top of page

"Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από την Εκπαίδευση και την Καινοτομία"

8 Μαρτίου 2018

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, υπό την προεδρία του κ. Δημητρίου Σεβαστάκη, Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης: "Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από την Εκπαίδευση και την Καινοτομία".

Τελευταία Νέα

 

 

 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

 

Κύριε Καθηγητά, άκουσα με μεγάλη προσοχή την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση σας, από την οποία, θέλω να κρατήσω την αισιοδοξία του λόγους σας, τις εμψυχωτικές ιδέες και τις εμπειρίες που μας μεταφέρατε, αλλά κυρίως, το σημείο όπου τονίσατε την ενθάρρυνση της προσπάθειας χωρίς να δαιμονοποιούμε την αποτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Τη σημερινή Επιτροπή μας απασχολούν η εκπαίδευση και η καινοτομία που είναι στόχοι 4 και 9 αντίστοιχα, της «Ατζέντα 2030». Με την εκπαίδευση επιδιώκεται η διασφάλιση της ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευσης, προάγοντας ευκαιρίες δια βίου μάθησης για όλους. Η προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου ανοίγει ένα μεγάλο διάλογο, τόσο για το φορέα παροχής της εκπαίδευσης, δηλαδή, εάν αυτή θα είναι δημόσια ή ιδιωτική, με δίδακτρα ή όχι, όσο και για την ουσιαστική δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε αυτή.

Στα τρία τελευταία χρόνια στην Ελλάδα θεωρώ ότι έχουμε δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις και μάλιστα, έχουμε εξασφαλίσει αυξημένους πόρους για ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της δωρεάν, δημόσιας και αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Αυτό ήταν περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, καθώς η υπέρβαση της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης προϋποθέτει ακριβώς την ποιοτική εκπαίδευση, την άμεση διασύνδεση της με την παραγωγή γνώσης, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι στη σύγχρονη εποχή είναι απείρως πιο σημαντικός ο έλεγχος των μέσων παραγωγής της γνώσης και της τεχνολογίας από την κατοχή των μέσων παραγωγής των αγαθών. Με την ενθάρρυνση της καινοτομίας προσανατολιζόμαστε στη δημιουργία ανθεκτικών υποδομών και την προαγωγή της ανοιχτής και βιώσιμης βιομηχανοποίησης. Έτσι προσδιορίζεται ο 9ος στόχος της «Ατζέντα 2030». Στην ουσία, αυτό σημαίνει το συνδυασμό της γνώσης με την επινοητικότητα, με το ταλέντο και την ευαισθησία. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί η επιλογή της ποιότητας έναντι της ποσότητας που και εσείς, τονίσατε, καθώς και η αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε συνδυασμό με την ένταξη της χρήσης του διαδικτύου σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες.

Απαιτείται η δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας, της νέας επιχειρηματικότητας, η οποία, να χαρακτηρίζεται από τη στροφή σε εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, την περιβαλλοντικά φιλική επιχειρηματική δραστηριότητα, τη χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα, του διαδικτύου και των εφαρμογών του. Οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη της έρευνας, τη συνεχή οργανωσιακή βελτίωση, τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, την απλοποίηση και την ευελιξία, την οργάνωση των δομών και των διεργασιών όλων των επιχειρήσεων, καθώς και του κράτους και τη διεύρυνση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων των μικρών επιχειρηματιών, αυτοαπασχολούμενων, γυναικών, ανέργων, νέων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, κατοίκων απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, μέσω της συμμετοχής τους στην κοινωνία της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Εδώ, οφείλουμε να κάνουμε μια καθοριστικής σημασίας παρατήρηση. Η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο ιδιωτική, όπως συνήθως και παραπλανητικά αφήνεται να εννοηθεί. Είναι και δημόσια, είναι και κοινωνική και πως θα μπορούσε να είναι αλλιώς, από τη στιγμή που ζούμε σε ένα περιβάλλον μικτής οικονομίας; Οι σκέψεις και οι εμπειρίες του κ. Καθηγητή, είναι χρήσιμες και γόνιμες για τη χώρα μας, καθώς απορρέουν, αφενός από μια οικουμενική προσέγγιση της οικονομίας και αφετέρου, από τις δοκιμασμένες και γνωστές και την αποτελεσματικότητά τους πολιτικές στη φίλη χώρα του Ισραήλ.

Ειδικά τώρα που η χώρα μας ετοιμάζεται να ανακτήσει την εθνική της κυριαρχία και την ανεξαρτησία των πολιτικών επιλογών της για την οικονομία, γιατί είναι γεγονός ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει και εισέρχεται σταθερά στην φάση της ανάπτυξης. Αλλά εμείς θέλουμε αυτή την ανάπτυξη να είναι και βιώσιμη και δίκαιη, προκειμένου να επιτύχουμε σταδιακά την πλήρη απασχόληση, τη δίκαιη κατανομή των βαρών, τη δίκαιη διανομή των εισοδημάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην αλληλέγγυα συνύπαρξη.

Προς μερική επιβεβαίωση αυτής της επιδιώξεις μας, επικαλούμαι τα αποτελέσματα της έρευνας για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, που διεξήγαγε το συμβούλιο του ΣΕΒ, οι στόχοι 8 και 9, δηλαδή η προαγωγή της διαρκούς βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς, οικονομική ανάπτυξη, καθώς και η πλήρης και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπής εργασία, για όλους αφενός, και η καινοτομία αφετέρου, αποτελούν τις δύο πρώτες προτεραιότητες των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό είναι φυσιολογικό, δεδομένου της συρρίκνωσης του εθνικού εισοδήματος και της απαράδεκτα υψηλής ανεργίας, εξαιτίας της κρίσης.

Επομένως, στην πορεία μετάβασης από το παλιό στο καινούργιο μοντέλο ανάπτυξης, είναι σημαντικό να μη κρίνουμε το χάσμα ανάμεσα στο γνωρίζω και πράττω, το λεγόμενο know do gap, που ασφαλώς αφορά τις οικονομικές επιλογές. Γι' αυτό σε σχέση με τις πολιτικές επιλογές των Ελλήνων, το φθινόπωρο του 2019, έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα ισχύσει το κρίνω σωστά και πράττω.

 

Σας ευχαριστώ πολύ.

bottom of page