιρετικά επιτυχής λειτουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, αναμένεται να διευρύνει τις δυνατότητες αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, προκειμένου να διευκολυνθεί αποτελεσματικά η πρόσβαση των Ελλήνων της Διασποράς, ιδιαίτερα των νέων, σε βιβλιοθήκες και αρχεία της χώρας μας.  

Μεγάλη σημασία αποδίδουμε στην ενίσχυση, την υποστήριξη και τη διασύνδεση με τις οργανώσεις των απανταχού Φιλελλήνων. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η εξαιρετικά επιτυχής πραγματοποίηση των Ελληνικών Ημερίδων στον Τάραντα της Ιταλίας, με συν- διοργανωτές τους Ιταλούς Φιλέλληνες.  

Με δεδομένη την ανάγκη βελτίωσης της οικονομική κατάστασης της χώρας μας, δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στην προσέλκυση μικρών και μεγάλων επενδύσεων από Ομογενείς στην Ελλάδα και διαμορφώνεται ένα πλέγμα κινήτρων προς αυτή την κατεύθυνση.

Πολλές φορές βέβαια,  γίνεται λόγος για την ψήφο των Ομογενών. Πρόκειται για ένα θέμα που απαιτεί ψύχραιμη και νηφάλια προσέγγιση καθώς, εκτός από τα τεχνικά ζητήματα – όπως είναι μια άρτια διαδικασία απογραφής των ομογενών - υπάρχουν και ευαίσθητα πολιτικά θέματα που πρέπει να επιλυθούν. Βασικό κριτήριο πρέπει να είναι η αξιόπιστη αποτύπωση της βούλησής τους σε συνδυασμό με την κατοχύρωση των εθνικών μας συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό είναι περιττός κάθε είδους κομματικός διαγκωνισμός και μάλιστα με λαϊκίστικη χροιά.

Ο ελληνισμός, με την ελληνική Διασπορά αναπόσπαστο τμήμα του, πορεύεται στο χρόνο και την ιστορία με τη σκευή της μοναδικότητας στη γλώσσα, τον πολιτισμό, την επινοητικότητα και τη δημιουργία. Με την οικουμενική πνευματικότητα που εκδηλώνεται στο μύθο, τη φιλοσοφία, την επιστήμη, τη θρησκεία και την τέχνη. Με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Με την ευθύνη, ως αίσθηση καθήκοντος για τη διαφύλαξη των διαχρονικών και πανανθρώπινων αρχών και αξιών. Με την αγωνιστικότητα στην επιδίωξη υψηλών ιδεωδών και το αντιστασιακό πνεύμα απέναντι σε καθετί που επιχειρεί να υποδουλώσει τον άνθρωπο και τους λαούς

Τελευταία Νέα
bottom of page