top of page

«Ανακούφιση» για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων

13 Φεβρουαρίου 2018

Άρθρο για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ.

 

 

«Ανακούφιση» για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων

Η υπερχρέωση αγροτών, επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που μας κληροδότησε το παλιό πολιτικό σύστημα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του τόπου μας, με άμεσο αντίκτυπο στην εθνική μας οικονομία.

Πολλές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών μολονότι είναι βιώσιμες, βρίσκονται σήμερα στα πρόθυρα της πτώχευσης ενώ από την άλλη ελεύθεροι επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων καθώς και αγρότες, που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, καταλήγουν να οφείλουν τεράστια ποσά σε τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες.

Η Κυβέρνησή μας, απέναντι σε αυτό το πρόβλημα έδρασε καταλυτικά, διαμορφώνοντας ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο προωθεί τη  συνολική ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών. Βασικός στόχος είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας και η εξασφάλιση της ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα (αντιμετώπιση κόκκινων δανείων, μείωση επιτοκίων δανεισμού, νέες χρηματοδοτήσεις κλπ).

Το νέο θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει ρύθμιση οφειλών, έως 120 δόσεις, προς το Δημόσιο ή και προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι οποίες πρέπει να είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, και αυτό συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Α' 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχει ξεκινήσει από 5/2/2018 και θα διαρκέσει έως 31/12/2018 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr) και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση δε θα μπορούν να κάνουν νέα αίτηση εάν τη χάσουν, διότι χορηγείται άπαξ. Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, θα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους μηχανικούς, λογιστές, δημοσιογράφους, αγρότες κ.α.) προκειμένου να ρυθμίσουν οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν «κούρεμα» τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων και επιμήκυνση του υπόλοιπου ποσού της οφειλής, ανάλογα με το ύψος της και το εισόδημα του οφειλέτη, έως 120 δόσεις.

Για την ένταξη στη διαδικασία ο ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να έχει επιτύχει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων μία φορά κατά την προηγούμενη τριετία (ακόμα και το φορολογικό έτος 2017, εφόσον επιθυμεί).

  • Η οφειλή, μετά το «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων να αξιολογείται ως βιώσιμη και συγκεκριμένα είναι έως 8 φορές μεγαλύτερη του ετησίου εισοδήματος του οφειλέτη (π.χ. για εισόδημα 5.000 ευρώ, η οφειλή μετά το «κούρεμα» να είναι μέχρι 40.000 ευρώ)

  • Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη να είναι μικρότερη από το 25πλασιο της οφειλής προς ρύθμιση (π.χ. για οφειλή προ «κουρέματος» 40.000 ευρώ, δεν πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ)

 

Συγκεκριμένα,

  • για οφειλές έως 3.000 ευρώ προσφέρονται μέχρι 36 δόσεις.

  • για οφειλές 3.000,01 – 20.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα» 85% τόκων και προσαυξήσεων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις.

  • για οφειλές 20.000,01 – 50.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα» 85% τόκων και προσαυξήσεων και επιπλέον «κούρεμα» 95% προστίμων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις.

 

Μέσω της  Ειδικής Γραμματείας  Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) λειτουργεί ένα πανελλαδικό δίκτυο Κέντρων – Γραφείων, τα λεγόμενα Γραφεία Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ). Είναι αναμφισβήτητο ότι πολλές  ομάδες πολιτών (άνεργοι αγρότες, εργάτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικροέμποροι και μικροεπιχειρηματίες), μπορούν να επωφεληθούν από τις δωρεάν και ανοιχτές σε όλους υπηρεσίες του Γραφείου.

Αποστολή των Γραφείων είναι:

  • Να ενημερώνουν σφαιρικά και αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους υπερχρεωμένους πολίτες και επιχειρήσεις, που είναι πρόθυμοι να ξεπεράσουν την   προφανή αδυναμία τους να ανταπεξέλθουν στα χρέη τους.

  • Να παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες, εξηγώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νέο Νόμο, για όλα τα χρέη που έχουν ευάλωτες και μη κοινωνικές ομάδες , καθώς και τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις με χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες, τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

 

Στην Καρδίτσα, λειτουργεί ήδη ένα από τα δεκαεπτά Γραφεία του Δικτύου, το οποίο και βρίσκεται στο κτίριο του Δήμου Καρδίτσας στην οδό Σαρανταπόρου αρ.140  (δεύτερος όροφος). Η υπηρεσία αυτή τηρεί αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι για ραντεβού πρέπει να καλούν στον τηλεφωνικό αριθμό 213 212 5730.

Η χώρα έχει ήδη μπεί σε τροχιά ανάπτυξης, η απομείωση του χρέους είναι επί θύραις, η επιτροπεία παίρνει οριστικά και αμετάκλητα τέλος τον Αύγουστο. Το σχέδιο για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα έχει στο κέντρο του όλους τους εργαζόμενους, όλους τους δημιουργικούς Έλληνες. Είμαστε μαζί τους για να τους θωρακίσουμε από τις συνέπειες της κρίσης και να τους ενισχύσουμε στην πορεία για τη δίκαιη ανάπτυξη.

Τελευταία Νέα
bottom of page