top of page

"Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης"

24 Μαϊου 2017

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Δημήτριου Σεβαστάκη, με θέμα ημερήσιας διάταξης την συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης".

Τελευταία Νέα

 

 

 

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

 

Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο παρόν σχέδιο νόμου, το συγκεντρώνει ιδιαίτερα το πρώτο μέρος του, που αφορά τον τρόπο επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Στην πραγματικότητα το ενδιαφέρον εστιάζεται στο κατά πόσο μπορεί να συμβιβαστεί η ανάγκη του δημοκρατικού τρόπου επιλογής που ικανοποιούσε ο νόμος του 2015, με την απόφαση του ΣΤΕ που ήρθε να τον ανατρέψει. Σε έναν κόσμο που αναζητά κατεύθυνση σε μια ταλαιπωρημένη από την κρίση κοινωνία, η δημοκρατία ως ήθος, έκφραση, οργάνωση, αντίληψη και πρακτική δεν είναι απλώς θεμελιώδης διαχρονική αξία είναι και τρόπος ασφαλούς εξόδου από τα πολλαπλά αδιέξοδα και περάσματος σε μια κοινωνία, με συνείδηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών της. Στην κατεύθυνση αυτή και με δεδομένη την απόφαση του ΣΤΕ, θεωρώ ότι με το παρόν σχέδιο νόμου διατηρείται η δυνατότητα του Συλλόγου Διδασκόντων να έχει βαρύνοντα λόγο στην επιλογή των διευθυντών σχολείων, γεγονός που έχει την αποδοχή της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων πρέπει να καταστεί το κυρίαρχο όργανο στο σχολείο και αυτό μπορούμε να το επιδιώξουμε μέσα από την αξιοποίηση της εμπειρίας που θα αποκομίσουν στο μέλλον. Οι διευθυντές των σχολείων είναι το πολυπληθέστερο στελεχιακό δυναμικό στην εκπαίδευση και η επιλογή τους με έμφαση στα ουσιαστικά και επιστημονικά προσόντα που κανείς διαθέτει, διασφαλίζει τη δυνατότητα της αξιοποίησης του δυναμικού που υπάρχει στα σχολεία, των εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα και παίζει σημαντικό ρόλο στο να ανασάνει και να κάνει βήματα μπροστά η εκπαίδευση.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένα επιμέρους ζητήματα που θίγονται στο παρόν σχέδιο νόμου. Πρώτον, ως προς το ζήτημα των θητειών, κατά βάση πρόκειται για μια θετική και συνάμα ρηξικέλευθη ρύθμιση. Αυτό που νομίζω ότι χρειάζεται είναι να δούμε σφαιρικά το ζήτημα, δηλαδή να μην αιφνιδιάζουμε και προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε και η τοποθέτηση του Υπουργού, να αποφύγουμε προβλήματα άνισης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών, για παράδειγμα σε μικρές και απομονωμένες περιοχές της χώρας. Το θετικό αυτού του μέτρου είναι η δυνατότητα ανανέωσης του στελεχιακού δυναμικού και ίσως, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, θα μπορούσαμε στην πορεία να το δούμε συνολικά  και να σκεφτούμε και την θητεία των απλών εκπαιδευτικών στο ίδιο σχολείο.

Δεύτερον, με δεδομένη την ψηφιακή διείσδυση στη δημόσια διοίκηση, είναι σημαντικό, νομίζω να θεωρήσουμε προαπαιτούμενο για τις διευθυντικές θέσεις το πιστοποιητικό ΤΠ1, καθώς όλη η διακίνηση της υπηρεσιακής πληροφορίας γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και, βεβαίως, να μοριοδοτηθεί ανάλογα η κατοχή του ΤΠΕ2 με ένα επιπλέον μόριο.

Τρίτον, ως προς τους αναπληρωτές, σεβόμαστε την προσφορά τους στην εκπαίδευση και μέλημα της κυβέρνησης είναι η μονιμοποίηση τους όταν αυτό τελεστεί εφικτό.

Στην παρούσα φάση, όπου ο Σύλλογος Διδασκόντων γνωμοδοτεί, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε την απόφαση του ΣτΕ η μοριοδότηση των τυπικών προσόντων είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Είναι αναγκαίο να σκεφτούμε προς το συμφέρον του δημόσιου σχολείου. Η απόκτηση επιστημονικών προσόντων σίγουρα δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός, αλλά όταν αποκτώνται με γνώμονα να βοηθήσουν στην καλύτερη παροχή εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά, θα πρέπει να αναγνωρίζεται όπως τους αξίζει και ειδικότερα η μοριοδότηση των διδακτορικών, μεταπτυχιακών, ξένων γλωσσών ή δεύτερων πτυχίων, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνεται για κάθε ένα ξεχωριστά και αθροιστικά χωρίς τιμωρητικό χαρακτήρα για όσους τα απέκτησαν. Επιπλέον δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο γενναιόδωροι σε όσους αποκτούν τέτοια πιστοποιητικά πάνω στην διοίκηση σχολικών μονάδων ή συνεχίζουν να επιμορφωθούν συνεχώς.

Θέλω να κάνω ειδική μνεία σε ένα θέμα που αφορά τους εκπαιδευτικούς ξενόγλωσσων τμημάτων ή της πληροφορικής. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να δούμε την ουσία των δεξιοτήτων που κατέχουν και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο καθηγητής αγγλικών δεν κατέχει την αγγλική γλώσσα, οπότε και δεν μοριοδοτείται ως ξένη γλώσσα ή ο καθηγητής πληροφορικής δεν έχει τη δεξιότητα του ΤΠ1. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι έχοντες τίτλους αλλοδαπής προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τη γνώση της ξένης γλώσσας, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης να εξετάζονται προφορικά σε αυτή.

 

Έρχομαι, τέλος, στο σύστημα της διδακτικής υπηρεσίας, που αποτελεί και τον πιο καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή του διευθυντή. Όλοι αναγνωρίζουν ότι τα καθαρά διδακτικά χρόνια επιλέχθηκαν ως ένα ουσιαστικό μήνυμα στήριξης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην τάξη. Νομίζω, όμως, ότι αυτή η δίκαιη σκέψη δε θα πρέπει να μας οδηγήσει στην άδικη μεταχείριση των νεότερων εκπαιδευτικών που περισσότερο από ποτέ τους έχει ανάγκη το δημόσιο σχολείο.

Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να αυξήσουμε, σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο, από οκτώ σε δέκα τα έτη της διδακτικής υπηρεσίας, όπως και πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε λέγοντας «διδακτικά έτη».

Το παράδειγμα των σχολικών συμβούλων, των υπεύθυνων καινοτόμων δράσεων, των υπεύθυνων στα ΓΡΑΣΕΠ και στα ΓΡΑΣΥ και των υπεύθυνων ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ είναι εύγλωττο, καθώς όχι μόνο έχουν παράσχει, εξ αντικειμένου, εκπαιδευτικό έργο αλλά, στην ουσία, συμμετέχουν και με αυτές τις ιδιότητες στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

Οι σχολικοί σύμβουλοι οι οποίοι υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους συναδέρφους τους και τα ΚΕΣΥΠ, ως μοναδικές δωρεάν υπηρεσίες προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους από πλευράς πολιτείας, στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων.

Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ως διδακτική υπηρεσία το χρόνο εκπαιδευτικής άδειας, εφόσον ο εκπαιδευτικός έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, καθώς και η απόσπαση σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, όπως θεωρείται και η λοχεία και η ανατροφή τέκνων.

Είναι σημαντικό να ορισθεί ότι οι προτιμήσεις των υποψηφίων  θα έπονται της συνέντευξης  και της μοριοδότησης  των κρίσιμων κριτηρίων και δε θα προηγούνται, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αμεροληψία και η διαφάνεια.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουν ότι αρκετές φορές το νομοθετικό έργο  υπόκειται σε ανυπέρβλητους περιορισμούς όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει τώρα εξαιτίας  της συγκεκριμένης απόφασης του  Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όμως, είμαστε εδώ για να επιδιώξουμε και να συμβάλουμε στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αλλά και να διορθώσουμε τυχόν αδικίες και δυσλειτουργίες. Άλλωστε, το έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε δογματικοί. Έχουμε εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και στο σημαντικό έργο που επιτελούν και θέλουμε για τη δημόσια εκπαίδευση το καλύτερο.

Σας ευχαριστώ.

bottom of page