top of page

Η σημασία του τμήματος «Αγωγής και Φροντίδας  στην πρώιμη Παιδική Ηλικία» για την Καρδίτσα

23 Ιανουαρίου 2019

Άρθρο για τη σημασία του τμήματος «Αγωγής και Φροντίδας  στην πρώιμη Παιδική Ηλικία» για την Καρδίτσα, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η σημασία του τμήματος «Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη Παιδική Ηλικία» για την Καρδίτσα

Η ίδρυση τμήματος Αγωγής και Φροντίδας  στην πρώιμη Παιδική Ηλικία με έδρα την Καρδίτσα είναι μια σημαντική εξέλιξη που εμπλουτίζει και αναβαθμίζει το ακαδημαϊκό προφίλ του νομού μας. Δεν έρχεται για να καλύψει απλά το κενό που άφησε στο νομό μας η βίαιη απομάκρυνση της Σχολής Νηπιαγωγών και να αποκαταστήσει μια αδικία δεκαετιών. Αποτελεί την πιο πρόσφατη  αποτύπωση της πολιτικής που εφαρμόζουμε συνολικά στο χώρο της προσχολικής αγωγής.

Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, ότι μετά από σταθερές  πιέσεις πετύχαμε το συγκεκριμένο τμήμα  να ιδρυθεί και να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Ένα χρόνο νωρίτερα από την πρόβλεψη του άρθρου 22 του νομοσχεδίου. Ταυτόχρονα ορίζεται ότι η λειτουργία του είναι δεδομένη και δεν θα εξαρτάται από τη γνώμη της Συγκλήτου.

Δυο αγκάθια που έθεταν σε αμφισβήτηση από την τοπική μας κοινωνία την σημασία του τμήματος για το νομό μας, ξεπεράστηκαν. Δεν πρόκειται για τμήμα φάντασμα γιατί συνεχίζουμε και μετά από τη βελτίωση των όρων  ίδρυσής του, να αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και ομαλής λειτουργίας του.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι τμήμα δεύτερης κατηγορίας. Το  τμήμα Αγωγής και Φροντίδας  στην πρώιμη Παιδική Ηλικία θα είναι ένα από τα πανεπιστημιακά τμήματα τετραετούς φοίτησης με προνόμιο να προσφέρει πτυχίο με αυξημένη επαγγελματική προοπτική που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στόχος του θα είναι να δώσει στους φοιτητές τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέπουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα και τέλος την οργάνωση της παιδαγωγικής πρακτικής.

Η κοινωνική ανάγκη για αγωγή και φύλαξη των παιδιών στην πρώιμη παιδική ηλικία δεν επιβάλλεται μόνο από την ανάγκη της μητέρας να εργαστεί. Η πολιτεία οφείλει να μεριμνά για την αγωγή των παιδιών από πολύ νωρίς και ο βρεφονηπιακός σταθμός είναι βασικός χώρος ωρίμανσης και διαπαιδαγώγησης του νηπίου.

Τα 4 τελευταία χρόνια, και παρά την κρίση, ενισχύθηκε ο θεσμός των Βρεφονηπιακών Σταθμών όσο ποτέ στο παρελθόν. Ιδρύθηκαν νέοι  Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αρμοδιότητας κυρίως των Δήμων (Υπουργείο Εσωτερικών) και διέπονται από τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (Κοινή Υπουργική Απόφαση 41087/29-11-2017), που εκσυγχρονίζει το πλαίσιο δράσης τους.

Η χώρα μας υστερεί στον τομέα της προσχολικής  εκπαίδευσης και φροντίδας καθώς εντάσσονται σε αυτή  το 79.8% των νηπίων και  υπολείπεται αρκετά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 95.3%.Στόχος μας για το 2020 είναι να καλύψουμε το  95% του πληθυσμού πρώιμης ηλικίας. Για να βελτιώσουμε αυτή την εικόνα δεν αρκεί να ιδρύουμε σταθμούς και να εξασφαλίζουμε δωρεάν φοίτηση.

Η επαρκής στελέχωση των δομών προσχολικής αγωγής  με καλά εκπαιδευμένους επιστήμονες, είναι αυτή η τομή που έχει ανάγκη η χώρα και η ελληνική οικογένεια.

Ελληνόπουλα από 2 μηνών έως 4 ετών περνούν τη μισή τους μέρα σε Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που πρέπει να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα. Να εξαλείφουν κατά το δυνατό τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους.

Είναι σημαντικό να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον και να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Είναι φανερό ότι η ίδρυση ενός νέου δυναμικού τμήματος στην προσχολική αγωγή έχει πολλά να προσφέρει στους φοιτητές του και σε γνώση αλλά και σε προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Η προσχολική αγωγή εκ των πραγμάτων απασχολεί μεγαλύτερους πληθυσμούς σε σχέση με την σχολική αγωγή που αντιμετωπίζει φαινόμενα σχολικής διαρροής. Οι προσδοκίες για ένα υγιές τμήμα που θα είναι χρήσιμο για την κοινωνία και τις ακαδημαϊκές μας ανάγκες είναι δικαιολογημένα πολύ υψηλές.

Τελευταία Νέα
bottom of page