top of page

Προτεραιότητες και Προοπτικές για μια δίκαιη ανάπτυξη στο Νομό Καρδίτσας

27 Ιουνίου 2019

Άρθρο τις Προτεραιότητες και Προοπτικές για μια δίκαιη ανάπτυξη στο Νομό Καρδίτσας​, της κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου, υπ. βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ.

Προτεραιότητες και Προοπτικές για μια δίκαιη ανάπτυξη στο Νομό Καρδίτσας

 

Ο νομός Καρδίτσας, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, έχει σημαντικές προοπτικές για ένα βιώσιμο και δίκαιο παραγωγικό μοντέλο  αν αξιοποιήσουμε έξυπνα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα με στόχο την αυξήση της τοπικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας και των εισοδημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων, περισσότερες δουλειές  και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση  ως Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό μου στις δύο δύσκολες αλλά και δημιουργικές περιόδους  από το 2015 έως και σήμερα, αγωνίστηκα συστηματικά, εργάστηκα με συνέπεια και με επανειλημμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και συνεχή διαβήματα στην πολιτική ηγεσία και συνέβαλα  στην ανάδειξη μικρών και μεγάλων θεμάτων του νομού μας.

 

Τα θέματα των Αγροτών και των Κτηνοτρόφων του νομού μας, ήταν πάντα προτεραιότητά μας. Η πολιτική που ακολουθήσαμε στον πρωτογενή τομέα ήταν πολιτική εκσυγχρονισμού, μείωσης του κόστους παραγωγής, ενίσχυσης του εισοδήματός τους καθώς και παρεμβάσεων στις  υποδομές – κυρίως στον τομέα των αρδευτικών έργων.

 

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε:

  • Στηρίξαμε το ρόλο του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος Καρδίτσας και του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων στην κατεύθυνση της περαιτέρω στελέχωσης και της ενίσχυσης των υποδομών και του εξοπλισμού τους και τα εντάξαμε ως ερευνητικά ινστιτούτα στο Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

  • Αγωνιστήκαμε συστηματικά για τη  διασφάλιση του ρόλου, των δικαιωμάτων και του εισοδήματος των αγροτών και των κτηνοτρόφων, την ανάπτυξη δικτύου ασφαλείας της ποιότητας και της τιμής των αγροτικών-κτηνοτροφικών προϊόντων.

  • Στηρίξαμε  την  βαμβακοκαλλιέργεια  ως προς την καλλίτερη οργάνωση της παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας του βαμβακιού και την εξασφάλιση δίκαιης τιμής και πετύχαμε τη «Σύνταξη Εθνικού Σχεδίου για τη στήριξη της βαμβακοκαλλιέργειας».

  • Αναδείξαμε την ανάγκη «Προώθησης και στήριξης των συλλογικών σχημάτων παραγωγής»

  • Ενθαρρύναμε τη γυναικεία συμμετοχή στην αγροτική οικονομία και τα συλλογικά–συνεργατικά σχήματα των αγροτών

  • Συμμετείχαμε σε συσκέψεις για την προώθηση πιλοτικών  προγραμμάτων στο νομό μας με χρήση μεθόδων Γεωργίας Ακριβείας

  • Συνεργαστήκαμε και επιλύσαμε προβλήματα των αγροτών με τον ΟΠΕΚΕΠΕκαι τον ΕΛΓΑ

  • Θέσαμε, με επίκαιρη ερώτηση, το ζήτημα «του τι αναλογεί στο Νομό Καρδίτσας» από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Ενέργειες προώθησης, εξειδίκευσης ανά τομέα και προϊόν, υλοποίησης και ενημέρωσης»

  • Πετύχαμε την ενίσχυση  της αντιπλημμυρικής προστασίας (καθαρισμός Κακάρας) και δρομολογήσαμε στην Καρδίτσα μια σειρά από μεγάλα και μικρά αρδευτικά έργα συνολικού κόστους 18,5 εκατ. € :

 

o Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου της Λίμνης Σμοκόβου, 3 εκατ. € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),

o Αντικατάσταση των κεντρικών διωρύγων του υπάρχοντος Αρδευτικού Δικτύου της Λίμνης Ταυρωπού,11,250 εκ. € από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ),

o  Υπογειοποίηση και εκσυγχρονισμός δικτύου αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Σελλάνων, 4,296 εκατ. € από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

​​

Τα έργα αυτά, ανταποκρίνονται σε χρόνια αιτήματα των αγροτών του νομού μας καθώς θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην αύξηση της παραγωγής και ταυτόχρονα θα έχουν μεγάλη οικονομική απόδοση. Εντάσσονται στη λογική της εξοικονόμησης υδάτινων και ενεργειακών πόρων καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος. Αποδεικνύουν ότι η πολιτική μας στηρίζει επί της ουσίας την αγροτική ανάπτυξη, την απασχόληση και το εισόδημα των αγροτών, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές ασφαλιστικές και φορολογικές ρυθμίσεις που έχουμε θεσπίσει.

​​Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση του συνεργατισμού και των ομάδων παραγωγών, η αναβάθμιση του ρόλου του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος (ΕΚΒ) και του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων (ΚΖΓΠ), η προώθηση της Γεωργίας Ακριβείας, η αξιοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και η διασύνδεση του πρωτογενούς με τον μεταποιητικό τομέα, είναι τα μόνα ασφαλή μέσα που με την προώθησή τους μπορούν να ωφεληθούν όλοι οι παραγωγοί.

Τελευταία Νέα
bottom of page