top of page

Εξωδικαστικός συμβιβασμός και ρυθμίσεις, ευκαιρία ζωής για όλους τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες

27 Μαρτίου 2018

Άρθρο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και τις ρυθμίσεις για όλους τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ.

 

 

Εξωδικαστικός συμβιβασμός και ρυθμίσεις, ευκαιρία ζωής για όλους τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες

Νέα ρύθμιση και για τα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια

Υπερχρεωμένοι άνεργοι, αγρότες, εργάτες, χρόνια πάσχοντες, συνταξιούχοι, μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικροέμποροι, μικροεπιχειρηματίες, έχουν και πάλι τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα καλλίτερο μέλλον, συμμετέχοντας ενεργά στην οικονομική ζωή της χώρας μας.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), τα Κέντρα και τα Γραφεία Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης των Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ και ΓΕΥΔ),  είναι ο  ΔΩΡΕΑΝ και έγκυρος ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ, στην προσπάθεια κάθε πολίτη να αποπληρώσει τα χρέη του σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες.

Στη Θεσσαλία λειτουργούν  δύο ΚΕΥΔ, ένα στην Καρδίτσα και ένα στη Λάρισα. Πρόθυμοι υπάλληλοι, είναι εκεί για να ενημερώσουν υπεύθυνα και εξατομικευμένα  τους δανειολήπτες και τους συνεργάτες τους, για το νομικό πλαίσιο που αφορά στο πρόβλημα της υπερχρέωσης. Μπορούν να απαντήσουν σε κάθε εύλογο ερώτημα για τα δικαιώματα και τις προστατευτικές πρόνοιες που ορίζονται από τη νομοθεσία. Έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και διαδικασίες για την αντιμετώπιση όλων των συσσωρευμένων οφειλών του ενδιαφερόμενου πολίτη.

Σε περιπτώσεις μόνιμης αδυναμίας εξυπηρέτησης οφειλών προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις Τράπεζες, ο νέος νόμος δίνει και τη δυνατότητα διαγραφής οφειλών. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα επιδότησης των αδύναμων πολιτών από το κράτος, με βάση ορισμένα κριτήρια όπως οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης και η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας. Όλα αυτά, βεβαίως, με την προϋπόθεση ο δανειολήπτης να είναι συνεργάσιμος. 

Με εντολή του πρωθυπουργού, το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επεξεργάστηκε και σχεδίασε το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, προκειμένου οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και οι αλιείς, από την 1η Μαΐου του 2018, να μπορούν να διευθετήσουν τις οφειλές τους προς την υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης ή συμβιβασμού των αγροτικών οφειλών, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους και, πιο συγκεκριμένα, με 3 βασικά πλεονεκτήματα:

 • Διαγραφή όλων των εξωλογιστικών τόκων, εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση ή ο συμβιβασμός.

 • Δυνατότητα διαγραφής έως 60% του λογιστικού υπολοίπου (κεφαλαίου), ανάλογα με το ύψος της οφειλής, την δυνατότητα ρύθμισης ή ολικής εξόφλησης της οφειλής, την ύπαρξη και αξία σχετικών εξασφαλίσεων και την οικονομική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

 • Υπολογισμό των υπολοίπων οφειλής, έχοντας εφαρμόσει τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα πανωτόκια (Ν.3259/2004).

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι η παρακάτω:

 • Κάθε ιδιώτης οφειλέτης που ασκεί αγροτική, κτηνοτροφική, πτηνοτροφική ή αλιευτική δραστηριότητα, μπορεί να υποβάλει αίτημα ρύθμισης ή συμβιβασμού μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπως και στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.

 • Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται και στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

 • Σε κάθε περίπτωση η υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα ενημερώνει τον οφειλέτη για την τελική εξέλιξη του αιτήματός του.

 • Ο οφειλέτης αποδέχεται την τελική πρόταση της Τράπεζας και συνάπτεται συμφωνία ρύθμισης ή συμβιβασμού, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα ακυρώνεται.

 

Ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις, σημειώνονται τα εξής:

 • H μεγαλύτερη διάρκεια ρύθμισης μπορεί να είναι έως 10 χρόνια ενώ σε περίπτωση συμβιβασμού (ολικής εξόφλησης) 3 μήνες.

 • Για τη ρύθμιση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η είσπραξη προκαταβολής, το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ύψος της νέας δόσης ή τα  250€.

 • Το μέρος του Λογιστικού Υπολοίπου που δεν θα ρυθμίζεται κατά τη Ρύθμιση, θα αποθηκεύεται και δεν θα εκτοκίζεται κατά την περίοδο του προγράμματος αποπληρωμής. Το ποσό της «αποθήκης» θα τίθεται σε διαγραφή εάν και εφόσον έχει εξοφληθεί πλήρως το ρυθμισμένο κεφάλαιο, ειδάλλως θα αναβιώνει και θα απαιτείται κανονικά. Η ίδια μεταχείριση θα υπάρχει και για το μέρος των εξωλογιστικών τόκων.

 • Συμπεριλαμβάνονται οφειλέτες με υπάρχουσα ρύθμιση, η οποία παρουσιάζει καθυστέρηση τουλάχιστον 30 ημερών στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

 • Το πρόγραμμα δεν ισχύει για δάνεια με Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου.

 

Η κυβέρνησή μας, δημιούργησε την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή μας να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση - αλλά με την κοινωνία όρθια. Πρόκειται για μια προσπάθεια που φέρνει πολύ κοντά την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους με όλους τους ενδιαφερόμενους.  

Είναι γεγονός ότι η παρατεταμένη οικονομική κρίση, στην ουσία η χρεοκοπία της χώρας, την οποία προκάλεσαν το παλιό πολιτικό σύστημα και η κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, συμπαρέσυρε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας και γονάτισε κυριολεκτικά τους ανθρώπους του μόχθου. Πολλές μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις έκλεισαν. Βιώσιμες οικονομικές μονάδες απειλούνται με καταστροφή.   

Όμως, όλοι όσοι πραγματικά και αποδεδειγμένα δεν έφταιξαν, αξίζουν να έχουν κοινωνική προστασία. Αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία προκειμένου να συμβάλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας και στη δίκαιη ανάπτυξη. Ειδικά τώρα, που η έξοδος από τα μνημόνια και την επιτροπεία δεν είναι μακρινό όνειρο. Είναι μια προδιαγεγραμμένη και άμεση προοπτική, από τον επόμενο Αύγουστο.  

Και είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτή, για να αποκατασταθεί η παραγωγική βάση της περιοχής μας. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα ενισχύσουμε τις προοπτικές της τοπικής και της περιφερειακής ανάπτυξης, θα αυξήσουμε την απασχόληση και τα εισοδήματα και, κυρίως, θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να ανακτηθεί η αισιοδοξία και η αξιοπρέπεια όλων.

Θέλουμε όλους τους πολίτες, μαζί και εκείνους που  ακόμη ταλαιπωρούνται άδικα από την κρίση, να είναι συμμέτοχοι στο χτίσιμο της μεταμνημονιακής Ελλάδας.

Τελευταία Νέα
bottom of page