top of page

"Η παιδεία των ομογενών και τα σχολεία του εξωτερικού"

21 Ιουνίου 2018

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων υπό την προεδρία του κ. Δημητρίου Σεβαστάκη, Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης: "Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»."

 

 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

 

Κυρία Υφυπουργέ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες ήταν πάντοτε ένας λαός που δημιουργούσε, εντός και εκτός συνόρων. Σήμερα, περισσότεροι από 5 εκατ. πολίτες ελληνικής καταγωγής ζουν εκτός των ελληνικών συνόρων, διάσπαρτοι στις πέντε Ηπείρους.

Χάρη στο πάθος και την αξιοσύνη των Ελλήνων της Ομογένειας σε κοιτίδες του Ελληνισμού ανά την υφήλιο, διατηρείται η ελληνική ταυτότητα, μεταδίδεται ο ελληνικός πολιτισμός, οι αξίες και παραδόσεις του λαού μας.

Η Παιδεία των Ομογενών και η διασφάλιση της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας αποτελεί δομικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων της Διασποράς και προϋποθέτει τη σωστή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που γίνεται το «όχημα» για να διδαχθεί η Ιστορία και ο Ελληνικός Πολιτισμός. Μία διαδικασία που ξεκινά με τα πρώτα ακούσματα στο σπίτι και ολοκληρώνεται με τη διδασκαλία της στο προσφερόμενο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν αποκομμένες νησίδες εκπαίδευσης που προσπαθούν να αναπαράγουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Πρέπει να οργανωθούν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου με τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αλλά και την ομαλή συμβίωση των μαθητών στη χώρα υποδοχής.

Η συμβολή φορέων και ιδρυμάτων, όπως το  Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και η επιδίωξη διακρατικών συμφωνιών, μπορεί να συνδράμει στην ομαλή λειτουργία τους, ώστε να αποτελούν άριστο δείγμα του επιπέδου, της ποιότητας και της δυναμικής της ελληνικής εκπαίδευσης στο σύνολό της και να δοθεί η ευκαιρία στην ελληνική γλώσσα να συνεχίσει το μαγευτικό της ταξίδι στους αιώνες. Σπάνια  κάποια  γλώσσα  έχει την ευλογία να ομιλείται τόσους αιώνες και να διατηρεί ακόμη το σφρίγος και τη γοητεία της.

Ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική παιδεία και η ελληνική γλώσσα, διεκδικούν μια νέα αναβαθμισμένη θέση στον πολυπολιτισμικό κόσμο.

Απαιτείται ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό που θα αξιοποιεί και θα ικανοποιεί τον ελληνισμό της διασποράς, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους και με  πυρήνα  αυτό τον ελληνισμό θα απευθύνεται και ευρύτερα στους διάφορους λαούς και πολίτες ανά την υφήλιο.

Το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνησή μας από το 2015 εργάζεται σκληρά με στόχο την ενίσχυση και την οργάνωση της εκπαίδευσης του ελληνισμού της διασποράς, την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό με έγκαιρες αποσπάσεις και αυξανόμενη κάλυψη των κενών των ελληνικών σχολείων σε διδακτικό προσωπικό και είναι βέβαιο ότι σύντομα με το νέο θεσμικό πλαίσιο θα αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες, τα κενά και οι αδυναμίες που μας κληροδότησαν οι πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Η καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας ενισχύει και προωθεί την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό και ο εορτασμός της φέτος έδωσε νέα πνοή σε όλο τον απόδημο ελληνισμό που ανταποκρίθηκε με θέρμη και τη γιόρτασε με πάθος.

Η εκπαιδευτική και πολιτιστική πολιτική θα πρέπει να αποτελεί  αναπόσπαστο στοιχείο μιας συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής για τον ελληνισμό της διασποράς σε συνεργασία με τους φορείς των ομογενών μας.

Εμπλουτίζουμε και αξιοποιούμε καλές πρακτικές και εκπαιδευτικά  προγράμματα  που έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά, όπως  αξιοποίηση  και πρόσβαση σε ευρωπαϊκά επιμορφωτικά προγράμματα για την ενεργοποίηση περισσότερων σχολείων εκμάθησης ελληνικών και για ενήλικους, μια εμπειρία την οποία μας έχουν καταθέσει η ομοσπονδία ελληνικών κοινοτήτων μας στην Ιταλία και η οποία είναι διαθέσιμη να προσφέρει την τεχνογνωσία της, μιας και έχει μια σπουδαία εμπειρία, ιδιαίτερα το σχολείο για τους ενήλικες που δημιουργήθηκε και λειτουργεί εδώ και χρόνια στο Μιλάνο.

Η αδελφοποίηση σχολείων της ομογένειας με σχολεία του εσωτερικού, η ίδρυση και η λειτουργία καλοκαιρινών σχολείων που θα συνεισφέρουν στη δημιουργία ισχυρών δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών της ομογένειας και της Ελλάδας, η ενίσχυση των προγραμμάτων φιλοξενίας ομογενών που υλοποιούνται ήδη από το Υπουργείο Εξωτερικών  -και ίσως και εδώ πάλι μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτά τα ευρωπαϊκά  προγράμματα  που σας έλεγα και νωρίτερα-  ,η διασύνδεση των σχολείων της ομογένειας με δράσεις, διαγωνισμούς και συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα, η θέσπιση υποτροφιών για φοίτηση σε σχολεία και πανεπιστήμια της Ελλάδας, η αναβάθμιση των πτυχίων πιστοποίησης της ελληνομάθειας και η εξάπλωση των εξεταστικών κέντρων, καθώς και η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του εξωτερικού, η ίδρυση Βιβλιοθηκών, η ενίσχυση αυτών που υπάρχουν σε μεγάλα κέντρα της ομογένειας, καθώς και η διασύνδεσή τους με την Εθνική μας Βιβλιοθήκη και την Βιβλιοθήκη  της Βουλής. Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους μαθητές που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα τύπο σχολείου ελληνικών γραμμάτων, η διεκδίκηση ένταξης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας  επιλογής στα πλαίσια της διαπολιτισμικής  παιδείας που ήδη εφαρμόζεται στα επίσημα σχολεία των χωρών όπου κατοικούν και διαβιούν Έλληνες δίπλα στην ισπανική, τη γαλλική γλώσσα.

Επίσης, θα ήθελα να σας καταθέσω άλλη μια πρόταση, που είναι της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ιταλίας, στην οποία δίνεται η δυνατότητα από την Ιταλική Κυβέρνηση να οργανώνουν προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε συνεργασία με ιταλικά λύκεια σε όλες τις πόλεις της Ιταλίας.

Εγώ, νομίζω, ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε σοβαρά και απαιτείται η συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και η προσπάθεια διατήρησης της γλώσσας των «Γρεκάνων» στην κάτω Ιταλία, όπου και εδώ ζητείται η συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας. Και γι’ αυτό το θέμα, κυρία Υφυπουργέ, θα ήθελα να έχουμε μια ιδιαίτερη συνεργασία γι' αυτό το θέμα.

Η ελληνική πολιτεία, λοιπόν, θα πρέπει -και το κάνει- να διασφαλίσει στον απόδημο ελληνισμό, τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την στήριξη της προσπάθειάς του να διατηρεί και να εξελίσσει την πολιτιστική του ταυτότητα, αρμονικά, μέσα σε ένα διαφορετικό και διαπολιτισμικό περιβάλλον.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Τελευταία Νέα
bottom of page