top of page

Χρήσιμες απαντήσεις σε επίκαιρα ερωτήματα των αγροτών

23 Ιουλίου 2018

Η κυρία Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή επίκαιρα θέματα που αφορούν τους αγρότες εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Χρήσιμες απαντήσεις σε επίκαιρα ερωτήματα των αγροτών

 

1. Τι ισχύει με για το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών των αγροτών

Το ακατάσχετο ισχύει για όλους τους πολίτες, έως 1.250 € το μήνα. Ειδικά για τους αγρότες, το ακατάσχετο είναι 15.000 € το χρόνο, εισόδημα που προέρχεται από την πώληση των προϊόντων τους, γιατί η κυβέρνηση ξέρει ότι οι αγρότες δεν έχουν σταθερό μηνιαίο εισόδημα. Απλώς, οι αγρότες πρέπει να δηλώσουν, με το λογιστή τους μέσω του taxisnet, έναν και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο, είτε αυτός είναι ατομικός είτε είναι κοινός.

Επιπλέον, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην πραγματοποίηση επενδύσεων από τους αγρότες προκειμένου να βελτιώσουν ή να δημιουργήσουν νέες υποδομές για τη δραστηριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στη διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος. Όταν επιβάλλονται από το Δημόσιο κατασχέσεις σε τραπεζικές καταθέσεις, αυτό που λέγεται «εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων», στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία γνωρίζουν την προέλευση της κατάθεσης και το είδος των ενισχύσεων, οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για το ακατάσχετο των καταθέσεων  αυτών.

 

Ακατάσχετες είναι και οι παροχές που χορηγούνται στους ασφαλισμένους από τον ΕΛ.Γ.Α., οι οποίες απαλλάσσονται  από  κάθε  φόρο  και  τέλη  χαρτοσήμου.  Επιτρέπεται η κατάσχεση τους μόνον εφόσον πρόκειται για απαιτήσεις που αφορούν στη νόμιμη διατροφή χωρισμένων ζευγαριών. Επιτρέπεται, επίσης, και ο συμψηφισμός των παροχών αυτών με οφειλές του δικαιούχου προς τον ΕΛ.Γ.Α.

2. Τι ισχύει για τις ασφαλιστικές εισφορές και τις πληρωμές των ζημιωθέντων παραγωγών δικαιούχων.

Μετά τις καταστροφές που σημειώθηκαν στις καλλιέργειες λόγω της κακοκαιρίας, σε εξέλιξη βρίσκονται οι καταγραφές των ζημιών και οι εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ ώστε σε σύντομο διάστημα να αποζημιωθούν οι πληγέντες αγρότες. Από το διοικητικό συμβούλιο δόθηκε παράταση χρόνου έως 31-8-2018 για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2017. Η παράταση αυτή είναι η δεύτερη που δίνεται και θα πρέπει όσοι παραγωγοί δεν έχουν καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά του 2017 εντός αυτής της προθεσμίας να την εξοφλήσουν διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν. Το ζήτημα του υπόλοιπου 30% των ζημιωθέντων παραγώγων του 2017 θα ικανοποιηθεί μετά από την αναθεώρηση του προϋπολογισμού του οργανισμού του ΕΛΓΑ και πιθανή πληρωμή τους θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου.

3. Το πρόγραμμα των νέων αγροτών

Το πρόγραμμα των νέων αγροτών  είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, και της ευρωπαϊκής γεωργίας συνολικά. Είναι αναγκαίο να επενδύσουμε στην ηλικιακή ανανέωση και αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, γεγονός που κυριαρχεί στις συζητήσεις για το σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ και το έχει επισημάνει, εκτός από τον κ.Αποστόλου, και ο ίδιος ο Επίτροπος Γεωργίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, προκηρύχθηκε με 241 εκ. το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών. Σε πρώτη φάση, εγκρίθηκαν 10.000 υποψήφιοι στους οποίους και καταβλήθηκε η πρώτη δόση ενίσχυσης. Εξασφαλίστηκαν πόροι για την ένταξη όλων των επιλαχόντων της πρώτης πρόσκλησης, οπότε δεσμεύουμε συνολικά 300 εκατομμύρια €  για την ένταξη 16.000 περίπου νέων γεωργών.

Προκηρύχθηκε, επίσης, η Κατάρτιση Νέων Γεωργών με 10,2 εκ. €. Ήδη ολοκληρώθηκε από τον ΕΛΓΟ η κατάρτιση 12.000 ωφελουμένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια των νέων απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.

Ταυτόχρονα θα κατευθυνθούν επιπλέον πόροι για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο αντίστοιχο μέτρο του ΠΑΑ. 

4. Για τα συσσωρευμένα χρέη των αγροτών

Γίνεται πράξη η δυνατότητα ένταξης των αγροτών στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού για τα χρέη προς τις τράπεζες – ακόμη και εκείνες που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (πρώην Αγροτική Τράπεζα, ΤΤ, FBB, Probank, Proton, Πανελλήνια, Συνεταιριστικές κλπ), βεβαιωμένα χρέη προς τον ΕΛΓΑ, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τους πλέον ευνοϊκούς όρους. Έχει ανοίξει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμη από τους οφειλέτες, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2018.   

Μέσω της ρύθμισης δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να εξοφλήσουν ολικά το οφειλόμενο ποσό εντός του τριμήνου, με τη διαγραφή του κεφαλαίου σε αυτή την περίπτωση να ανέρχεται μέχρι και 60%. Επίσης, σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει τη διαδικασία των δόσεων, θα μπορεί να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό μέχρι και σε 10 χρόνια (120 δόσεις), με το 40% του κεφαλαίου να διαγράφεται.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες και εξατομικευμένες πληροφορίες στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, το οποίο λειτουργεί στο κτίριο του Δήμου Καρδίτσας, επί της οδού Σαρανταπόρου 140, στον δεύτερο όροφο.

Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση περιλαμβάνει 100% διαγραφή των τόκων υπερημερίας καθώς και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων του δημοσίου. 

Η ρύθμιση αυτή, αφορά συνολικά 338.000 αγρότες με οφειλές προς τον ΟΓΑ, οι οποίες ανέρχονται στο 1,4 δις € μέχρι 31/12/2017, καθώς και 23.000 οφειλέτες προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα, των οποίων η συνολική οφειλή αγγίζει τα 2,4 δις €.

Τελευταία Νέα
bottom of page