top of page

"Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου σχετικά με τη συνεργασία στον πολιτιστικό, μορφωτικό και επιστημονικό τομέα"

9 Οκτωβρίου 2018

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε ως εισηγήτρια σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων υπό την προεδρία του κ. Δημητρίου Σεβαστάκη, Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, με θέμα ημερήσιας διάταξης: "Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου σχετικά με τη συνεργασία στον πολιτιστικό, μορφωτικό και επιστημονικό τομέα"

 

 

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα εισάγεται  προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, το σχέδιο νόμου για την κύρωση της Σύμβασης συνεργασίας της χώρας μας με το κράτος του Αγίου Μαρίνου, στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Η Σύμβαση αυτή, που υπεγράφη, στις 10 Ιουνίου  του 2010, στον Άγιο Μαρίνο έρχεται προς κύρωση, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Εξακολουθεί, όμως, να εκφράζει  τη σταθερή επιθυμία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων των δύο κρατών.

Το ενδιαφέρον για την αναβάθμιση της διμερούς συνεργασίας, μεταξύ Ελλάδας - Αγίου  Μαρίνου, αναθερμάνθηκε το Σεπτέμβριο του 2015, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος Κοτζιάς, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών και Πολιτικών Υποθέσεων του Αγίου Μαρίνου, κ. Πασκουάλε Βαλεντίνι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.

Τόσο από την πλευρά της Ελληνικής Δημοκρατίας, όσο και από την πλευρά της  Γαληνότατης Δημοκρατίας του Αγίου  Μαρίνου, με την Κύρωση αυτής της διεθνούς δικαιοπραξίας επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και η διαμόρφωση μιας ευρείας και πολύπλευρης ατζέντας κοινών δράσεων, που στοχεύει να αναγάγει τον πολιτισμό σε βασικό εργαλείο μιας σύγχρονης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής.

Κοινή πεποίθηση μας είναι η διεθνής πολιτιστική συνεργασία να μπορεί να λειτουργήσει και ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης και για τα δύο κράτη.

Δεν πρόκειται για μια ελάσσονος σημασίας διακρατική συμφωνία, επειδή ο Άγιος Μαρίνος είναι ένα από τα μικρότερα κράτη του κόσμου και μάλιστα εκτός της Ε.Ε.. Μην ξεχνάμε ότι επίσημο νόμισμά του είναι το ευρώ και η χώρα επιδιώκει την ενσωμάτωση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παρά  το μέγεθός του, διατηρεί μια δυναμική οικονομία, που εμφανίζει ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης στον τομέα της ελαφράς βιομηχανίας, με τον τουριστικό τομέα να  συνεισφέρει  πάνω από 50% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και ένα ανεπτυγμένο τραπεζικό σύστημα.

Κυρίως, όμως έχει σημασία για εμάς η συνεργασία μας με μια χώρα, με την οποία μας συνδέουν σταθεροί δεσμοί, κοινές πολιτιστικές ρίζες και κοινές αξίες.

 

Σας υπενθυμίζω ότι, ο Άγιος Μαρίνος θεωρείται ως η παλιότερη χώρα στον κόσμο με Σύνταγμα που ισχύει από το 1.600 και θεσπίζει μία πλήρως λειτουργική κοινότητα, η οποία στηρίζεται στην συμμετοχή των πολιτών. Όλα αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι, υπάρχει ένα ισχυρό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε αμοιβαία χρήσιμες και αποδοτικές σχέσεις, αρχίζοντας από την Κύρωση της σημερινής Συμφωνίας.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 14 άρθρα, στα οποία προβλέπονται οι τρόποι και τα μέσα που θα προωθήσουν την συνεργασία μας σε θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού, τεχνολογίας και έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο χωρών, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και ενίσχυση των σχέσεών μας στους τομείς που αναφέρθηκα.

Η Συμφωνία αυτή θα παραμείνει σε ισχύ για πέντε έτη, σύμφωνα με το άρθρο 14 που θα ανανεώνεται αυτόματα για πενταετής περιόδους, εκτός εάν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δώσει στο άλλο προειδοποίηση έξι μηνών για την πρόθεσή του να λύσει τη Συμφωνία.

Για το σκοπό της υλοποίησης των στόχων της παρούσας Συμφωνίας, καθορίζεται στο άρθρο 12 η σύσταση μικτής επιτροπής Ελλάδας-Σαν Μαρίνο, αποτελούμενης από εκπροσώπους των δύο κρατών. Η επιτροπή θα συνέρχεται κάθε τρία χρόνια εκ περιτροπής σε Αθήνα και Σαν Μαρίνο και θα καταρτίζει, θα διαπραγματεύεται και θα υπογραφεί τα εκτελεστικά προγράμματα της Συμφωνίας συνεργασίας.

Η ειδική έκθεση για το κόστος που θα προκύψει από την υλοποίηση της Συμφωνίας, με βάση το άρθρο 75, παράγραφος 3 του Συντάγματος, αδυνατεί να καθορίσει με ακρίβεια, στις περισσότερες περιπτώσεις, το ύψος της δαπάνης, καθώς όπως αναφέρεται θα εξαρτηθεί από το εύρος της συνεργασίας και την πολιτική βούληση. Προϋπολογίζεται η ενδεικτική δαπάνη για μεμονωμένες περιπτώσεις και καθορίζεται η πηγή χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, αρμοδιότητα για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση κάθε προβλεπόμενης δράσης που θα αποφασιστεί, καθορίζεται και βαρύνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στα άρθρα 2 έως 7, περιγράφεται το είδος της συνεργασίας των δύο κρατών σε θέματα εκπαίδευσης και επιστημών. Στα άρθρα 2, 3, 4 προβλέπεται η ανταλλαγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδημαϊκών, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της εκπαίδευσης, με παράλληλη ανταλλαγή υποτροφιών και συνεργασία ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιστημονικών και ερευνητικών οργανισμών των δύο χωρών. Με το άρθρο 5 ορίζεται η διευκόλυνση της διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισμού της άλλης χώρας. Στο άρθρο 6, αποφασίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών, εγγράφων τεκμηρίωσης για τη διευκόλυνση των αρχών κατά την αναγνώριση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων διπλωματών, ακαδημαϊκών πτυχίων ή τίτλων σπουδών, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σταθώ στο άρθρο 7, στο οποίο αναφέρεται η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των Δημοσίων αρχείων και βιβλιοθηκών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των δύο χωρών. Είναι αναμφίβολο ότι, οι βιβλιοθήκες κρατώντας παραδοσιακά ένα πολύ βασικό ρόλο στη διαφύλαξη και διάθεση ιδεών, πληροφοριών και γνώσης χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις, μπορούν να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την έρευνα και την καινοτομία.

Ο δεύτερος νευραλγικός τομέας στον οποίο εστιάζει η παρούσα Συμφωνία, είναι αυτός του πολιτισμού, στα άρθρα 1 και 9. Με το άρθρο 1, προβλέπεται η προβολή των έργων τέχνης μέσα από εκθέσεις ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η παρουσίαση λογοτεχνικών έργων της άλλης χώρας, περιλαμβανομένων μεταφράσεων, ανταλλαγών βιβλίων, εκδόσεων και λοιπών πολιτιστικών υλικών. Ορίζεται, επίσης, με κάθε λεπτομέρεια η επικοινωνία των ανθρώπων του πολιτισμού και της τέχνης με την συμμετοχή εκπροσώπων τους σε διεθνή συνέδρια, διαγωνισμούς, φεστιβάλ και συναντήσεις για πολιτιστικά θέματα που διοργανώνονται από την άλλη χώρα. Την ανάπτυξη επαφών μεταξύ ενώσεων καλλιτεχνών και συγγραφέων και την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων στους τομείς των τεχνών και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και συγγραφέων, κρατικών και καλλιτεχνών.

Επίσης, την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων στους τομείς των τεχνών και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και συγγραφέων, κρατικών και καλλιτεχνών, την ανταλλαγή θεατρικών, μουσικών, καλλιτεχνικών και λαογραφικών ομάδων και συγκροτημάτων ή μεμονωμένων ερμηνευτών, την ανάπτυξη επαφών στο τομέα του κινηματογράφου μέσω της ανταλλαγής ταινιών και της συμμετοχής σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου που διοργανώνονται από την άλλη χώρα.

Τέλος, στον τομέα της αρχαιολογίας και διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς προτείνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και επισκέψεων εμπειρογνωμόνων στους τομείς της αρχαιολογίας, της μουσειολογίας, της συντήρησης έργων τέχνης, της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ανταλλαγή πληροφοριών για εργασίες που σχετίζονται με την προστασία και συντήρηση ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων και αντικειμένων, η διοργάνωση διμερών εκδηλώσεων για τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δίνεται έτσι ώθηση σε κάθε τομέα του πολιτισμού μέσα απ’ την κατανόηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών των δύο λαών.

Στο άρθρο 9 οι δύο χώρες δεσμευόμαστε, να προωθούμε τη συνεργασία μας με την UNESCO κι άλλους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης και επιστημών.

Παράλληλα, ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί το άρθρο 10, στο οποίο αναγνωρίζεται η συμβολή του αθλητικού ιδεώδους στην εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης κι αδελφοσύνης των λαών και των ανθρώπων. Η συνεργασία στους τομείς του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής θα συμβάλει στη δημόσια υγεία κι έχει διπλή αποστολή: μορφωτική, κοινωνική και ψυχαγωγική. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής προβλέπει τη δυνατότητα συνεργείων μεταξύ αθλητικών οργανισμών των δύο χωρών και θα καθοριστούν απ’ τους προαναφερόμενους κρατικούς οργανισμούς.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 11 δίνεται μεγάλη βαρύτητα στις επαφές μεταξύ των νέων ανθρώπων και στην απευθείας εργασία μεταξύ των οργανώσεων της νεολαίας των δύο χωρών.

Θα κλείσω την παρουσίαση του σχεδίου νόμου με το άρθρο 13, που ορίζει ρητά ότι η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενημερωθούν αμοιβαία ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες νομικές διαστάσεις και διατυπώσεις, που προβλέπονται από την αντίστοιχη νομοθεσία τους για τη θέση της συμφωνίας σε ισχύ.

Σας ευχαριστώ.

Τελευταία Νέα
bottom of page