top of page

Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: "Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις".

26 Φεβρουαρίου 2018

Η κυρία  Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπούλου, βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής στο Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: "Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις".

Τελευταία Νέα

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έργο παιδείας και πολιτισμού στην πιο αδικημένη περιοχή του Λεκανοπεδίου, αποτελεί μια πρωτοβουλία η οποία ανταποκρίνεται όχι μόνο στις αυστηρά ακαδημαϊκές ανάγκες, αλλά και στην ανάγκη της προσαρμογής της ανώτατης εκπαίδευσης στο νέο οικονομικό υπόδειγμα που θεμελιώνουμε, αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ως προς το αμιγώς ακαδημαϊκό ζήτημα, προσδιορίζεται με σαφήνεια ο ρόλος των ΤΕΙ στον ενιαίο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα έχουν υιοθετηθεί οι προτάσεις της οκταμελούς επιτροπής πανεπιστημιακών και  εκπροσώπων των ΤΕΙ για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εγχείρημα.

Είναι φανερό ότι η συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά έρχεται ως μια φυσιολογική εξέλιξη, με δεδομένη την εξαιρετική αξιολόγησή τους από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας και τα πορίσματα του διαρκούς εθνικού και κοινωνικού διαλόγου. Επιπλέον, λαμβάνεται υπ’ όψιν η διεθνής εμπειρία και η σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα με τα πολλά και πετυχημένα ανάλογα παραδείγματα. Είναι, δε, βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, γεγονός που θα έχει ευεργετικές συνέπειες τόσο στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών που θα παρέχονται.

Αυτή είναι η πολιτική βούληση του Υπουργείου Παιδείας και διατυπώνεται ξεκάθαρα στην αιτιολογική έκθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Αξίζει, ασφαλώς, να επαναλάβουμε ότι το νέο Πανεπιστήμιο έχει ήδη στη διάθεσή του το απαραίτητο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, τις αναγκαίες υλικοτεχνικές υποδομές, καθώς και τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας τόσο για την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης όσο και του θεσμικού πλαισίου για την εύρυθμη λειτουργία του.

Θεωρώ σημαντικό να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι οι παλιοί και οι τωρινοί φοιτητές διασφαλίζονται πλήρως τόσο ως προς τα ακαδημαϊκά τους προσόντα όσο και ως προς τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Σημαντική, επίσης, είναι και η ισχυροποίηση των ΕΠΑΛ, ώστε να γίνουν ελκυστικές δομές, η στήριξη των μαθητών τους και του θεσμού της μαθητείας, η εισαγωγή των διετών προγραμμάτων σπουδών με τη δυνατότητα ίδρυσης κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης, γεγονός που έρχεται να αναβαθμίσει συνολικά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη χώρα μας, αλλά και η δημιουργία σχολικών δομών σε όλα τα καταστήματα κράτησης της χώρας.

Όμως, αναπόφευκτα με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία ανοίγουν και δύο νέα κεφάλαια στην εκπαιδευτική πολιτική.

Το ένα κεφάλαιο αφορά στην εξάλειψη κάθε μικροπολιτικής, πελατειακής ή τοπικιστικής προσέγγισης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς τέτοιες προσεγγίσεις αποτέλεσαν μια από τις μεγαλύτερες παθογένειες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το παρελθόν.

Το άλλο κεφάλαιο αφορά στο γεγονός ότι το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στηρίζεται στις αρχές της ακαδημαϊκής αρτιότητας, της ποιότητας και της κατοχύρωσης του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό, φυσικά, έρχεται σε προφανή αντίθεση με το περιβόητο Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και τη νεοφιλελεύθερη εμμονή που επιδιώκει την οριζόντια συρρίκνωση των δαπανών για την παιδεία και το βίαιο και ανορθολογικό κλείσιμο τμημάτων και ιδρυμάτων.

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Λάρισας με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο με το παρόν νομοσχέδιο εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Πρόκειται για την ολοκλήρωση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας για την παραμονή του στην Καρδίτσα, μετά την ταλαιπωρία που προκάλεσε το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα της Θεσσαλίας. Η αδικία επιτέλους αποκαταστάθηκε και το Τμήμα αυτό συνεχίζει απρόσκοπτα να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της περιοχής.

Ως προς το ζήτημα των μετεγγραφών για τα αδέλφια, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη δέσμευση του κ. Γαβρόγλου να δώσει ικανοποιητική λύση, προκειμένου να ανακουφιστούν οι οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ευελπιστούμε, κύριε Υπουργέ, ότι και τα επιπλέον προβλήματα που έχουν τεθεί μέσα από τον διάλογο που ήδη έχετε ζητήσει και τη διακομματική συνέργεια θα επιλυθούν σύντομα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πραγματικότητα με το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί συνέχεια των μεγάλων μεταρρυθμιστικών τομών που έχουμε επιχειρήσει τα τρία τελευταία χρόνια, εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκείται η εκπαιδευτική πολιτική. Σεβασμός στα ακαδημαϊκά κριτήρια, ευελιξία, καινοτομία, δημοκρατική ευαισθησία, προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό όφελος είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της πολιτικής.

Μάλιστα, φιλοδοξούμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες συνέργειες ανάμεσα σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, προκειμένου να διαμορφωθεί εκείνη η κρίσιμη ακαδημαϊκή μάζα που θα επιτρέψει στην ανώτατη εκπαίδευση να γίνει κινητήριος μοχλός της κοινωνίας και της ανάπτυξης. Το στοίχημα είναι μπροστά μας και έχουμε όλα τα εργαλεία για να το κερδίσουμε.

Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά νόημα και περιεχόμενο ο διάλογος για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία. Η οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας είναι πράγματι εκείνη που μπορεί να προσφέρει δυνατότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, καλά αμειβόμενης απασχόλησης και προοπτικές βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.

Με δεδομένο, μάλιστα, τον τεράστιο αριθμό πτυχιούχων που διαθέτει η χώρα μας δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η οικονομία της γνώσης ταιριάζει στην ελληνική κοινωνία, αλλά σε αυτό το σημείο οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της υποταγής της εκπαίδευσης στην οικονομία της αγοράς. Πρόκειται για έναν κίνδυνο ανάλογο με αυτόν της υποταγής της πολιτικής στην οικονομία, τις ολέθριες συνέπειες της οποίας βιώνουμε στις μέρες μας και μάλιστα σε παγκοσμιοποιημένο επίπεδο.

Και για να είμαστε ακριβέστεροι, όταν μιλάμε για οικονομία σε αυτό το επίπεδο, στην ουσία εννοούμε τα μεγάλα συμφέροντα που την ιδιοποιούνται και προκαλούν τεράστιες ανισότητες μέσα στις ίδιες τις κοινωνίες και ανάμεσα στις χώρες, φτώχεια, αποκλεισμούς και αδυσώπητες συγκρούσεις.

Επομένως, το ζητούμενο είναι η εκπαίδευση να συμβάλλει στη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική απελευθέρωση, την υψηλή προσωπική συγκρότηση και την καλλιέργεια της αλληλεγγύης και των ανθρωπιστικών αξιών.

Νομίζω ότι με τους περισσότερους συναδέλφους μοιραζόμαστε την κοινή πεποίθηση ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το τρίτο σε δυναμικότητα στη χώρα, ανοίγει με σιγουριά τα φτερά του και είναι έτοιμο να πάρει μαζί του τη νέα γενιά της πατρίδας μας, καθώς και τις εύλογες προσδοκίες της για ένα δημιουργικό μέλλον.

Σας ευχαριστώ.

bottom of page